ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Νομοθεσία σχετική με σύλλογους διδασκόντων και συνδικαλιστικούς φορείς

Νομοθεσία για Σύλλογο Διδασκόντων

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις_Ν.1264_1982

Απεργίες_Απόφαση Γ.Λ.Κ. 44809_1287_17.4.84

Διαδικασία Παραχώρησης Σχολικών χώρων για δραστηριότητες των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

Καταστατικό Δ.Ο.Ε.