ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ! ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΚΑΜΙΑ ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ!

Το Υπουργείο Παιδείας αντί να πάρει μέτρα για την κανονική λειτουργία των σχολείων με όρους υγιεινής και ασφάλειας, με μία νέα προκλητική εγκύκλιο Αριθμ. 120126/ΓΔ4, για την «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» προσπαθεί να εφαρμόσει υποχρεωτικά τη γνωστή αντιπαιδαγωγική διάταξη του ν4686/20, για την on –line αναμετάδοση των μαθημάτων, «υπό τη μορφή ταυτόχρονης σύγχρονης διδασκαλίας σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές οι οποίοι δεν δύναται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία».

Ταυτόχρονα, με τις διατάξεις για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου, μέσα από τη δημιουργία «διαδικτυακών τμημάτων», επιχειρεί την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολείων λόγω της καραντίνας, ως εκπαιδευτικοί και χωρίς καμία στήριξη από το Υπουργείο Παιδείας, σταθήκαμε με αίσθημα ευθύνης δίπλα στους μαθητές μας «με όλα τα μέσα», αντιμετωπίζοντας μόνοι μας τις υπαρκτές δυσκολίες εξαιτίας της έλλειψης τεχνικών μέσων.

Σε κάθε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των σχολείων θα πράξουμε το ίδιο. Θα σταθούμε στο πλευρό των μαθητών μας. Το Υπουργείο Παιδείας, αντίθετα, ούτε ανέλαβε ούτε και τώρα αναλαμβάνει την παραμικρή ευθύνη για την παροχή, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, όλου του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για μια ακόμα φορά τονίζουμε προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο: Η δια ζώσης, κανονική εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναντικατάστατη!

Καμία κάμερα δε θα μπει στις σχολικές τάξεις. Το σχολικό μάθημα δε θα μετατραπεί σε reality!

ΚΑΛΟΥΜΕ Τους εκπαιδευτικούς, τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Διευθυντές των σχολείων:

α) Να απέχουν από κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση της ζωντανής αναμετάδοσης του μαθήματος, αξιοποιώντας και την απόφαση του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ στις 20-05-2020, για απεργία – αποχή, από την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 57233/Υ1/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση» [ΦΕΚ 1859/Β/15-5-2020] σε εφαρμογή της διάταξης του αρ.63 του N. 4686/2020 και των συνακόλουθων εφαρμοστικών εγκυκλίων.

β) Να αξιοποιήσουν το σχέδιο πρακτικού που έχει σταλεί, δίνοντας βάρος κυρίως στο παιδαγωγικά μη αποδεκτό της διαδικασίας της «ζωντανής» αναμετάδοσης των μαθημάτων.

ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ: Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολείου έχει τη δυνατότητα, με υπεύθυνο και παιδαγωγικά τεκμηριωμένο τρόπο, να προγραμματίσει, αξιοποιώντας όλα τα μέσα, τον τρόπο διατήρησης της επαφής με τους μαθητές σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας τμημάτων και σχολικών μονάδων.

Η υποχρεωτική δημιουργία διαδικτυακών τμημάτων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιομορφίες, η ηλικία και άλλοι εκπαιδευτικοί παράγοντες δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η υποχρεωτική επιβολή ανεφάρμοστων και εκτός τόπου και χρόνου υποχρεωτικών ωρολογίων προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τάξεις που κλείνουν.

Δε θα γίνει αποδεκτή καμία πίεση και κανένας αυταρχισμός της διοίκησης απέναντι σε συναδέλφους που δίνουν τη μάχη μέσα σε αντίξοες συνθήκες χωρίς καμία στήριξη.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

1. Να αποσυρθεί τώρα η αντιπαιδαγωγική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας. Να καταργηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο που εισάγει την On-line αναμετάδοση του μαθήματος.

2. Για τους μαθητές που θα απουσιάσουν από τα σχολεία για λόγους υγείας ή COVID-19: α) Για όσους ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου να συνεχιστεί η κατ’ οίκον διδασκαλία, όπου είναι εφικτό, με τη λήψη όλων των μέτρων που προβλέπονται. β) Για τους μαθητές που θα απουσιάσουν απ’ το σχολείο, για σημαντικό διάστημα, λόγω COVID-19 ( των ιδίων ή των γονιών τους) να τους παρασχεθεί πρόσθετη διδακτική στήριξη με την επιστροφή τους στο σχολείο (με πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού).

3. Για τις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολείων και τμημάτων να δοθούν, με ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας όλα τα απαραίτητα μέσα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τάμπλετ, δωρεάν internet κ.α.).

4. Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολείου να αποφασίσει με παιδαγωγικό τρόπο πώς θα στηρίξει με όλα τα μέσα τους μαθητές των κλειστών τμημάτων ή όλου του σχολείου.

5. Πρόσληψη όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη των έκτακτων κενών που δημιουργούνται. Καμία καταστρατήγηση του ωραρίου και των εργασιακών δικαιωμάτων.

6. Να δημιουργηθούν εδώ και τώρα χιλιάδες νέες αίθουσες. Να μειωθεί τώρα στους 15 (το ανώτερο) ο αριθμός μαθητών στην τάξη με πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού.

7. Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους τους συναδέλφους και τους μαθητές.

Αφήστε μια απάντηση