Κάτω τα χέρια απ΄τον ΕΟΠΥΥ

Αρ. Πρωτ. 41

Νέα Ιωνία 5/12/2013
Προς: Τα μέλη του Συλλόγου μας. Τον τύπο.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ΄
ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Το
σχέδιο της κυβέρνησης για τη νέα οργάνωση των δημόσιων μονάδων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), όπως αποτυπώνεται στις προτάσεις και των δύο
επιστημονικών επιτροπών που συγκρότησε, δεν πρόκειται να βελτιώσει, αντίθετα θα
επιδεινώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής τους στα λαϊκά στρώματα.

Η ενοποίηση των
δημόσιων μονάδων ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, υγειονομικές μονάδες
του ΕΟΠΥΥ) σε έναν φορέα ανά Υγειονομική Περιφέρεια αποτελεί ένα ακόμα βήμα,
προκειμένου να ελέγξει και να ενισχύσει τη λειτουργία τους με επιχειρηματικά
κριτήρια. Επιδιώκει να καλύψει το πρόβλημα της κρατικής υποχρηματοδότησής τους
με έσοδα από την πώληση υπηρεσιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΟΠΥΥ), με
επιδείνωση των όρων δουλειάς των υγειονομικών, αξιοποιώντας ανάμεσα στα άλλα
και την «κινητικότητα – διαθεσιμότητα» και με τη συρρίκνωση των ήδη
ανεπαρκών δημόσιων μονάδων ΠΦΥ, που οδηγεί στην παραπέρα ενίσχυση των
επιχειρηματικών ομίλων στην Υγεία.

Πρόκειται
για στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕ, η οποία υλοποιείται με ανάλογα μέτρα
περικοπών σε δημόσιες παροχές και αυξήσεις πληρωμών σε υπηρεσίες Υγείας σε όλες
τις καπιταλιστικές χώρες, ανεξαρτήτως μνημονίου και δημόσιων χρεών.

Η ενοποίηση αυτή
των δημόσιων μονάδων ΠΦΥ δε συνιστά ενιαίο σύστημα, αλλά θα συνεχίσει να
αποτελεί, όπως και σήμερα, μέρος ενός συνονθυλεύματος παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρηματικών ομίλων στην Υγεία, των
δήμων και των ΜΚΟ.

Στο σχέδιο της
κυβέρνησης προβλέπεται η παροχή ενός «βασικού πακέτου» υπηρεσιών ΠΦΥ,
το οποίο θα εξαρτάται κάθε φορά από τα έσοδα των συνεχώς υποχρηματοδοτούμενων
και λεηλατημένων από το κράτος και το κεφάλαιο ασφαλιστικών ταμείων του ΕΟΠΥΥ.
Οι λαϊκές οικογένειες θα εξαναγκαστούν να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη
προκειμένου να αγοράζουν υπηρεσίες ΠΦΥ από το νέο δημόσιο φορέα, τους ιδιώτες
και τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Η σύνδεση των
παροχών Υγείας με την ασφαλιστική κατάσταση των εργαζομένων, σε συνθήκες
ανεργίας, μείωσης των μισθών και των εργοδοτικών εισφορών, κρατικής υποχρηματοδότησης,
αποδεικνύεται ότι αποτελεί εργαλείο για τη δραστική περικοπή των δημόσιων
παροχών ενιαία για όλους και τον σχεδόν πλήρη αποκλεισμό των ανασφάλιστων.

Το εργατικό κίνημα
και η λαϊκή συμμαχία έχουν συμφέρον και δικαίωμα να τα απορρίψουν.

·      
Να μη συγχωνευθεί και καταργηθεί καμία μονάδα
υγείας του ΕΟΠΥΥ, κανένα Κέντρο Υγείας, κανένα νοσοκομείο.
·      
Να μη βγει σε διαθεσιμότητα, να μην απολυθεί
κανένας εργαζόμενος
·      
Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Μονιμοποίηση
των εργαζομένων στα εργολαβικά συνεργεία.
·      
Πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση των δημοσίων μονάδων
Υγείας – Πρόνοιας, του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλιστικών ταμείων από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
·      
Ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα
Υγείας – Πρόνοιας, με κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των
πληρωμών των ασθενών.
·      
Να φορολογηθούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων
με 45%. Να καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές των μεγαλοεπιχειρηματιών.
·      
Να δημιουργηθεί Ενιαίος κρατικός φορέας παραγωγής
υγειονομικού υλικού, μηχανημάτων, φαρμάκων που θα απαλλάξει τους ασθενείς από
τις πληρωμές και τις δημόσιες μονάδες υγείας από την καταλήστευση και τους
εκβιασμούς των πολυεθνικών.

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ                           ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

«Παρουσιολόγιο» Εκπαιδευτικών

Αρ. Πρωτ. 39

Νέα Ιωνία 5/12/2013
Προς: Τα
μέλη του Συλλόγου μας. Τον τύπο.

 

 

«ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σχετικά με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο
4203/2013 που αφορά το Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού (Παρουσιολόγιο) θα θέλαμε να
διευκρινίσουμε στους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου μας τα εξής:

Το άρθρο 25 αυτού του νόμου ορίζει ότι: «4. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η δημιουργία του ιστοχώρου
φιλοξενίας του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό, ο τρόπος
λειτουργίας αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρο
υ».

Κατά συνέπεια η εφαρμογή του
νόμου απαιτεί Υπουργική Απόφαση και δημιουργία ιστοχώρου  από το Υπουργείο Παιδείας. Μέχρι τότε καμία καταγραφή στοιχείων παρουσίας των
εκπαιδευτικών δεν  νομιμοποιείται.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι με
βάση το Π.Δ.201/98, αρ. 6, που αφορά τα Βιβλία και Έντυπα για το Δημοτικό
Σχολείο, Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού
δεν υφίσταται
.

Μέχρι
την έκδοση Υ.Α. και τη δημιουργία ιστοχώρου, δεν είμαστε υποχρεωμένοι και δεν
υπογράφουμε κανένα Παρουσιολόγιο.

Ακόμα και όταν γίνουν οι παραπάνω ενέργειες
από τη μεριά του Υπουργείου, οι εκπαιδευτικοί με μαζικές και συλλογικές
διαδικασίες  θα  καταστήσουμε το νόμο ανενεργό.

Είναι ένας ακόμα νόμος που προσπαθεί να
σπιλώσει τους εκπαιδευτικούς, να τους εγγράψει στη συλλογική συνείδηση ως
«κοπανατζήδες» και να αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τα πραγματικά
προβλήματα της εκπαίδευσης και του τόπου.

Τα τελευταία
χρόνια και ειδικά φέτος γίνεται συγκεκριμένη προσπάθεια να υποχρεωθεί δια μέσου
του φόβου και της ανασφάλειας, το εκπαιδευτικό προσωπικό να παραμένει στη
σχολική μονάδα κατά τη διάρκεια του εργασιακού του 6ώρου κατά παράβαση της
νομοθεσία (1566/1985). Η σκοπιμότητα μιας τέτοιας απόπειρας δεν είναι απλώς
τιμωρητική. Το κράτος και το υπουργείο επιδιώκει να καλύψει τα κενά σε
εκπαιδευτικό προσωπικό που δημιουργεί στο σχολείο η απόλυση 10.000 αναπληρωτών
και οι μηδενικοί διορισμοί μονίμων, μέσα από την παραβίαση του ωραρίου. Κι
επειδή δεν μπορεί ακόμα να το κάνει με νόμιμο τρόπο γιατί η υπάρχουσα νομοθεσία
είναι σαφής, επιδιώκει να το επιβάλλει δια της πλαγίας οδού, των φημών και των
παραινέσεων, των εκβιασμών και των απειλών από το διοικητικό μηχανισμό της
εκπαίδευσης.

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου
μας να
βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση σχετικά με τα κατοχυρωμένα δικαιώματα μας.

Οποιαδήποτε
προσπάθεια τήρησης Παρουσιολογίου, αυτή την εποχή, να καταγγέλλεται άμεσα στο
Σύλλογο.

Το κλίμα ανασφάλειας και τρομοκράτησης των
εκπαιδευτικών δεν θα περάσει. Αυτοί που διαλύουν το δημόσιο σχολείο δεν θα
φορτώσουν το «επίτευγμά» τους στις πλάτες μας.

Δεν
απεμπολούμε μόνοι μας τα δικαιώματά μας
Ενημερωνόμαστε
και αντιστεκόμαστε σε κάθε είδους πιέσεις έκπτωσης
των
δικαιωμάτων μας και της αξιοπρέπειάς μας

Για
το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ                          ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη διάλεξη ιστορίας με θέμα «Μητριαρχία» – Δείτε την εισήγηση του κ. Αντ. Καλόβουλου

 

ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
 Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ».

Πραγματοποιήθηκε με σημαντική επιτυχία η πρώτη Διάλεξη Ιστορίας που προγραμματίσαμε, με
θέμα τη «Μητριαρχία»
και ομιλητή το συνάδελφο Αντώνη Καλόβουλο.

Πολλοί
συνάδελφοι και άλλοι πολίτες της περιοχής μας, μας τίμησαν με την παρουσία
τους.  Ανάμεσά τους και κάποιοι διακεκριμμένοι
συμπολίτες μας, που έχουν ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον για τέτοια θέματα
(ιστορικοί, συγγραφείς, καθηγητές πανεπιστημίου, φοιτητές, κλπ).

Η εισήγηση και η
συζήτηση κινήθηκαν σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο και κράτησαν αμείωτο το
ενδιαφέρον όλων.  Ολόκληρη η εισήγηση θα αναρτηθεί στο site του
Συλλόγου μας
(www.gseferisedu.blogspot.gr).  Διαβάστε ολόκληρη την εισήγηση εδώ

 
Η σειρά αυτών των
διαλέξεων συνεχίζεται με τη δεύτερη διάλεξη, που θα γίνει την Τρίτη 28 του Γενάρη στο ΚΕΠ της Νέας
Ιωνίας
, με ομιλήτρια τη Νατάσσα Αβραμίδου, μέλος του Δ.Σ.  της Ένωσης Ελλήνων Φιλολόγων και θέμα
«Δουλοκτητική Κοινωνία»
. Θα σταλεί πρόσκληση.
Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν
στην επιτυχία της εκδήλωσης και ιδιαίτερα τον ομιλητή.
Το Δ.Σ.

ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ: «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ» – Παρασκευή 13 του Δεκέμβρη

 
ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ»
ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ
Α.Σ. ΜΑΚΑΡΕΝΚΟ
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 του ΔΕΚΕΜΒΡΗ
στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
«ΑΣΤΕΡΑΣ»
στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
στις 19:00 μ.μ.
Ασκληπιού 4 (πίσω απο ΟΤΕ)
 
Τηλέφωνο Πληροφοριών:
210 2712640
 

Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο 6972008336

Αναβολή σεμιναρίου αξιολόγησης για την ειδική αγωγή, εξαιτίας της κινητοποίησης των συλλόγων

 

Αρ.Πρωτ. 34
Νέα Ιωνία 4/12/2013
Προς : Τα μέλη του Συλλόγουμας. Τον τύπο.

Θέμα : Αναβολή σεμιναρίου αξιολόγησης για την ειδική αγωγή, εξαιτίας της κινητοποίησης των συλλόγων.
Αναβλήθηκε το προγραμματισμένο για αύριο Πέμπτη σεμινάριο διευθυντών των ειδικών σχολείων όλης της Αττικής, για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Προφανώς η άμεση κι αποφασιστική αντίδραση των συλλόγων και το κάλεσμά τους σε κινητοποίηση στο υπουργείο, έφεραναποτελέσματα. (Καμιά φορά οι κινητοποιήσεις φέρνουν αποτελέσματα ακόμα και πριν πραγματοποιηθούν).
Επομένως αναβάλεται κι η κινητοποίηση του Συλλόγου στο Υπουργείο, την Πέμπτη 5/12.
Σίγουρα αυτοί θα επανέλθουν. Θα είμαστε και πάλι όλοι εκεί!
 • Καλούμε τους σχολικούς συμβούλους να μην πραγματοποιήσουν το σεμινάριο αυτό.
 • Καλούμε τους διευθυντές των ειδικών σχολείων να μην πάρουν μέρος σ΄ αυτό το σεμινάριο.
 • Τους καλούμε να ενημεώνουν το Σύλλογο για κάθε σχετική εξέλιξη.
ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
ΕΞΩ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠ΄ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΝΕΩΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ         ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

Η ανακοίνωση του Συλλόγου μας για την κινητοποίηση 5/12/2013:

Αρ.Πρωτ. 31

Νέα Ιωνία 3/12/2013
Προς : Τα μέλη του Συλλόγου μας.
Τον τύπο.
 
ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΚΑΙ
«ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» !

Άρχισε εδώ και λίγο καιρό, η επιχείρηση … «σεμινάρια
διευθυντών για την αυτοαξιολόγηση».
Ήδη επιχείρησαν να κάνουν σεμινάρια σε διάφορες περιοχές
της χώρας. Η αντίδραση όμως του συνδικαλιστικού κινήματος, των συλλόγων και των
ΕΛΜΕ, ήταν άμεση και αποτελεσματική. Με στάσεις εργασίας που προκηρύχτηκαν από
τη Δ.Ο.Ε.  και τους Συλλόγους και με τη
μαζική παρέμβαση των συναδέλφων, ματαιώθηκαν μέχρι τώρα όλα τα σεμινάρια «αξιολόγησης», όπου
κι αν επιχειρήθηκαν (Ηράκλειο Κρήτης, Χαλκιδική, Ημαθία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη
,
κλπ).
Τώρα έρχεται η δική μας σειρά.Την Πέμπτη καλούν σεμινάριο διευθυντών των
ειδικών σχολείων όλης της Αττικής, οι σχολικοί σύμβουλοι ειδικής αγωγής, μέσα
στο Υπουργείο Παιδείας.
Οι θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος για το θέμα της
αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης, είναι γνωστές και στους σχολικούς συμβούλους
και στους διευθυντές των σχολείων. Ας μην παριστάνει κανείς τον ανήξερο. Είναι η ώρα οι
σχολικοί σύμβουλοι κι οι διευθυντές των σχολείων να πάρουν θέση
:
είναι με το σχολείο, με τους μαθητές, με τους συναδέλφους και το συνδικάτο, ή είναι
με το υπουργείο, με την πολιτική της αξιολόγησης, της κατηγοριοποίησης και των
απολύσεων ; Στη μέση πιά δε γίνεται να στέκεται κανείς. Τώρα είναι η ώρα να πάρουν
τις αποφάσεις τους και τα στελέχη της εκπαίδευσης.
ü     Καλούμε τους σχολικούς συμβούλους να
μην πραγματοποιήσουν το σεμινάριο αυτό. Αν έχουν χρόνο και διάθεση, ας δούν πώς
μπορούν να αντιμετωπιστουν τα τεράστια κενά στην ειδική αγωγή που δημιουργεί η
πολιτική που υπηρετούν.
ü    
Καλούμε τους διευθυντές των
ειδικών σχολείων
να μην πάρουν μέρος σ΄ αυτό το σεμινάριο. Τους
καλούμε να συμμετέχουν στη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΔΟΕ.
ü    
Καλούμε όλους τους συναδέλφους
σε συγκέντρωση έξω απ΄ το υπουργείο, για να παρεμποδίσουμε την πραγματοποίηση
αυτού του σεμιναρίου.
ü    
Η ΔΟΕ έχει κηρύξει στάση εργασίας
για να διευκολύνει τη συμμετοχή των συναδέλφων στην κινητοποίηση.
ü    
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ» κηρύσσει συμπληρωματική τρίωρη
στάση εργασίας, για όσους συναδέλφους δεν προλαβαίνουν να επιστρέψουν στα
σχολεία τους μετά την κινητοποίηση στο υπουργείο παιδείας.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8:15 π.μ. ΕΞΩ ΑΠ΄ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
ΕΞΩ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠ΄ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ.

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ                        ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

 

Εκδήλωση της ΑΣΓΜΕ : «Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠ΄ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ» με ομιλητή τον κ. Γ. Μαργαρίτη

Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠ΄ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΓΜΕ ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ κ. Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΜΠΑ

Αρ.Πρωτ. 30

Νέα Ιωνία 1/12/2013
Προς : Τα μέλη του Συλλόγου μας. Τον τύπο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ
ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΜΠΑ
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΡΟΟΔΟΣ»

Σε έγγραφό
του με θέμα «Ζητούνται έγγραφες
εξηγήσεις
», το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Πειραιά, να προχωρήσει σε κλήση του συναδέλφου μας Γιάννη Ρόμπα, συνδικαλιστή
του ΠΑΜΕ, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  συλλόγου και μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων
και Κηδεμόνων της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά, για έγγραφη κατάθεση εξηγήσεων.

Ο
συνάδελφος παρέλαβε στις 28/11/2013 κλήση εγκαλούμενου σε εξέταση, 
καθώς με εντολή του Υπουργείου Παιδείας διενεργείται πειθαρχική ανάκριση για
τη συνδικαλιστική του δράση. Το σοβαρό παράπτωμά του ήταν ότι ως μέλος της Ένωσης
Γονέων και Κηδεμόνων της Ε’ Δημοτικής κοινότητας Πειραιά μοίρασε ανακοίνωση της
Ένωσης την ημέρα του αγιασμού.

Στο
κείμενο με το οποίο εγκαλείται ο συνάδελφος, αναφέρονται περιστατικό και χαρακτηρισμοί
οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Η έκφραση: «Εδώ μέσα τσοπάνης είμαι εγώ και δε σας
επιτρέπω να μοιράσετε την ανακοίνωσή σας»
ειπώθηκε από το Διευθυντή του 8ου
ΕΛ Πειραιά και επιβεβαιώνεται σε καταγγελία της Ένωσης για το πρωτοφανές
περιστατικό στα σχολεία της περιοχής μας να μην επιτρέπεται από διευθυντή
σχολείου η διακίνηση υλικού της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων.

Είναι
άξιο απορίας και δείχνει σκοπιμότητα και μεθόδευση ένα ακόμα ζήτημα. Το γεγονός
ότι η αναφορά γίνεται από γονείς προς το Υπουργείο Παιδείας και μάλιστα ένα
μήνα μετά το περιστατικό.
Το Δ.Σ.
συλλόγου υπογραμμίζει ότι η δίωξη στοχεύει στον εκφοβισμό ευρύτερα των
εκπαιδευτικών, γονιών, εργαζομένων που διεκδικούν τα εργασιακά δικαιώματά τους
και συνιστά κατάφωρη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης σε μια ιδιαίτερα
κρίσιμη περίοδο.
Είναι
σίγουρο ότι το σύστημα θα οξύνει μέχρι τα άκρα την κάθε μορφής καταστολή και
τρομοκρατία, γι’ αυτό οι εργαζόμενοι με οργάνωση και αντίσταση στους χώρους
δουλειάς. πρέπει να απαντήσουν με μαζικούς ταξικούς αγώνες ενάντια στο σύνολο
της αντιλαϊκής πολιτικής.

ΚΑΤΩ  ΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ, ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Το Δ.Σ. του συλλόγου Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»:
Ø     Στηρίζει το συνάδελφο Γ. Ρόμπα, με κάθε τρόπο,
πολιτικά και συνδικαλιστικά.
Ø     Καλεί τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να παύσει τώρα την
απαράδεχτη πειθαρχική δίωξη κατά του συνάδελφου Γ. Ρόμπα
Ø     Δηλώνει ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψει σε
κανέναν να παρεμποδίσει και να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική δράση, σε μια
περίοδο μάλιστα, όπου οι αγώνες για την ανατροπή της αντιλαϊκής -αντεργατικής
πολιτικής είναι σε εξέλιξη. 

Για
το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ                           ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

Νηπιαγωγοί Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ»: Γράμμα στους γονείς των μαθητών μας

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ
 
Αγαπητοί
γονείς

Επικοινωνούμε
για άλλη μια φορά φέτος για να σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις στο χώρο της
εκπαίδευσης. Βρισκόμαστε στο μήνα Νοέμβριο και τα σχολεία λειτουργούν με
δεκάδες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και ειδικότητες. Το ολοήμερο σχολείο
υπολειτουργεί ή δε λειτουργεί καθόλου. Αρκετά προνήπια σε κάθε περιοχή έμειναν
εκτός νηπιαγωγείου.  Ο αριθμός των
μαθητών ασφυκτικός σε πολλές περιπτώσεις. Τα τμήματα ένταξης λειτουργούν με
δυσκολίες και την  «παράλληλη στήριξη»
για τα παιδιά που την έχουν ανάγκη ακόμα την περιμένουμε.

Αυτό
το διάστημα όμως ήρθε και ένα νέο στοιχείο να προστεθεί και να αναστατώσει τη
σχολική ζωή. Είναι ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που ονομάζεται  my school. Το κατέστρωσε το υπουργείο παιδείας όπου
ζητά από το διευθυντή του δημοτικού και την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου να
συμπληρώνει σε καθημερινή βάση πολύπλοκα πεδία που αφορούν προσωπικά δεδομένα
τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. Όπως για παράδειγμα όνοματα γονέων
επάγγελμα,μορφωτικό επίπεδο των γονιών, Α.Μ.Κ.Α. μαθητών, ποινές που τους
επιβάλλονται, έπαινοι …… Καθώς και γνωματεύσεις από ΚΕΔΔΥ ή από
Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα όταν πρόκειται για μαθητές με ειδικά προβλήματα
.
Στοιχεία που μέχρι και σήμερα βρίσκονται στα σχολεία και φυλάσσονται ως απόρρητα.

Για
όλα αυτά τα στοιχεία ποια εγγύηση υπάρχει ότι δε θα διαρρεύσουν ή δε θα
πουληθούν σε φίλιες εταιρίες; Είναι γνωστό άλλωστε ότι στις μέρες μας οι
τράπεζες πληροφοριών αποτελούν περιζήτητο εμπόρευμα. Τι τα θέλουν αυτά τα
στοιχεία; Δεν τα έχουν άραγε; Ποιος ξέρει πόσα λεφτά θα φαγωθούν σε αυτή την
νέα καινοτομία ;

Τη
στιγμή μάλιστα που το ελληνικό δημόσιο σχολείο βιώνει την πολιτική της
υποχρηματοδότησης, τη στιγμή που τα σχολεία δεν έχουν πετρέλαιο, ούτε χαρτί, ούτε
αναλώσιμα. Τη στιγμή που δεν έχουν τραπεζοκόμους, καθαρίστριες και φύλακες.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί που
ανήκουμε στο σύλλογο «Π.Ε. Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ»
καταγγέλουμε τη μεθόδευση
αυτή, αρνούμαστε να βάλουμε πλάτη  σε
κάτι τέτοιο. Οι
νηπιαγωγοί του συλλόγου μας δε θέλουμε 
να σπαταλάμε τον χρόνο μας στο να περνάμε όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα
στοιχεία στις περίεργες ηλεκτρονικές πύλες. Ο ρόλος που έχουμε αναλάβει
απέναντι στους μαθητές μας είναι καθαρά παιδαγωγικός
. Είναι η
εκπαίδευση και αγωγή τους καθώς και η ολόπλευρη ανάπτυξή τους.

Αν θέλει το Υπουργείο να κάνει κάτι καλό για τα
νηπιαγωγεία :

·  Ας
ιδρύσει
κι
άλλα νηπιαγωγεία
για να
μπορούμε να πάρουμε όλα τα προνήπια.
·  Ας
λειτουργήσουμε
τμήματα των 15 παιδιών
για να γίνεται καλύτερα η αγωγή των νηπίων και προνηπίων.
· Ας διορίσει κι άλλους 
νηπιαγωγούς.
· Ας
στείλει νηπιαγωγούς της
ειδικής αγωγής και τη
παράλληλης στήριξης παντού όπου χρειάζεται.
· Ας
φέρει
βοηθητικό
προσωπικό
στα νηπιαγωγεία
(τραπεζοκόμους, γραμματεία, καθαρίστριες, φύλακες, κλπ).
· Αν του
… περισσεύουν λεφτά, ας τα δώσουν για την
ομαλή λειτουργία των νηπιαγωγείων και για το σύγχρονο εξοπλισμό τους, για αναλώσιμα και για πετρέλαιο.
· Ας
κατοχυρώσει το
ωράριο των νηπιαγωγών.
· Ας
σταματήσει την πολιτική της σχολειοποίησης και εντατικοποίησης του νηπιαγωγείου,
σε βάρος της αγωγής
και της ολόπλευρης ανάπτυξής των νηπίων.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Πάνω από 15 σχολεία χωρίς τμήμα ένταξης … κι ένα σχολείο με δύο τμήματα ένταξης !!!

Αρ.Πρωτ. 27

Νέα Ιωνία 22/11/2013
Προς :  Τη Διεύθυνση Α΄ βάθμιας Β΄
Αθήνας.
Τα μέλη του Συλλόγου μας.
Τον τύπο.

Θέμα : Πάνω από 15
σχολεία χωρίς τμήμα ένταξης … κι ένα σχολείο με δύο τμήματα ένταξης !!!

Την ώρα που πάνω από 15 σχολεία της περιοχής μας δεν
έχουν Τμήμα Ένταξης, που απ΄ όλα τα σχολεία λείπουν δάσκαλοι της παράλληλης
στήριξης και γενικότερα της ειδικής αγωγής. Την ώρα που η διοίκηση επιχειρεί να
λύσει τα προβλήματα της ειδικής αγωγής στα σχολεία χωρίς διορισμούς, αλλά με «μπαλώματα»
αμφιβόλου παιδαγωγικής, αλλά και νομικής εγκυρότητας. Την ίδια ώρα η διεύθυνση
πρωτοβάθμιας Β΄  Αθήνας σχεδίαζε να
φτιάξει στο 1Ο – 8ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και
δεύτερο Τμήμα ένταξης
!!!.

 • Να οφείλεται άραγε αυτό σε αυξημένη ευαισθησία
  για κάποια παιδιά που φοιτούν σ΄ αυτό το σχολείο ;
 • Να είναι άραγε μεγάλος ο αριθμός των παιδιών
  που έχουν ανάγκη Τ.Ε. σ΄ αυτό το σχολείο;
 • Να οφείλεται σε κάποια άλλη … παιδαγωγική
  ανάγκη ;
Μακάρι να ήταν έτσι. Ο λόγος που επιχείρησαν να
κάνουν τέτοια αυθαίρετη κι ακατανόητη πράξη, είναι ότι επέστρεψε
στο σχολείο
αυτό της οργανικής του, κάποιος
σχολικός σύμβουλος
που παραιτήθηκε απ΄ τη θέση. (Για τους
σχολικούς συμβούλους έχουν δημιουργήσει κατ΄ εξαίρεση οργανικές θέσεις «προσωποπαγείς»
και όταν επιστρέφουν στη θέση τους δεν μπαίνουν στη συνήθη διαδικασία της
λειτουργικής υπεραριθμίας).

Η απόπειρα της διεύθυνσης να
μετακινήσει αυθαίρετα μια συναδέλφισσα

αναπληρώτρια (τα συνήθη εύκολα θύματα) σε όμορο σχολείο, έπεσε στο κενό μετά
από την παρέμβαση του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ της 21/11, μαζί με
τη συναδέλφισσα ( Η μετακίνηση καταψηφίστηκε ακόμα κι απ΄ την πλειοψηφία του
ΠΥΣΠΕ).

Ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης» ζητά ακόμα μια φορά, με αφορμή και
αυτό το περιστατικό :
 • Δημιουργία τμημάτων ένταξης σ΄ όλα τα σχολεία που το έχουν ανάγκη και το ζητούν, με τοποθέτηση
  δασκάλων Ειδικής Αγωγής ΤΩΡΑ. Να
  αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα σύμφωνα με το νόμο.
 • Τοποθέτηση δασκάλων παράλληλης στήριξης δίπλα σ΄ όλα τα παιδιά που πήραν τέτοια
  διάγνωση απ΄ το ΚΕΔΔΥ, ΤΩΡΑ.
 • Προβλήματα που προκύπτουν απ΄ τη
  νομοθεσία κι από τις εργασιακές σχέσεις όπως τις έχουν διαμορφώσει, δεν
  μπορούν να λύνονται με τρόπο που δημιουργεί εκπαιδευτική
  αριστοκρατία

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ                          ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών. Αποδελτίωση του Προεδρικού Διατάγματος

Αξιολόγηση
Εκπαιδευτικών
Αποδελτίωση
του Προεδρικού Διατάγματος

Το Π.Δ. για την
αξιολόγηση δεν αφήνει περιθώρια για αυταπάτες, δίνει αποστομωτική απάντηση σε
όλους εκείνους  που σε πολιτικό και
συνδικαλιστικό επίπεδο μιλούσαν για καλή και κακή, εσωτερική και εξωτερική,
τιμωρητική και μη τιμωρητική… αξιολόγηση. Μία είναι η αξιολόγηση στην ταξική
κοινωνία που ζούμε. Είναι εργαλείο στα χέρια του αστικού κράτους για να
περάσουν οι αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση που:
·  Σπάνε τον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και διαφοροποιούν ταξικά το
περιεχόμενό της.
·  Οργανώνουν και στελεχώνουν το σχολείο ως διοικητική μονάδα που
διαμορφώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναζητάει πόρους και αξιολογείται από την
αγορά. Μεταφέρουν το κόστος και την ευθύνη της μόρφωσης στις πλάτες της
οικογένειας.
·   Ξεδιαλέγουν και διαχωρίζουν τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών
από νωρίς, τα στέλνουν μέσω της ψευτοκατάρτισης στην εκμετάλλευση. Αυξάνουν τον
αριθμό εκείνων που οδηγούνται στην εγκατάλειψη του σχολείου.
·  Ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις και των εκπαιδευτικών, τσακίζουν
συθέμελα πτυχίο και σπουδές.
Όλα τα παραπάνω,
όπως και η αξιολόγηση αποτελούν κατεύθυνση της
Ε.Ε., του ΟΟΣΑ
, των
επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι προϊόν των μνημονίων και γι’ αυτό έχει
υλοποιηθεί και σε άλλα καπιταλιστικά κράτη, ανεξάρτητα από χρέος, δανειακές
συμβάσεις, κτλ.
Σήμερα, σε
συνθήκες κρίσης, οι παραπάνω αλλαγές επιταχύνονται. Εντάσσονται στις συνολικές
αλλαγές που έχουμε στο Δημόσιο Τομέα, για ένα κράτος πιο επιτελικό, πιο
αυταρχικό, πιο ικανό να στηρίζει την κερδοφορία των μονοπωλίων.
Σχετικά
με το ΠΔ:
Καλός δάσκαλος
θα είναι αυτός που θα προωθεί τα κριτήρια του νέου σχολείου
(επιχειρηματικότητα, σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, βλέπε δήμους
επιχειρήσεις, θα εξασφαλίζει πόρους δηλ. χορηγούς, θα διδάσκει φτηνές
ληξιπρόθεσμες καταρτίσεις κλπ.)
Πιο συγκεκριμένα:
1)  Θα οδηγήσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε οικονομική εξαθλίωση,
στασιμότητα και απόλυση.
Άρα, φυσικά και έχει επιπτώσεις (είναι «τιμωρητική»), γιατί συνδέεται με
το μισθό και την απόλυση. Με το νόμο 4024/11 για το νέο μισθολόγιο, που
προβλέπει ότι για να πας από βαθμό σε βαθμό κι από κλιμάκιο σε κλιμάκιο
χρειάζεται εκτός των χρόνων υπηρεσίας που προβλέπονται, θετική αξιολόγηση και
να είσαι μέσα στην ποσόστωση. Στο Π.Δ. για την αξιολόγηση (άρθρο 17 παράγραφοι
4 και 5) προβλέπεται ότι όσοι χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε πάνω από ένα κριτήριο
ανά κατηγορία (πράγμα εύκολο), χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς και με το
άρθρο 8 παράγρ 4 του 4024/11 εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων, που
σημαίνει ότι δεν παίρνουν προαγωγή άρα και οποιαδήποτε αύξηση για τα επόμενα
δύο χρόνια. Ταυτόχρονα ο νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας προβλέπει ότι ο
Δημόσιος Υπάλληλος που δύο φορές θα αξιολογηθεί αρνητικά, απολύεται.
2)  Είναι εξονυχιστική και εξοντωτική γιατί αφορά κάθε πλευρά τόσο
της εκπαιδευτικής όσο και της υπηρεσιακής σχέσης του εκπαιδευτικού
. Είναι πολύ εύκολο σε 5 κατηγορίες και 15 κριτήρια,
με αρκετές παραμέτρους το καθένα, να βρεθούν δύο ψεγάδια σε κάθε κατηγορία για
να κριθεί ο εκπαιδευτικός ελλιπής.
3)  Θέλουν τον ίδιο τον εκπαιδευτικό να γίνει συνένοχος στο
έγκλημα
, γι’ αυτό καλείται υποχρεωτικά να αυτααξιολογηθεί και,
αν θέλει, να καταθέσει και φάκελο, καθώς και να αξιολογήσει τη σχολική μονάδα.
Για τη στάση του σ’ αυτούς τους
τομείς θα αξιολογηθεί!
4)  Η αξιολόγηση ακολουθεί τη διοικητική και εκπαιδευτική πυραμίδα, αξιολογείται ο προϊστάμενος για να αξιολογήσει τον
υφιστάμενό του αναλόγως, άλλωστε αξιολογείται για το πώς αξιολόγησε.
5)  Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το Διευθυντή κάθε έτος (διοικητική αξιολόγηση) και από Σχολικό
Σύμβουλο κάθε τρία έτη
(εκπαιδευτική αξιολόγηση).
6)  Όσοι εκπαιδευτικοί πάνε σε περισσότερα του ενός σχολεία θα
αξιολογούνται από όλους τους διευθυντές και όλους τους σχολικούς συμβούλους
και ως μέσος όρος θα βγαίνει ο μέσος όρος κάθε κριτηρίου, μετά κάθε
κατηγορίας και μετά συνολικά.
7)  Όσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες θα αξιολογούνται από τους εκεί προϊσταμένους τους.
8)  Τέσσερις είναι οι κλίμακες: ελλιπής από 0 ως 30, επαρκής από 31 ως 60, πολύ καλός από 61 ως 80 και
εξαιρετικός από 81 ως 100. (άρθρο 5 του Π.Δ.)
9)  Για να χαρακτηριστεί ένας εκπαιδευτικός ελλιπής αρκεί, όπως
ήδη αναφέραμε, να χαρακτηριστεί ελλιπής σε δύο τουλάχιστον κριτήρια ανά
κατηγορία,
οπότε είναι μη
προακτέος.
10)  Για να χαρακτηριστεί κάποιος επαρκής πρέπει να εφαρμόζει πολύ
καλά τα προβλεπόμενα
από τη νομοθεσία και τη
γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική, στο διοικητικό και εκπαιδευτικό τομέα.
11)  Για να χαρακτηριστεί κάποιος πολύ καλός πρέπει να πάει
παραπέρα, με πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να εφαρμόσει το προβλεπόμενα πάρα
πολύ καλά και να πρωτοστατήσει
σ’ αυτό ο αξιολογούμενος μέσα στην τάξη του και μέσα
στο σχολείο του.
12) Για να είναι εξαιρετικός ο διευθυντής ενός σχολείου: Πρέπει να εισηγείται καινοτομίες στη διοίκηση του σχολείου (φορτώνοντας
και τους εκπαιδευτικούς με καθήκοντα ανάλογα). Να εισηγείται καινοτόμα
προγράμματα, παρεμβαίνοντας έτσι και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να οργανώνει
καλά την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Να αξιολογεί καλά τους
εκπαιδευτικούς, αλλά και να κάνει, για όλα αυτά, προσωπικές πρωτοπόρες
καινοτόμες προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή τους, δηλαδή να πρωτοστατεί και
να προχωράει παραπέρα την αντιλαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. Αλήθεια τι θα κάνουν
και τι προσωπικές απόψεις θα καταθέσουν όσοι είναι αντίθετοι; Θα εξαναγκαστούν
σε παραίτηση είτε άμεσα είτε χαρακτηριζόμενοι ελλιπείς.
13)  Για να είναι εξαιρετικός ο Σχολικός Σύμβουλος  πρέπει να επιμορφώνει, να
εισηγείται και να βοηθάει στην εφαρμογή τους τα καινοτόμα προγράμματα του νέου
σχολείου της αγοράς. Φυσικά και να αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς με βάση τις
κατευθύνσεις του νέου σχολείου, δηλ με το αν είναι καινοτόμοι εφαρμοστές της
αντιλαϊκής αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.
14)     Ο εκπαιδευτικός για να είναι εξαιρετικός:
Ø α) Στην κατηγορία εκπαιδευτικό
περιβάλλον:
Στο κριτήριο διαπροσωπικές σχέσεις πρέπει να
έχει άψογες σχέσεις με τους μαθητές του. Στο κριτήριο παιδαγωγικό κλίμα
να δημιουργεί άριστο κλίμα συμμετέχοντας και σε διάφορα προγράμματα
κοινωνικο-συναισθηματικού προσανατολισμού (π.χ. σχολικής βίας). Στο κριτήριο
οργάνωση της σχολικής τάξης πρέπει να οργανώνει άριστα την τάξη του λαμβάνοντας
υπόψη κάθε ιδιαιτερότητα κάθε μαθητή (δηλαδή να λύνει όσα δημιουργεί η ταξική
κοινωνία).
Ø β) Στην κατηγορία σχεδιασμός προγραμματισμός και προετοιμασία
της διδασκαλίας
: Στο κριτήριο μαθησιακά
χαρακτηριστικά
πρέπει να λαμβάνει κι εδώ υπόψη του κάθε ιδιαιτερότητα
μαθητή. Στο κριτήριο στόχοι και περιεχόμενο κατά την προετοιμασία θα
τσακίζουν τον εκπαιδευτικό με τα σχέδια διδασκαλίας, όπου φυσικά πρέπει να
προβλέπει πάντα διαθεματικές καινοτόμες δραστηριότητες και όχι μόνο να κάνει
μακρο και μικρο-προγραμματισμό αλλά να τον τεκμηριώνει και επιστημονικά. Στο
κριτήριο διδιακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα όχι μόνο πρέπει να
εφαρμόζει και να εναλλάσσει άψογα τις διάφορες μεθόδους αλλά και να προάγει την
ανάπτυξη στάσεων, αξιών (καπιταλιστικών;) και ικανοτήτων κοινωνικής κριτικής.
Αυτό πώς θα κριθεί;
Ø γ) Στην κατηγορία διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των
μαθητών
: στο κριτήριο μαθησιακή και ψυχολογική προετοιμασία του μαθητή για τη
διδασκαλία μαθήματος
πρέπει να υπερπηδά όλα τα εμπόδια και τις
ανομοιομορφίες και τις ελλείψεις και να πετυχαίνει άριστο αποτέλεσμα. Στο
κριτήριο διδακτικών ενεργειών και εκπαιδευτικών μέσων πρέπει να
εφαρμόζει διαθεματικότητα και να ολοκληρώνει το μάθημά του (ποιος θα το κρίνει
αυτό;). Στο κριτήριο βαθμός κινητοποίησης των μαθησιακών διαδικασιών
πρέπει όλα τα παιδιά να εμπλέκονται σε διαθεματικά project και διάφορα
προγράμματα. Στο κριτήριο εμπέδωση της νέας γνώσης και της αξιολόγησης των
μαθητών
, αν δεν τα εμπέδωσαν όλοι οι μαθητές, άντε να αποδείξει ότι δε
φταίει ο ίδιος αλλά ότι η αφομοίωση και η απόδοση κάθε μαθητή εξαρτάται και από
κοινωνικοταξικούς λόγους.
Ø δ) Στην κατηγορία υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια: για να είναι εξαιρετικός ο εκπαιδευτικός, στο
κριτήριο τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις, πρέπει να στηρίζει με τα
μπούνια το νέο σχολείο, να συμμετέχει γι’
αυτό σε επιτροπές και σε κάθε δραστηριότητά του. Στο κριτήριο συμμετοχή στη
λειτουργία της σχολικής ως οργανισμού «του μαθαίνει» και στις
διαδικασίες αυτο-αξιολόγησής της
πρέπει να πρωτοστατεί στη λειτουργία του
νέου σχολείου (καινοτομίες συλλογικές, προγράμματα, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες,
δίκτυα σχολείων, ανταλλαγές…). Στο κριτήριο επικοινωνία και συνεργασία με
γονείς και φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
ο εξαιρετικός εκπαιδευτικός
έχει άριστες σχέσεις με τους γονείς και με κάθε φορέα που συνεργάζεται το
σχολείο και πρωτοστατεί στην υλοποίηση δράσεων του σχολείου πια κι όχι μόνο της
τάξης του, συμμετέχει στα τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, που
γίνονται στο σχολείο του, καθώς και εμπλέκει, αν κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο,
και γονείς και φορείς σε δράσεις του σχολείου!
Ø ε) Στην κατηγορία Επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης καλείται ο εκπαιδευτικός να αναπτύξει στο έπακρον το κυνήγι των
προσόντων
, αφού στο κριτήριο τυπικών προσόντων και επιστημονικής
ανάπτυξης
:
·   Αν έχεις μόνο ό,τι χρειάζεται για διορισμό είσαι μόνο επαρκής.
·   Για να γίνεις πολύ καλός πρέπει να έχεις άλλα 3 από τα παρακάτω προσόντα
(β πτυχίο ή διδασκαλείο ή βεβαίωση σπουδών στην τέχνη και πολιτισμό,
πιστοποίηση Ι ή ΙΙ στις Τ.Π.Ε., ξένη γλώσσας Β2, ΣΕΛΔΕ ή ΣΕΛΜΕ, υπότροφος
ΙΚΥ,  έχει εκδώσει ένα βιβλίο ή συμμετοχή
σε 2 βιβλία ή δημοσίευση 1 άρθρου σε περιοδικό με κριτές).
·   Ενώ, για να γίνεις εξαιρετικός, πρέπει να έχεις 3 από τα προηγούμενα
προσόντα και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.

Στο κριτήριο
επαγγελματικής ανάπτυξης
ο εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται:
·  Ελλιπής, αν δεν συμμετέχει σε καμία μορφή επιμόρφωσης (βλ. ότι δεν υπάρχει
τίποτα πέρα από τα σεμινάρια των Σχολικών Συμβούλων που συνήθως είναι για
καινοτομίες και από πίσω υπάρχουν ΜΚΟ πολλές φορές).
·  Επαρκής, αν αυτοεπιμορφώνεται και συμμετέχει σε ημερίδες και συναντήσεις
στελεχών με το συγκεκριμένο περιεχόμενο που δίνουν στις επιμορφώσεις τους πια,
που είναι δηλαδή προσαρμοσμένο πλήρως στο νέο σχολείο.
·  Πολύ καλός, αν παρακολουθεί σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις,
εκδηλώσεις, ενδοσχολική επιμόρφωση, παίρνει για όλα αυτά πρωτοβουλίες στο
σχολείο του και αν, μέσω αυτών, εισάγει καινοτομίες στην τάξη του και στο
σχολείο του.
·  Εξαιρετικός είναι όταν, εκτός τα του επαρκούς, έχει παρακολουθήσει
σεμινάριο 30 ωρών από δημόσιο φορέα, οργανώνει και μετέχει ως εισηγητής σε
ενδοσχολικές και περιφερειακές επιμορφώσεις, συμμετέχει σε «δια ζώσης ή
εικονικές κοινότητες εκπ/κών» για καινοτόμα έργα που
«ευεργετούν» το σχολείο του ή και δίκτυο σχολείων, παίρνει
πρωτοβουλίες και συμμετέχει σε δράσεις καινοτόμες και αριστείας, σε δράσεις για
τη ζωή του σχολείου ή της περιφέρειάς του και τέλος συμμετέχει σε
δραστηριότητες που αναδεικνύουν την παρουσία του στην εκπ/κή κοινότητα (!)
(διδασκαλία σε ΑΕΙ, ομάδες εργασίας Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α., δειγματική διδασκαλία ή
επιμορφωτής ή βαθμολογητής σε εξεταστικά κέντρα ή ΔΣ επιστημονικών σωματείων ή
ενώσεων ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων). Δηλαδή, αν είναι ένθερμος
συμμέτοχος στην κυβερνητική πολιτική.
15)  Ένσταση μπορεί να κάνει ο αξιολογούμενος μόνο αν η συνολική του βαθμολογία είναι μικρότερη
από 45 μονάδες και αν η διαφορά των κριτηρίων της ίδιας κατηγορίας είναι
μεγαλύτερη από 45 μονάδες.
Με
βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η αξιολόγηση δεν έχει να κάνει με το
πόσο καλύτερος πρέπει να γίνει ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο για να
δώσει μόρφωση στα παιδιά του ελληνικού λαού.
Απαντάει στο ερώτημα: Σε τι αξιολογείται και σε τι ζητάει το αστικό κράτος να είναι καλός ο
εκπαιδευτικός του «νέου σχολείου»
. Δηλαδή:
·  Θα τσακίσει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών της λαϊκής
οικογένειας
, γιατί θα διδάσκονται διαθεματικά αποσπασματικές ληξιπρόθεσμες καταρτίσεις
μέσα από τα διάφορα προγράμματα και θα υποβαθμιστούν τα βασικά επιστημονικά
πεδία. Κι αυτό θα γίνει γιατί ο εκπαιδευτικός θα ωθείται να ασχολείται πιο πολύ
μ’ αυτά τα καινοτόμα προγράμματα,
γιατί γι’ αυτά θα αξιολογείται και
αντικειμενικά θα υποβαθμίζει τα βασικά μαθήματα.
· Θα κατηγοριοποιήσει σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές.
·  Συνδέεται με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας (νόμος 3848/10). Άλλωστε αξιολογείται ο εκπαιδευτικός για το αν
συμμετέχει στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και αν προωθεί το νέο
σχολείο.

Ο εκπαιδευτικός και με εργαλείο την αξιολόγηση καλείται να
βάλει πλάτη να περάσουν οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στο χώρο της
εκπαίδευσης, να προσαρμοστεί δηλαδή το σχολείο στις νέες ανάγκες της
καπιταλιστικής οικονομίας,
να λειτουργεί
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Ενώ παράλληλα θα προωθηθεί και ο στόχος των
απολύσεων στο Δημόσιο.
Πολλά ακόμα μπορεί να πει κανείς, η ουσία όμως είναι μία: Χρειάζεται αποφασιστική αντίσταση στο
νέο σχολείο της αγοράς και στο εργαλείο της αξιολόγησης,
απόρριψη του Π.Δ. και πάλη για την κατάργηση όλου του
νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης.
Το ΠΑΜΕ
εκπαιδευτικών είναι η μόνη δύναμη που είναι ξεκάθαρα κατά του νέου σχολείου και
της αξιολόγησης. Γι’ αυτό και έχει
πλαίσιο και πρόγραμμα δράσης, ώστε, ακόμα και αν ψηφιστεί το Π.Δ., να
μπλοκαριστεί στην πράξη η εφαρμογή της αξιολόγησης με όρους μαζικού κινήματος.

Ο Σύλλογος Επαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης», με αποφάσεις των Γενικών
του Συνελεύσεων, έχει πάρει θέση στο θέμα : 
Ø  Απορρίπτουμε συνολικά το Π.Δ. για την αξιολόγηση. Να αποσυρθεί
τώρα.
Ø  Ζητάμε την κατάργηση όλων των νόμων για την αξιολόγηση.
Ø  Οργανώνουμε πλατιά καμπάνια ενημέρωσης σε γονείς, μαθητές για
το τι σημαίνει αξιολόγηση, τι επιπτώσεις θα έχει στο μαθητή, στο σχολείο, στη
λαϊκή οικογένεια.
Ø  Παίρνουμε μέτρα ώστε συλλογικά να οργανώσουμε την ακύρωση της
αξιολόγησης στην πράξη.
Χωρίς
οργανωμένη και συλλογική  απειθαρχία η
αξιολόγηση δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί!

I. Μπλοκάρουμε με
όρους συλλογικών αποφάσεων και όρους κινήματος την οποιαδήποτε απόπειρα
εφαρμογής της αξιολόγησης και την ακυρώνουμε στην πράξη με αποφάσεις Δ.Σ.,
Γενικών Συνελεύσεων και Επιτροπών Αγώνα.
II. Κανένα στέλεχος
της εκπαίδευσης που αναλαμβάνει οποιονδήποτε ρόλο στην εφαρμογή της αξιολόγησης
δεν έχει θέση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έξω οι αξιολογητές από τα συνδικάτα
και τα σωματεία.
III. Δε συμμετέχουμε σε
οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της αξιολόγησης
(σεμινάρια, αυτοαξιολόγηση, κατάθεση φακέλου…). Δε δεχόμαστε τους αξιολογητές
στην τάξη, δε συνεργαζόμαστε μαζί τους.