ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Καταστατικό Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. 3ου Γραφείου Β΄Διεύθυνσης Αθηνών “Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ”

Πατήστε στον σύνδεσμο για να διαβάσετε το Καταστατικό:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ “Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ”