Ειδική Αγωγή με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε παιδιού με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες! ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ» 15/5/2019

Το ζήτημα της Ειδικής Αγωγής είναι ζήτημα κοινωνικό, πολιτικό και επιστημονικό. Σήμερα υπάρχει η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη καθώς και ο αναγκαίος πλούτος, ώστε όλα τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές μαθησιακές ανάγκες να φοιτούν στη Δημόσια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη δομή που το καθένα έχει ανάγκη, ενώ παράλληλα να τους εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για επαγγελματική αποκατάσταση και διαβίωση με βάση τις σύγχρονες ανάγκες τους.

Αντίθετα με τις λαϊκές ανάγκες και δυνατότητες της εποχής μας όμως, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις ΕΕ και ΟΟΣΑ, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και η σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ, προωθούν τη λεγόμενη «ένταξη», συμπερίληψη, συνεκπαίδευση, όλων των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο επικαλούμενες «επιστημονικοφανή» «ανθρωπιστικά» επιχειρήματα, όπως ότι η ολοκληρωτική ένταξή τους στο γενικό σχολείο γίνεται στο όνομα της ισοτιμίας και της δημοκρατίας, κόντρα στο περιθώριο, το διαχωρισμό, και τον στιγματισμό αυτών των παιδιών.

Ο «ανθρωπισμός» τους όμως άλλο στόχο έχει, να αποποιηθεί το κράτος της ευθύνης του να παρέχει Δημόσια και Δωρεών ΕΑΕ σ’ αυτά τα παιδιά, που λογίζονται περισσότερο ως βάρος, με αποτέλεσμα η ευθύνη να βαραίνει αποκλειστικά την ίδια την οικογένεια για το τι μπορεί να προσφέρει στο παιδί της, μέσω του πανάκριβου ιδιωτικού τομέα και αργότερο το ίδιο το άτομο με ειδικές ανάγκες.

Στην κατεύθυνση αυτή έχει ψηφιστεί ένα «πλούσιο» νομοθετικό έργο και η ΕΑΕ συνεχώς υποβαθμίζεται. Επισημαίνουμε την ιδιωτική παράλληλη ακόμα και στα ειδικά σχολεία και την τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής στην ΕΑ χωρίς επιστημονική γνώση. Τομή όμως γίνεται με τον ν. 4547/2018 για τις Νέες Δομές με τον οποίο επιχειρούν, μέσω και των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΟΕΥ), να αντικαταστήσουν οι εκπαιδευτικοί της Γενικής Αγωγής τη διεπιστημονική επιτροπή που πρέπει να κάνει τη διάγνωση και υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή το Γενικό Σχολείο να αναλάβει όλη την ευθύνη της λεγόμενης «ένταξης», χωρίς την ανάλογη επιστημονική στήριξη, αφού τα λίγα ΚΕΣΥ ασχολούνται πλέον με μια σειρά άλλες αρμοδιότητες (επαγγελματικό προσανατολισμό, υποστηρικτική γονιών… ) και παρεμπιπτόντως τη διάγνωση και υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, εάν και εφόσον έχει το Γενικό Σχολείο εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μόνο και αβοήθητο! Παράλληλα οι ΕΔΕΑΥ είναι λίγες και ελλιπείς και ασχολούνται με κάθε σχολείο περιοδικά και με κάθε παιδί ακόμα πιο σπάνια. Και ο χρόνος περνάει και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες παραμένουν χωρίς διάγνωση και χωρίς την κατάλληλη για το καθένα εκπαιδευτική υποστήριξη!

Την ίδια ώρα τα ειδικά σχολεία είναι ελάχιστα και λειτουργούν κάθε χρόνο με μεγάλη καθυστέρηση. Η μεταφορά των παιδιών με ειδικές ανάγκες εναπόκειται στους ιδιώτες. Ταυτόχρονα, η μεν Παράλληλη Στήριξη μοιράζεται πολλές φορές σε πολλά παιδιά ή και σχολεία, τα δε Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) τις περισσότερες φορές δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες των πολυπληθών σχολείων, ενώ δε λειτουργούν σε πολλά σχολεία. Με το τελευταίο καθηκοντολόγιο των εργαζομένων στην ΕΑΕ, ο/η εκπαιδευτικός των ΤΕ με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των όμορφων σχολείων αλλά θα κάνει και ολίγη Παράλληλη Στήριξη! Η κατάσταση δε καθώς ανεβαίνουμε στις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης γίνεται όχι μόνο χειρότερη, απλά στο Λύκειο δεν υφίσταται ΕΑΕ σε πολλές περιφέρειες της χώρας!

Πολύ βασικό, η χρηματοδότηση για τη λειτουργία των σχολείων Γενικής και ΕΑΕ έχει μειωθεί κατά 65%, ενώ πάνω από το 60% των εργαζομένων στην ΕΑΕ είναι συμβασιούχοι, που μετακινούνται συνεχώς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αναγκαία παιδαγωγική σχέση που έχουν ανάγκη τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Ιδιαίτερα αξία έχει να αναφέρουμε την παντελή πολλές φορές έλλειψη πρώιμης διάγνωσης, άρα και εκπαιδευτικής υποστήριξης, που θα μπορούσε να προλάβει, να διορθώσει ακόμα και να θεραπεύσει σε μεγάλο βαθμό πολλά από τα προβλήματα παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η έλλειψη αυτή επιβαρύνει ιδιαίτερα την κατάσταση στα Νηπιαγωγεία, όπου το παιδί με ειδικές ανάγκες που φτάνει χωρίς διάγνωση φοιτά μόνο με τη στήριξη της Νηπιαγωγού Γενικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης και τις περισσότερες φορές δεν προλαβαίνει να πάρει διάγνωση και ειδική υποστήριξη.

Επιπλέον, στην εποχή μας που η επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη ζωή των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πολύ καλύτερη, με τις περικοπές στην ιατροφαρμακευτική και υποστηρικτική περίθαλψη, ελάχιστα από αυτά τα άτομα απολαμβάνουν αυτές τις δυνατότητες, τα περισσότερα μένουν στις δικές τους δυνατότητες και στα προβλήματά τους.

Τέλος, το γεγονός ότι, ενώ διεθνώς γύρω στο 10% του μαθητικού πληθυσμού είναι παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, που σημαίνει γύρω στα 200000 στη χώρα μας, έχουν καταγραφεί πολύ λίγα από αυτά και μόνο 11.000 παιδιά με ειδικές ανάγκες φοιτούν σε δομές ΕΑΕ, το 67% από αυτά στη Γενική και το 33% στην Ειδική.

Με βάση τα παραπάνω, καθένας καταλαβαίνει τι ένταξη προωθούν ΕΕ, ΟΟΣΑ και ελληνικές κυβερνήσεις με τη σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ να τρέχει στην κατεύθυνση αυτή κάνοντας και στον τομέα αυτό τη βρώμικη δουλειά!

Η διεθνής πείρα με την εφαρμογή ανάλογης «ένταξης» στην Ιταλία τη δεκαετία του 1990 και αλλού δείχνει ότι αβαντάρουν την ιδιωτική πρωτοβουλία και φορτώνουν, με την επίκληση της «ένταξης», το βάρος στο Γενικό Σχολείο, στην οικογένεια και στο ίδιο το άτομο με ειδικές ανάγκες!

Επισημαίνουμε δε ότι, ανεξάρτητα από τις στοχεύσεις ΕΕ και κυβερνήσεων, και η διαδικασία της «ένταξης» θα αποτελεί δείκτη αξιολόγησης σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών για το κατά πόσο την προώθησαν, χωρίς φυσικά την ανάλογη επιστημονική στήριξη, υποδομές και διορισμούς.

Με βάση τα παραπάνω, οι συζητήσεις επί συζητήσεων που γίνονται γύρω από τα διάφορα μοντέλα, ιατρικό και κοινωνικό και άλλα, είναι στην ουσία αποπροσανατολιστικές, τη στιγμή που η στρατηγική της ΕΕ που εφαρμόζεται και στον χώρο της ΕΑΕ δεν ενδιαφέρεται για την επιστημονική αλήθεια αλλά για το κατά πόσο θα εξορθολογήσει την ΕΑΕ, για να εξοικονομήσει, ώστε να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις που λυμαίνονται και τον χώρο της ΕΑΕ, ενώ παράλληλα προωθεί τη λεγόμενη «φιλανθρωπία» των χορτασμένων για τους ανήμπορους που τους την επιστρέφουμε!

Από τα παραπάνω, αποτυπώνεται, ποσοτικά και ποιοτικά, η υποβαθμισμένη παρέμβαση της πολιτείας στον τόσο ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό κίνημα, μαζί με το γονεϊκό και το αναπηρικό, αλλά και όλους τους εργαζόμενους, που τα δικά τους παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν ανάγκη υποστήριξης, αντιπαλεύουμε την απάνθρωπη αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική πολιτική στον χώρο της ΕΑΕ και διεκδικούμε μαζί: 

 • Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, αναβαθμισμένη Ειδική Αγωγή. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών για διάγνωση, εκπαίδευση, αποκατάσταση και περίθαλψη των παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Απαγόρευση της επιχειρηματικής δράσης στον χώρο της Ειδικής Αγωγής. 
 •  Άμεση και γενναία χρηματοδότηση της Ειδικής Αγωγής. Τα χρήματα του ΕΣΠΑ να κατευθυνθούν άμεσα για τη στήριξη και τη διεύρυνση των δημόσιων βασικών σταθερών δομών και όχι σε ΜΚΟ.  
 • Κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες να φοιτά στη δομή της Δημόσιας Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη. Ούτε ένα παιδί με αναπηρία στο σπίτι του ή σε σχολείο που δεν το εξυπηρετεί. 
 • Αναβάθμιση των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης για τα ΑΜΕΑ. Κατοχύρωση και αναγνώριση του πτυχίου και άμεση πρόσληψή τους μετά την αποφοίτηση. Μέτρα για την ολοκλήρωση των σπουδών σε φοιτητές-σπουδαστές ΑΜΕΑ (τρόπος εξέτασης, ειδικός εξοπλισμός, υποδομές, συγγράμματα σε κατάλληλη γραφή-μορφή, ειδικευμένο προσωπικό…) κ.ά. 
 • Αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν και ασφαλές σύστημα μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, εξασφαλισμένο από την πρώτη μέρα. 
 • Στη βάση αυτή δε συγκροτούμε Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, απαιτούμε κατάργηση του ν. 4547/2019 και των εγκυκλίων για τις ΟΕΥ, την πλήρη στελέχωση των δομών της Γενικής και ΕΑΕ με όλο τα απαραίτητο προσωπικό, με μονιμοποίηση των πάνω από 30.000 συμβασιούχων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και του ανάλογου ΕΕΠ και ΕΒΠ, και τη δημιουργία όλων των αναγκαίων διεπιστημονικών δομών, ώστε να γίνεται έγκαιρα διάγνωση και εκπ/κή υποστήριξη. 
 • Ζητάμε από τις ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να πάρουν αποφάσεις στα επικείμενα συνέδριά τους για μη συγκρότηση των ΟΕΥ και κάλυψη των ΣΔ να μην τις συγκροτήσουν, με βάση το ενδεικτικό πρακτικό.
 • -«Θεωρούμε ότι είναι αντιπαιδαγωγικό και αντιεπιστημονικό να εναπόκειται μέσω των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς η διαδικασία της αξιολόγησης-διάγνωσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, γιατί αυτό είναι έργο διεπιστημονικής επιτροπής, καθώς και της εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών αυτών, χωρίς επιστημονική διάγνωση!
 • Διεκδικούμε στελέχωση όλων των αναγκαίων δομών της Ειδικής και Γενικής Αγωγής με μόνιμους διορισμούς όλων των ειδικοτήτων, ώστε να μπορεί κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες, να έχει έγκαιρη διάγνωση και άμεση εκπαιδευτική υποστήριξη, στη δομή του δημόσιου σχολείου που έχει ανάγκη! Στη βάση αυτή δε θεωρούμε ότι μπορούμε να συγκροτήσουμε τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης»
 • Καταλήγοντας, υπερασπιζόμαστε σθεναρά την ύπαρξη όλων των αναγκαίων ειδικών δομών, με το ανάλογο εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, ώστε να παρέχεται η θετικά “ανισότιμη”, δηλαδή, προνομιακή, αλλά και αναγκαία μεταχείριση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Τα παιδιά αυτά ξεκινούν από μια διαφορετική αφετηρία και, για να κατακτήσουν την όποια ισοτιμία, πρέπει να τους δοθεί κάθε επιστημονικό μέσο και να στηριχθούν με κάθε τρόπο.
 • Κάτι τέτοιο θέλει κίνημα με γραμμή σύγκρουσης με την υπάρχουσα αντιλαϊκή πολιτική και το σύστημα εκμετάλλευσης που ζούμε, άρα η πάλη μας πρέπει να στραφεί προς την κατεύθυνση αυτή.
 • Με πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος που αναλαμβάνουμε ως εκπαιδευτικοί, θα σταθούμε στο πλευρό όλων των μαθητών μας, υπερασπιζόμενοι τη βασική αποστολή που έχει η εκπαίδευση, να τους προετοιμάζει για τη ζωή και την ένταξη τους στην κοινωνία. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από αυτό!

Για την αντιπυρική, αντισεισμική και αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία των σχολείων μας ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ» 15/5/2019

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, τις πλημμύρες πέρσι στη Μάνδρα Αττικής, τον σεισμό στη Ζάκυνθο και αλλού, επιμένουμε με επιτακτικό τρόπο ότι τα σχολεία, μια σειρά χώροι μαζικής συνάθροισης και άθλησης της νεολαίας, όπως και άλλες δημόσιες υποδομές (νοσοκομεία, πολιτιστικά μνημεία κοκ.) δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ ολοκληρωμένα από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ – νυν ΚΤΥΠ ΑΕ), παρά μόνο κατά περίπτωση και εποπτικά.

Επίσης, η ευθύνη για τα σχέδια πολιτικής προστασίας των σχολείων, παρά τα αιτήματα του μαζικού κινήματος, έχουν μετακυλιστεί στην αποκλειστική ευθύνη των εκπαιδευτικών (έχουμε ακόμα και διώξεις διευθυντών και προϊσταμένων σχολείων!), χωρίς ποτέ να γίνει μια επιστημονική προσαρμογή στα δεδομένα από φορείς όπως ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ). Καμία σύνδεση, στην πράξη, δεν έχει γίνει και με την ένταξη των σχεδίων αυτών στον ευρύτερο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση προχώρησε στη θεσμοθέτηση της 2χρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής προωθώντας μέσω των Δήμων και της ΚΤΥΠ τοποθέτηση προκάτ αιθουσών στις υπάρχουσες (πολλές φορές αρκετά μικρές) αυλές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων!

Όλα τα παραπάνω δεν είναι τυχαία. Οφείλονται σε πολιτικές που εφαρμόστηκαν διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και εφαρμόζονται και σήμερα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κατεύθυνση της ΕΕ και του κεφαλαίου για πέρασμα των έργων ασφάλειας και θωράκισης των σχολείων σε δεύτερη μοίρα, προκειμένου – στη λογική «κόστους – οφέλους» – να πριμοδοτηθούν οι κερδοφόρες επενδύσεις, αποτελεί πρόκληση. Η δέσμευση χρημάτων από κωδικούς για τα σεισμόπληκτα σχολεία, ώστε να εξευρεθούν δόσεις για το χρέος, η υποστελέχωση των αρμόδιων φορέων (όπως ο πρώην ΟΣΚ και νυν ΚΤΥΠ), οι διαδικασίες εκχώρησης σχολικών υποδομών στο υπερταμείο για εκποίηση και η γραμμή των ιδιωτικοποιήσεων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κάνουν την κατάσταση εκρηκτική.

Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε μια εκπαιδευτική διαδικασία με ασφάλεια και όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για αυτό. Καταδικάζουμε την ΕΕ, την επιλεξιμότητα, τη λογική του «κόστους – οφέλους». Λέμε όχι στο «ρεαλισμό» πολιτικών δυνάμεων, τοπικών διοικήσεων σε Δήμους και Περιφέρειες και όλων όσων σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο προσκυνούν αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης, για τον οποίο η ζωή των εργαζομένων και των παιδιών τους είναι κόστος!

Το μαζικό κίνημα απαιτεί:

1. Τον έλεγχο των σχολικών κτιρίων σύμφωνα με το νέο αντισεισμικό κανονισμό και, φυσικά, διεκδικεί νέες, σύγχρονες, δημόσιες και ασφαλείς υποδομές.

2. Επιπλέον, στα ζητήματα της ασφάλειας, εξ αντικειμένου, εντάσσεται το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών των Δήμων για τη σωστή συντήρηση των σχολείων αλλά και για τη θωράκιση σε αντισεισμική-αντιπυρική-αντιπλημμυρική βάση. 3. Για όσα τέτοια κτήρια δεν προκύψει η επάρκεια να αντικατασταθούν άμεσα με σύγχρονα αντισεισμικά κτηριακά συγκροτήματα.

4. Να συνταχθεί μητρώο ελέγχων, που θα επικαιροποιείται περιοδικά.

5. Επικαιροποίηση των σχεδίων πολιτικής προστασίας των σχολείων, με την ευθύνη του ΟΑΣΠ.

6. Άμεση ανέγερση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύγχρονων και ασφαλών σχολικών συγκροτημάτων, με 100% δημόσιες επενδύσεις και χωρίς ΣΔΙΤ, με διασφάλιση του δημόσιου – δωρεάν χαρακτήρα τους.

7. Καμία εκχώρηση χώρου στον οποίο λειτουργεί σχολείο ή έχει σχεδιαστεί να λειτουργήσει σχολείο στο υπερταμείο.

8. Να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των μαθητών σε αθλητισμό – πολιτισμό, με διαμόρφωση κατάλληλων ασφαλών υποδομών σε όλη την περιοχή.

9. Να ελεγχθούν οι χώροι μαζικής συνάθροισης της νέας γενιάς.

10. Γενναία χρηματοδότηση των σχολείων από το κράτος μέσω των σχολικών επιτροπών, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική, κτηριακή, υλικοτεχνική υποδομή, για την κάλυψη των αναγκών και την ασφάλεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

11. Άμεσα μέτρα για την εφαρμογή σε κατάλληλα και ασφαλή κτήρια της 2χρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής τώρα και πανελλαδικά σε όλους τους δήμους της χώρας.

12. 15 νήπια – προνήπια ανά νηπιαγωγό και δάσκαλο Α΄ και Β΄ τάξης. 20 μαθητές ανά δάσκαλο στις υπόλοιπες τάξεις.

Την πρώτη ευθύνη για τη σχολική κτηριακή υποδομή την έχει η εκάστοτε κυβέρνηση, που πρέπει να εξασφαλίσει γι’ αυτό την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση για την ουσιαστική με βάση τα παραπάνω συντήρηση των υπαρχόντων και το χτίσιμο νέων σύγχρονων σχολείων! Παράλληλα οι Δημοτικές Αρχές έχουν ευθύνη στο κατά πόσο βάζουν στο επίκεντρο τα προβλήματα της σχολικής στέγης, διεκδικούν από τις κυβερνήσεις και προχωρούν στην ουσιαστική αναβάθμισή της στους Δήμους τους.

Το ζήτημα της σύγχρονης σχολικής στέγης πρέπει να αποτελέσει ένα από τα κύρια ζητήματα του πλαισίου πάλης των ΣΥΛΛΟΓΩΝ Εκπαιδευτικών και των ΕΛΜΕ όλης της χώρας, σε συνεργασία με το γονεϊκό κίνημα. Στην κατεύθυνση αυτή είναι ανάγκη να κινηθούν και οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες με αποφάσεις των επικείμενων συνεδρίων τους τον Ιούνη του 2019.

 

Για τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ» 15/5/2019

Το σημερινό σχολείο που υπηρετεί τους στόχους της αγοράς, ανεξάρτητα πώς ονομάζεται και ποια μορφή έχει, στηρίζεται και στηρίζει την ελαστική εργασία και τσακίζει τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα.

Στην πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων αποτυπώνονται οι κατευθύνσεις της ΕΕ, του ΟΟΣΑ που αντιμετωπίζουν την παιδεία, την υγεία ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικά αγαθά. Που θέλουν οι τομείς αυτοί να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με όσο το δυνατόν λιγότερες δαπάνες για το κράτος.

Στο σχολείο αυτό ο δάσκαλος, από επιστήμονας και εκπαιδευτικός, μετατρέπεται «σε πολυεργαλείο», που τα κάνει όλα και συμφέρει και που θα πρέπει να αξιολογείται και γι’ αυτό.

Σήμερα που η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα και η ανθρώπινη γνώση κατακτά νέα πεδία, διεκδικούμε ένα σχολείο που να ανοίγει τους ορίζοντες των μαθητών μας και να βοηθάει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητά τους. Ένα σχολείο που θα τους βοηθά να οργανώνουν τη σκέψη και τη ζωή τους, τη συλλογική δραστηριότητα τους μέσα και έξω από το σχολείο, σύμφωνα με τις ανάγκες της ηλικίας τους. Που θα καλλιεργεί, θα δίνει ώθηση στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, στην πρωτοβουλία και την εφευρετικότητά τους. Υπό αυτό το πρίσμα κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο!

Με βάση τα παραπάνω: Με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, να συνεδριάσουν, να αποτυπώσουν όλα τα κενά των σχολείων τους, σε νηπιαγωγούς, νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής, καθώς και δασκάλους, δασκάλους ειδικής αγωγής (τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη), εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, φυσικής αγωγής, μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής), ενισχυτική διδασκαλία και ολοήμερο και να διεκδικήσουν από τις Διευθύνσεις Π. Ε. την πλήρη κάλυψή τους με τις αντίστοιχες προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Διεκδικούμε εδώ και τώρα:

• Μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους!

• Μονιμοποίηση εδώ και τώρα των πάνω από 30.000 συμβασιούχων αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, που εργάστηκαν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων. Καμία απόλυση!

• Να διδάσκονται τα μαθήματα ειδικοτήτων (Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Φυσική Αγωγή, ΤΠΕ, Ξένες Γλώσσες) από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς. Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο.

• Την επαναφορά του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής σε Ε’ και ΣΤ τάξη, του μαθήματος ΤΠΕ σε δίωρη βάση σε Γ’ και ΣΤ’, καθώς και την επαναφορά των ωρών που περικόπηκαν από τα μαθήματα Μουσικής, Φυσικής Αγωγής, Αγγλικών και Ευέλικτης Ζώνης.

• Την ενίσχυση της Καλλιτεχνικής Παιδείας, της Φυσικής Αγωγής, την ουσιαστική είσοδο και χρήση της Πληροφορικής, καθώς και τη δυνατότητα όλων των παιδιών να διδάσκονται τη δεύτερη Ξένη Γλώσσα που επιθυμούν στο σχολείο.

• Την εξίσωση του διδακτικού ωραρίου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αυτό της Δευτεροβάθμιας.

• Τη σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες με βάση τις σημερινές ανάγκες. Ο κάθε εκπαιδευτικός ειδικότητας να μετακινείται το πολύ σε δύο σχολεία

. • Την πλήρη καταγραφή, απόδοση και δημοσιοποίηση όλων των κενών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων με πλήρη διαφάνεια και χωρίς καμία παρατυπία.

• Να πραγματοποιείται στα τέλη Αυγούστου και σε μία μεγάλη φάση η πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών ώστε να καλύπτονται από 1η Σεπτέμβρη όλα τα κενά σε όλα τα σχολεία.

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 2/6/2016

ΟΛΟΙ στα ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ!!!
4 ΙΟΥΝΗ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ!!!
8 Ιούνη ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!!!
7 ΙΟΥΝΗ 2 Μ.Μ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ!
Αν δεν τους σταματήσουμε, το σχολείο
που θα βρούμε το  Σεπτέμβρη δε θα το
γνωρίζουμε!!
Οι 20.000
μόνιμοι διορισμοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ., που έταξε προεκλογικά για να
εξαπατήσει, γίνονται 10.000 απολύσεις!! Αντί να γίνουν μόνιμοι διορισμοί για να
καλυφθούν τα χιλιάδες κενά η κυβέρνηση εξαφανίζει τα  κενά!! 
Ψαλιδίζει το ολοήμερο, εξορίζει από το σχολείο τους συναδέλφους των  ειδικοτήτων και της ειδικής αγωγής,
συμπτύσσει τμήματα και κλείνει νηπιαγωγεία. Δεν πάει άλλο! Δεν ανεχόμαστε άλλη
κοροϊδία!
Δεν ανεχόμαστε τον 21ο
αιώνα, το 2016, με την τεράστια ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και
τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν για ολόπλευρη μόρφωση, για σύγχρονο,
ενιαίο, δημόσιο και δωρεάν σχολείο γενικής παιδείας, για μόνιμη και σταθερή
δουλεία με δικαιώματα, να υποβαθμίζονται τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών
μας, να τσακίζεται η ζωή μας, να γυρίζουμε χρόνια πίσω!! 
Το αντιλαϊκό βαρέλι της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχει πάτο!

Η ζωή μας συνθλίβεται την ίδια στιγμή που οι βιομήχανοι κι οι εφοπλιστές θα
απολαμβάνουν φορολογική ασυλία για 12 χρόνια! Δικές τους απαιτήσεις είναι το
κόψιμο μισθών, συντάξεων, παροχών Υγείας, οι 280.000 απολύσεις στο Δημόσιο. Για
δικό τους χατίρι ψήφισαν το νόμο λαιμητόμο για το ασφαλιστικό. Γι΄ αυτό η
κυβέρνηση παίρνει τα συγχαρητήρια  από τα
κοράκια της ΕΕ και του ΔΝΤ από ντόπιους και ξένους καπιταλιστές. Όλα τα μέτρα πρώτα τα εξαγγέλλει ο πρόεδρος
του ΣΕΒ και μετά τα ψηφίζουν στη Βουλή!!
Το
3ο Μνημόνιο και τις προβλέψεις που περιλαμβάνει για την Παιδεία,
όλοι μαζί  (ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – ΝΔ – ΠΑΣΟΚ –
ΠΟΤΑΜΙ) το ψήφισαν. Το «σχολείο Φίλη», δεν είναι τίποτα άλλο από την
συνέχεια του σχολείου «Διαμαντοπούλου» και του σχολείου «Αρβανιτόπουλου»!!

Είναι το σχολείο της «αγοράς», της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, προσαρμοσμένο στους
«δημοσιοοικονομικούς περιορισμούς». Είναι το σχολείο που διατηρεί και
επεκτείνει τη λογική των δεξιοτήτων από μικρή ηλικία, που προωθεί την αυτονομία
(διοικητική και παιδαγωγική) της σχολικής μονάδας δηλ, την κατηγοριοποίηση και
το σχολείο των πολλαπλών ταχυτήτων, που οδηγεί στην επιχειρηματική
δραστηριότητα μια σειρά τομείς π.χ. προσχολική αγωγή με 60.000 με προνήπια
εκτός δημόσιου σχολείου, δομές ειδικής αγωγής κ.α. Στο σχολείο αυτό δεν χωράει
η μόνιμη και σταθερή δουλειά!! Είναι το σχολείο που κάνει προσλήψεις μέσω
ΕΣΠΑ και όταν αυτό τελειώνει, αλλάξει το πρόγραμμά του και κάνει απολύσεις.

Οι προηγούμενες Κυβερνήσεις ΝΔ –ΠΑΣΟΚ,
με τις πολιτικές τους, έκλεισαν πάνω από 2000 σχολεία, μείωσαν κατά 30.000 τον
αριθμό των εκπαιδευτικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει στον ίδιο δρόμο την πολιτική των
περικοπών και των μηδενικών διορισμών.
Η
επιτυχία της απεργίας πρέπει να γίνει υπόθεση του κλάδου!!
Καμιά
απογοήτευση – Καμιά αυταπάτη!
Τώρα
είναι η ώρα του συλλογικού μας αγώνα!
Οι
μεγάλες συγκεντρώσεις του ταξικού κινήματος και η πολύμηνη μάχη που έδωσαν οι
εργαζόμενοι , οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες και η νεολαία, ενάντια στο Νόμο
Λαιμητόμο για το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό, έδωσαν δυναμική απάντηση στην
κυβέρνηση. Τα μέτρα αυτά, όπως και τα
προηγούμενα, δεν έχουν τη συναίνεση και τη συμφωνία του λαού.
Ούτε ο αγώνας, ούτε η ζωή σταματάει με
την ψήφιση ενός νομοσχεδίου, όσο αντιλαϊκό κι αν είναι αυτό.
Καμιά απογοήτευση. Συνεχίζουμε! Οι αγώνες που έγιναν με αιχμή το
νόμο-λαιμητόμο για το Ασφαλιστικό, αποτελούν σημαντική πείρα για όλους τους εργαζόμενους, αφήνουν σημαντική
παρακαταθήκη για τη συνέχεια.
Οι
εργαζόμενοι δείξαμε
ένα σημαντικό μέρος της δύναμής μας. Αν πιστέψουμε, πραγματικά σ΄αυτήν,
μπορούμε όχι μόνο να καθυστερήσουμε αντιλαϊκά μετρά και πολιτικές αλλά και να
ανοίξουμε άλλο δρόμο, άλλη προοπτική για μας και τα παιδιά μας.
Είναι θετικό και ελπιδοφόρο το γεγονός
ότι υπάρχουν σημαντικές δυνάμεις μέσα στο λαό και τους εργαζομένους που δεν το
βάζουν κάτω, δεν συμβιβάζονται και δεν υποχωρούν,  είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν μπροστά,
να φέρουν τα πάνω κάτω!!
Αυτό το κίνημα, αυτός ο ταξικός πόλος,
χρειάζεται να δυναμώσει να γίνει υπόθεση και νέων δυνάμεων που σήμερα δεν είναι
στον αγώνα!! Η ελπίδα είναι εδώ!!
Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι των μέτρων η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ στήνει
μια ακόμα επιχείρηση εξαπάτησης και κοροϊδίας φέρνοντας και νέο αντιλαϊκό
πακέτο.
Οι
πανηγυρισμοί της κυβέρνησης δεν πρέπει να ξεγελάσουν κανέναν, δεν πρέπει να
περάσει ή νέα επιχείρηση εξαπάτησης και αποπροσανατολισμού.
Το νέο «success story» για την ολοκλήρωση της «αξιολόγησης»
είναι το κόλπο για να αποσπάσουν από το λαό τη συναίνεση για το νέο έγκλημα.
Για άλλη μια φορά, λέει ψέματα η κυβέρνηση και αυτό γιατί φέρνει νέο υπέρ –
νομοσχέδιο με νέα φοροληστεία, με 4ο μνημόνιο, με αυτόματο κόφτη
κοινωνικών δαπανών και δικαιωμάτων, με «αξιολόγηση» και νέες μειώσεις στους
μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα αναγκαία προαπαιτούμενα για την όποια
ρύθμιση του χρέους και την ανάκαμψη, όπου κερδισμένο θα είναι μόνο το μεγάλο
κεφάλαιο και χαμένος για άλλη μια φορά ο λαός.
Η όποια
ανάκαμψη που υπόσχονται, και η διευθέτηση του χρέους δεν θα ωφελήσει σε τίποτα
τους εργαζόμενους. Ούτε οι τεράστιες
απώλειες που είχαμε και έχουμε θα καλυφθούν. Ούτε τα αντιλαϊκά μέτρα θα παρθούν
πίσω.
Αντίθετα νέες θυσίες θα απαιτούνται για να κερδίζουν οι μεγάλοι
καπιταλιστικοί όμιλοι, να γίνεται πιο ανταγωνιστική η οικονομία. Ότι
εξοικονομείται θα δίνεται αποκλειστικά στους επιχειρηματίες, μέσω επιδοτήσεων,
φοροαπαλλαγών και αναπτυξιακών νόμων.
Να μην επιτρέψουμε να περάσει ο
μόνιμος κόφτης των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών μας, των εργασιακών μας
δικαιωμάτων.
 
Οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα
το προηγούμενο διάστημα, με την ιδιαίτερη και ξεχωριστή παρουσία των συναδέλφων
αναπληρωτών, που ανάγκασαν την κυβέρνηση να πάρει πίσω τη τροπολογία για τους
διορισμούς, αποδεικνύουν ότι μόνο με τους αγώνες μας μπορούμε να έχουμε
αποτέλεσμα.
Τώρα
όλοι μαζί με τον αγώνα μας να διεκδικήσουμε:
ü  Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ η Υπουργική
Απόφαση για τα ολοήμερα.
Κανένα παιδί να μην αποκλειστεί από τα ολοήμερα Δημοτικά και
Νηπιαγωγεία.
ü  Να καταργηθεί η
τροπολογία που καταργεί τα Τμήματα Ένταξης και κλείνει τα Νηπ/γεία.
ü  Μαζικοί μόνιμοι
διορισμοί τώρα για την κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση.
ü  Μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους! Καμία απόλυση αναπληρωτών, κανείς εκπαιδευτικός δε
περισσεύει.
Να δυναμώσουμε την πάλη μας :
Ø  Ενάντια στον «αυτόματο κόφτη» που είναι ένα μνημόνιο διαρκείας και
προβλέπεται για όλες τις χώρες της Ε.Ε. 
και ο οποίος θα κόβει άμεσα μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες
για να επιτυγχάνονται τα «ματωμένα» πλεονάσματα.
Ø 
Ενάντια
στη φορολεηλασία
, στους δεκάδες άμεσους και έμμεσους φόρους. Να φορολογηθεί
τώρα το μεγάλο κεφάλαιο.
Ø 
Ενάντια
στο ξεπούλημα του
δημόσιου πλούτου στα μονοπώλια. Όχι σε όλες τις
ιδιωτικοποιήσεις.
Ø 
Κανένα
σπίτι στα χέρια τραπεζίτη!
Μπλόκο στους πλειστηριασμούς!
Ø  Κανένας άνεργος χωρίς επίδομα ανεργίας, σταθερή και
μόνιμη δουλειάς για όλους!
Ø 
Ενάντια στις ομαδικές απολύσεις
 και στον νέο συνδικαλιστικό νόμο!
Από τις δυνάμεις του παλιού και του νέου κυβερνητικού
συνδικαλισμού οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν. Στηρίζουν τον
πυρήνα της αντιλαϊκής πολιτικής, έκαναν τα πάντα για να μην κουνιέται ούτε
φύλλο απέναντι στην κυβέρνηση. Το 3ημερο που ψηφιζόταν το Ασφαλιστικό ήταν
πραγματικά εξαφανισμένοι.
Η επιτυχία της απεργίας πρέπει να γίνει υπόθεση
του κλάδου!! Δεν μπορούμε να την αφήσουμε στα χέρια της πλειοψηφίας της ΔΟΕ που
ήταν «ο μεγάλος απών» από τους αγώνες και τις απεργίες του προηγούμενου
διαστήματος ψάχνοντας λύσεις στον «Εθνικό διάλογο για την Παιδεία», ούτε σε
εκείνες τις δυνάμεις που στήριξαν και έβαλαν πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει
κυβέρνηση.
Πρόγραμμα Δράσης:
Ø  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 12.00 Μ.Μ. ΣΤΗΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ.
Ø  ΌΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΗ  5.30 Μ.Μ. ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ.
Ø  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ   ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  ΣΤΗ   Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π.Ε.                              ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7
ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 2:00 Μ.Μ.
Ø  Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους και τους γονείς για τις
αρνητικές εξελίξεις που υπάρχουν στην Εκπαίδευση, μοιράζουμε την ανοιχτή  επιστολή του σωματείου μας προς τους γονείς.
Διοργανώνουμε κοινές αγωνιστικές πρωτοβουλίες μαζί με τους Συλλόγους και τις
Ενώσεις γονέων, μαζί με το υπόλοιπο εργατικό κίνημα (Εργατικά σωματεία,
Συλλόγους γυναικών, Λαϊκές Επιτροπές…).
Ø  Προχωράμε σε πολύμορφες πρωτοβουλίες ανάδειξης των
προβλημάτων της εκπαίδευσης, με συνεντεύξεις τύπου, μαζικές εξορμήσεις, τύπωμα
πανό, ανακοινώσεων κ.α.
Ø  Προτείνουμε μαζική, πανελλαδική
κινητοποίηση αναπληρωτών στο Υπουργείο Παιδείας το δεύτερο δεκαήμερο του Ιούνη.

Γ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. “Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ”                                    ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2-6-2016

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»

1ο: ΚΡΙΤΙΚΗ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Καταψηφίζουμε τα πεπραγμένα της
πλειοψηφίας του απερχόμενου Δ.Σ. της ΔΟΕ για όλη τη διετία,
γιατί κινήθηκε στη γραμμή
της συναίνεσης και της αποδοχής της στρατηγικής της Ε.Ε. και των κυβερνήσεων
στην Παιδεία (νέο σχολείο, “καλή αξιολόγηση», προγράμματα, ποσοστώσεις
στους διορισμούς…συμμετοχή στο ΕΣΥΠ-κοινωνικό διάλογο ακόμα και την περίοδο των
πιο βάρβαρων αντιλαϊκών μέτρων-μνημονίων, μετέτρεψε το ΙΠΕΜ σε ινστιτούτο που
διαχειρίζεται κονδύλια της Ε.Ε. για να “επιμορφώνει” τους
εκπαιδευτικούς στην κατεύθυνση του “νέου σχολείου”.

ΟΥΤΕ
ΠΑΛΙΑ ΟΥΤΕ ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΟΥΤΕ ΠΑΛΙΟΣ ΟΥΤΕ ΝΕΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ!
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ …ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ!
2ο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΥΨΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Η Γ.Σ. αποφασίζει ότι το ύψος της συνδρομής προς τη
ΔΟΕ είναι υπερβολικά μεγάλο, σε μια περίοδο που οι εκπαιδευτικοί έχουν
τσακιστεί από την αντεργατική θύελλα. Αποτελεί πρόκληση μια Ομοσπονδία, με τόσο
εύρωστο ταμείο, όσο η ΔΟΕ, να διατηρεί την συνδρομή στα σημερινά επίπεδα.
Η συνδρομή πρέπει να μειωθεί στα 20 € συνολικά για
τους μόνιμους. Τα χρήματα αυτά πρέπει να τα μοιράζονται εξίσου ΔΟΕ και τοπικός
Σύλλογος. Οι αναπληρωτές, πληρώνοπυν την ίδια συνδρομή αν έχουν τοποθετηθεί απ΄
την αρχή της χρονιάς.  Αν είναι
Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου, ή αν τοποθετηθούν μόνο για κάποιους μήνες της
σχολικής χρονιάς, η συνδρομή τους είναι 10 €.
Η μείωση της συνδρομής και ο περιορισμός
των εξόδων αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι η Ομοσπονδία θέλει να φέρει κοντά
στο συνδικαλιστικό κίνημα τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που σήμερα είναι
ασυνδικάλιστοι, που δοκιμάζονται σκληρά από τα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα.
Αποτελεί πολιτική πράξη που υποδηλώνει ότι το συνδικάτο, η Ομοσπονδία είναι
δίπλα στο συνάδελφο.
Επίσης, η απόδοση της συνδρομής
δηλώνει την απόφαση του εργαζόμενου να είναι συνδικαλισμένος και να παλέψει
συλλογικά για τα δικαιώματά του. Δεν μπορεί να γίνεται υποχρεωτικά και μάλιστα
μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμών (ΕΑΠ), δηλαδή μέσω του κράτους, που μας οδηγεί
στην εξαθλίωση. Είναι συνεισφορά από το υστέρημα, για το συλλογικό αγώνα.
Αποτελεί πολιτική πράξη. Μέσω της συνδρομής δίνεται η δυνατότητα στο σωματείο
να έρθει σε επαφή με ένα-ένα τα μέλη του, να συζητήσει μαζί τους, να σχεδιάσει
συλλογικά τη δράση και τη συμμετοχή των μελών του σε αυτήν.Για το λόγο αυτό, η
συνδρομή πρέπει να είναι ενιαία και να εισπράττεται αποκλειστικά από τα
πρωτοβάθμια σωματεία.
Με βάση τα παραπάνω καταδικάζουμε την απόφαση της
πλειοψηφίας της ΔΟΕ για παρακράτηση της συνδρομής μέσω της ΕΑΠ και δηλώνουμε
ότι θα την αποτρέψουμε στην πράξη, όποτε και αν επιχειρηθεί η υλοποίησή της.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ απαιτείται να περιορίσει τις
δαπάνες του, παίρνοντας τα παρακάτω μέτρα:
 • Να καταργήσει τις μέχρι τώρα οικονομικές παροχές με χρήματα του κλάδου,
  προς τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ και τους αιρετούς του ΚΥΣΠΕ (αντιμίσθιο, μεγάλες
  αποζημιώσεις για την συμμετοχή σε περιοδείες και συνέδρια κ.α.), γιατί οι
  συνδικαλιστές είναι εθελοντές κι όχι επί μισθό. Τα καθημερινά πραγματικά τους
  έξοδα τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ να τα παίρνουν από το ταμείο της ΔΟΕ μόνο με
  υποβολή αποδείξεων. Ενοίκιο να δίνεται σε συναδέλφους απ’ την επαρχία, που δε
  ζουν μόνιμα στην Αθήνα και με την προϋπόθεση να προσκομίζουν συμβόλαιο και
  αποδείξεις ενοικίου. 
 • Να αποχωρήσει η ΔΟΕ από την εκπαιδευτική διεθνή και την ETUCE, ευρωπαϊκή ένωση συνδικάτων εκπαιδευτικών στις οποίες δίνει κάθε χρόνο
  γύρω στα 30.000 € συνδρομή και άλλα τόσα περίπου για έξοδα κίνησης για
  περιοδείες των μελών της πλειοψηφίας σε διάφορες δράσεις της. 
 • Να μειώσει το Δ.Σ. της ΔΟΕ τις δαπάνες συνεδρίων, περιοδειών κλπ, με
  βάση τα παραπάνω, και γενικά να προσανατολίσει τη δράση του σε διεκδικητικούς
  αγώνες και όχι σε δημόσιες σχέσεις.
3ο: ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2015 – 2016
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΟΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
I. Δαπάνες για την Παιδεία
 • Να απαγορευτεί κάθε επιχειρηματική δράση στην
  Παιδεία. 
 • Να εξασφαλιστεί ενιαία αποκλειστικά δημόσια
  και δωρεάν Παιδεία για όλους. 
 • Να γίνουν μαζικοί διορισμοί μόνο μόνιμων
  εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη όλων των πραγματικών
  αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης. 
 • Να εξασφαλιστεί σύγχρονη κτηριακή και
  υλικοτεχνική υποδομή, με βάση τους 15 μαθητές ανά τμήμα για τα νηπιαγωγεία, Α
  και Β τάξη και 20 στις υπόλοιπες. 
 • Επανίδρυση σχολείων που καταργήθηκαν ή
  συγχωνεύτηκαν. 
 • Να
  δοθεί έκτακτο κονδύλι από το Γ.Κ.Π. για δωρεάν γεύμα στο σχολείο για όλους του μαθητές,
  πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με χρηματοδότηση από τον Γ.Κ.Π., δωρεάν
  μετακίνηση. 
 • Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από το Γ.Κ.Π. για
  όλες τις ανάγκες των σχολείων. Μηδενικό ΦΠΑ στους λογαριασμούς και τις δαπάνες
  των σχολικών επιτροπών. Δωρεάν πετρέλαιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία. 
 • Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών και των
  εκπαιδευτικών για πληρωμή εκπαιδευτικών, συνοδών ΕΑΕ, λειτουργικών εξόδων,
  τραπεζοκόμων και καθαριότητας, εκπαιδευτικών εκδρομών, βιβλίων, εποπτικού
  υλικού και για μεταφορά μαθητών. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των φοιτητών για
  σίτιση-στέγαση-μεταφορές-αναλώσιμα. 
 • Δημιουργία κρατικού φορέα για ασφαλή και
  δωρεάν μετακίνηση των μαθητών. 
 • Επανασύσταση του ΟΣΚ.
  Κανένα σχολείο με ΣΔΙΤ. Κατασκευή σχολείων με αποκλειστική ευθύνη του Κράτους. 
 • Δωρεάν διανομή των βιβλίων ξένης γλώσσας.
II. Οικονομικά
εκπαιδευτικών
 • Ξεπάγωμα των ωριμάνσεων, επαναφορά 13ου και 14ου
  μισθού. 
 • Ανάκτηση όλων των μισθολογικών απωλειών στα επίπεδα του 2009. 
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε όλους τους κλάδους του Δημοσίου. 
 • Μέτρα στήριξης των ωρομισθίων, αναπληρωτών και
  νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. 
 • Στήριξη των ανέργων με επίδομα ανεργίας 600
  ευρώ, για όσο διάστημα είναι άνεργοι. 
 • Να καταργηθεί τώρα το μισθολόγιο-φτωχολόγιο (ν. 4024/2011), ακώλυτη
  μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. 
 • Αφορολόγητο όριο 40.000 € για το ζευγάρι
  προσαυξανόμενο κατά 5000 € για κάθε παιδί. 
 • Καμία σύνδεση μισθού-αποδοτικότητας. Όχι στην
  αξιολόγηση-σφαγείο. 
 • Να καταργηθούν τώρα ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος αλληλεγγύης. Όχι στη
  φοροληστεία και σε όλα τα χαράτσια. Να καταργηθούν οι φόροι σε πετρέλαιο και
  φυσικό αέριο. 
 • Να φορολογηθεί στο 45% το μεγάλο κεφάλαιο.  
 • Άμεσο πάγωμα τιμών σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και κατάργηση
  του ΦΠΑ με αντίστοιχη μείωση τιμών σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης,
  κατάργηση των διοδίων, μείωση κατά 50% των τιμολογίων των πρώην ΔΕΚΟ
 •  Απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης και δευτερευούσης κατοικίας. 
 • Κατάργηση του ανατοκισμού όλων των δανείων. 
 • Μέτρα στήριξης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
III. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 • Ενιαία, αποκλειστικά δημόσια
  και δωρεάν, δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά. Όχι στο
  «νηπιαγωγείο» της Ε.Ε., των επιχειρήσεων, της κινητικότητας
  εκπαιδευτικών-νηπίων. Να αποσυρθεί το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου,
  είναι επικίνδυνο για την ομαλή ανάπτυξη και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. 
 • Γενναίο πρόγραμμα ανάπτυξης
  των δομών του νηπιαγωγείου για να γίνει επιτέλους πράξη η δίχρονη υποχρεωτική
  Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά. Μαζικοί διορισμοί μόνιμων νηπιαγωγών.15
  παιδιά ανά τμήμα. Δύο νηπιαγωγοί στα τμήματα που σήμερα έχουν 25 παιδιά. 
 • Τμήματα ένταξης και ειδικά
  νηπιαγωγεία για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, που οι οικογένειες εξαναγκάζονται
  να τα κρατούν στο σπίτι ή πέφτουν θύματα των ΜΚΟ και της εκκλησίας. Η
  λειτουργία των ολοήμερων νηπιαγωγείων πρέπει να καλύπτει πρώτα και κύρια της
  ανάγκες του παιδιού, με πλήρη σίτιση όλων των παιδιών στο σχολείο, με μαγειρεία
  και τραπεζαρία, με διασφάλιση χώρων ξεκούρασης, με βοηθητικό προσωπικό, με
  υγιεινή διαμονή. 
 • Καμία νηπιαγωγός να μη
  συνδράμει να περάσει η αξιολόγηση και η 
  αυτοαξιολόγηση. Καμία διαφοροποίηση στο νηπιαγωγείο και στο σχολείο. 
 • Κατάργηση των ευρωπαϊκών
  προγραμμάτων. Έξω οι επιχειρήσεις από τα νηπιαγωγεία. Χρηματοδότηση από τις
  σχολικές επιτροπές για τις λειτουργικές ανάγκες κι όχι από την τσέπη των
  γονιών. Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ να αξιοποιηθούν για να στηρίξουν και να διευρύνουν
  τις μόνιμες δομές της Προσχολικής Αγωγής και όχι για την αποδόμησή της! 
 • Πρόληψη υγείας, δωρεάν
  εμβολιασμοί για όλα τα παιδιά. Διασφάλιση δωρεάν δεκατιανού γεύματος για όλα τα
  παιδιά μέσα από τις δομές των δήμων με χρηματοδότησή τους από το κράτος. 
 • Νομοθετική κατοχύρωση του
  ωραρίου της νηπιαγωγού. Καμία επέκταση. 
 • Πλήρη μόνιμη και σταθερή
  δουλειά για όλους. Καμία κινητικότητα – διαθεσιμότητα – απόλυση! Όλοι οι
  νηπιαγωγοί σε μόνιμη οργανική θέση. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
  νηπιαγωγών.       
IV. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • Κατάργηση του νόμου
  3699/2008 και του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 για την Ειδική Αγωγή. 
 • Αποκλειστικά δημόσια
  και δωρεάν, αναβαθμισμένη Ειδική Αγωγή. Να μην πληρώνουν οι γονείς ούτε ένα
  ευρώ για οποιαδήποτε ανάγκη εκπαίδευσης, αποκατάστασης και περίθαλψης των
  παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. 
 • Άμεση και γενναία
  χρηματοδότηση της Ειδικής Αγωγής. Τα χρήματα του ΕΣΠΑ να κατευθυνθούν άμεσα για
  τη στήριξη και τη διεύρυνση των δημόσιων βασικών σταθερών δομών και όχι για
  επιδότηση των ΜΚΟ, των λεγόμενων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που ανοίγουν το
  δρόμο της ιδιωτικοποίησης και των ελαστικών σχέσεων εργασίας. 
 • Να απαγορευτεί η
  επιχειρηματική δράση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, της πρώιμης διάγνωσης και
  παρέμβασης, αλλά και της αποκατάστασης των παιδιών με αναπηρίες. 
 • Πλήρης, έγκαιρη και
  αντικειμενική καταγραφή και διάγνωση,  ομαδοποίηση ανά ιδιαίτερη ανάγκη
  και πρόβλημα. Που σημαίνει επιστημονική «χαρτογράφηση» του χώρου και των
  αναγκών της Ειδικής Αγωγής ποσοτικά όσο και ποιοτικά. 
 • Κάθε παιδί με Ειδικές
  Ανάγκες να έχει το κατάλληλο γι’ αυτό σχολείο, να φοιτά δηλαδή υποχρεωτικά στη
  δημόσια εκπαίδευση και στη δομή που έχει ανάγκη. Ούτε ένα παιδί με αναπηρία στο
  σπίτι του ή σε σχολείο που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες
  εκπαιδευτικές ανάγκες του. 
 • Μονιμοποίηση εδώ και
  τώρα όλων των εργαζομένων (εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού, βοηθητικού και
  τεχνικού προσωπικού) στην Ειδική Αγωγή, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Μαζικές
  προσλήψεις μόνιμου ειδικευμένου προσωπικού για τη στήριξη των παιδιών με αναπηρίες
  και μαθησιακές δυσκολίες. Να σταματήσει η περιπλάνηση και η ομηρία των χιλιάδων
  εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, που εργάζονται εδώ και 14 χρόνια σαν αναπληρωτές.
V. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
 • Το πτυχίο μοναδική
  προϋπόθεση για το επάγγελμα
 •  Κατάργηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας
  και του θεσμού του μέντορα. Κατάργηση του ΑΣΕΠ. Συνολική κατάργηση του
  3848/2010. 
 • Εναντιωνόμαστε
  άμεσα σε κάθε μορφή σεμιναρίων ή προγραμμάτων (μεταπτυχιακών και μη, ΚΕΚ) που
  δίνουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας. Απαιτούμε όλη η απαραίτητη γνώση
  να είναι εντός του πτυχίου. Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε διεκδικούμε πρακτική
  άσκηση στο σχολείο, ενταγμένη οργανικά στο πρόγραμμα σπουδών. 
 • Δημιουργία
  ενιαίων παιδαγωγικών πανεπιστημιακών σχολών (ΕΠΠΣ) για την εκπαίδευση και
  επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα,
  που θα δίνουν πλήρη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σε τμήματα αντίστοιχα με
  την ειδικότητα. Σήμερα αυτή η επιμόρφωση να γίνεται αποκλειστικά στα αντίστοιχα
  Πανεπιστημιακά Τμήματα. 
 • Επιμόρφωση όλων
  των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, κάθε 5 με 7 χρόνια, για ένα χρόνο, με απόσπαση
  από την εργασία τους, στα μόνιμα τμήματα επιμόρφωσης που πρέπει να
  δημιουργηθούν μέσα στις Παιδαγωγικές Σχολές (κι ώσπου να δημιουργηθούν αυτές
  μέσα στα Παιδαγωγικά Τμήματα). Η επιμόρφωση να αφορά όλα τα επιστημονικά πεδία
  και τα διδακτικά αντικείμενα. Άρα φορείς υλοποίησης, εποπτείας και αξιολόγησης
  της επιμόρφωσης θα είναι οι Παιδαγωγικές Σχολές. 
 • Κάθε έκτακτη
  επιμόρφωση να γίνεται επίσης με τους ίδιους όρους μέσα στις ΕΠΠΣ.
VI. Ο εκπαιδευτικός του δημόσιου σχολείου (εργασιακά – επαγγελματικά,
ασφαλιστικά – αναπληρωτές – πειθαρχικό)
i. Εργασιακά – Επαγγελματικά
 • Το
  πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για διορισμό. 
 • Kάλυψη όλων των κενών
  με μαζικούς, μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων
  εργασίας, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών χωρίς όρους και
  προϋποθέσεις. 
 • Κατάργηση όλου του
  αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου για το «Νέο Σχολείο», το “νέο
  Λύκειο” και την αξιολόγηση (νόμος 3848/2010, 4186/ 2013, Π.Δ. 152/2013,
  νόμος 4142), το πειθαρχικό δίκαιο (νόμος 4093/2012 και ειδικότερα της
  υποπαραγράφου Ζ3, του 4057/13 και της εγκυκλίου  Φ277/412/14476/Δ2 στις
  19/11/2012). 
 • Aνάκληση της αύξησης
  του ωραρίου στη Β/θμια, νομοθετική κατοχύρωση του ωραρίου των νηπιαγωγών.
  Εξίσωση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ με το ωράριο των εκπαιδευτικών ΔΕ. 
 • Κάθε εκπαιδευτικός σε
  οργανική θέση (π.χ μεταταγμένοι, διάθεση ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ κ.α.). 
 • Ενιαίο αποκλειστικά
  δημόσιο δωρεάν, υποχρεωτικό 12χρονο σχολείο μετά από δίχρονη υποχρεωτική
  προσχολική αγωγή. Κανένα παιδί εκτός σχολείου μέχρι τα 18. Απαγόρευση της
  παιδικής εργασίας.  
 • Κατάργηση κάθε
  επιχειρηματικής δράσης. Κατάργηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έξω οι
  επιχειρήσεις από τα σχολεία. 
 • Κατάργηση του νόμου Ν.
  3966/11 και των διατάξεων του νέου νόμου για την Παιδεία που αφορούν τη
  λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών σχολείων. 
 • 20 μαθητές στην τάξη,
  15 νήπια-προνήπια ανά νηπιαγωγό και δάσκαλο Α’ και Β’ τάξης του Δημοτικού. 
 • Κατάργηση του Π.Δ.
  48/28-2-2014 για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της
  δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
 • Μονιμοποίηση όλων των
  καθαριστριών και όλων των εργαζομένων στο δημόσιο σχολείο. 
 • Ριζική
  αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία ώστε το σχολείο να δημιουργεί
  κριτήριο αλήθειας και επιστημονική αντίληψη για την πραγματικότητα, με νέα
  βιβλία, επικεντρωμένα στα πιο σταθερά και ουσιαστικά στοιχεία της γνώσης, στις
  αρχές και τους νόμους που διέπουν τη φύση και την κοινωνία. 
 • Εγγραφή
  στο δημόσιο σχολείο όλων των παιδιών των μεταναστών, ανεξάρτητα από έγγραφα
  νομιμοποίησης. Διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας με στοιχεία πολιτισμού της
  χώρας προέλευσής τους, ενταγμένη οργανικά στο ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα.
  Διακρατικές συμφωνίες με τα κράτη που συγκεντρώνουν τις πιο πολυπληθείς ομάδες
  σήμερα στους μετανάστες π.χ. Αλβανία, Ρωσία, κ.ά. 
 • Σύγχρονη
  υλικοτεχνική υποδομή, μέτρα αντισεισμικής προστασίας, εξασφάλιση υγιεινής στα
  σχολεία. 
 • Σε
  σχέση με τα σχολεία ολοήμερης λειτουργίας (κλασικά και διευρυμένου ωραρίου)
  διεκδικούμε άμεσα μέτρα: 1) Πλήρης σίτιση όλων των μαθητών στο σχολείο, με
  μαγειρεία και τραπεζαρία, 2)Χώροι κατάλληλοι για την ξεκούραση και το παιχνίδι
  των μαθητών, 3) 15 μαθητές/τμήμα κι ένας δάσκαλος να τα βοηθά στην προετοιμασία
  της μελέτης για την επόμενη μέρα, 4) Όλα τα βασικά μαθήματα στις πρώτες
  διδακτικές ώρες.
ii. Ιδιαίτερα για τους
αναπληρωτές διεκδικούμε το πλαίσιο της επιτροπής ανέργων, ωρομισθίων,
αναπληρωτών κάτω από το οποίο συγκεντρώθηκαν και κατατέθηκαν στο Υπουργείο στις
9 Μάη 2015 1300 υπογραφές και συνεχίζεται η συγκέντρωση νέων υπογραφών που θα
κατατεθούν με νέα κινητοποίηση:
1.     
Σταθερή καταβολή του μισθού στο τέλος κάθε μήνα, την απόδοση όλων των
δεδουλευμένων, τη μισθολογική αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου, την
αναγνώριση άμεσα των μισθολογικών κλιμακίων και την αναδρομική καταβολή τους.
2.      Την καταβολή επιδότησης
ενοικίου κι επιδόματος θέρμανσης, την εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς από και προς
τον τόπο διαμονής και εργασίας, την επιδότηση όλων των αναπληρωτών με
επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και για όσο
διάστημα διαρκεί η ανεργία.
3.      Πλήρη δικαιώματα των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε περίπτωση ασθένειας, και φυσικά αναγνώριση της
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας για όλη τη διάρκεια της αναρρωτικής τους άδειας,
καθώς και την εξασφάλιση άδειας ανατροφής τέκνων σε όλους τους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς, όπως ισχύει και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
4.      Την προσμέτρηση της
προϋπηρεσίας των αναπληρωτών από την 1η Ιούλη 2010 και μέχρι τον Ιούλη του
2012, την αναδρομική χορήγηση του επιδόματος Θέσης Ευθύνης σε όλους τους
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει σε τέτοιες θέσεις, και πριν την
1-9-2013.
5.      Να αντιστοιχεί ένας
εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης σε κάθε παιδί, όπως ίσχυε και παλιότερα.
6.     
Την κατάργηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας και τη μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ώστε να
εξασφαλιστεί τόσο η κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς, όσο και το δικαίωμα στη
μόνιμη και σταθερή εργασία.
7.     
Κανένας αποκλεισμός-τιμωρία σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού ως
αναπληρωτής. Διπλή μοριοδότηση στα δυσπρόσιτα.
iii. Για τους
συναδέλφους μεταταγμένους απ΄ τη δευτεροβάθμια :
1.     
Να δοθεί η δυνατότητα σε όσους μεταταγμένους το επιθυμούν
να γυρίσουν στη Β/βαθμια εκπ/ση. 
2.     
Ενιαία μοριοδότηση όσων μεταταγμένων επιθυμούν να
παραμείνουν στην Π.Ε. και όσων υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης το 2013.
3.     
Έλεγχος μορίων, σύνταξη πινάκων με βάση τη μοριοδότηση
και οργανική θέση  στις ειδικότητες που
δεν υπάρχουν στην Π.Ε.
4.     
Δικαίωμα μετάθεσης 
αναδρομικά και για τις προϋπάρχουσες ειδικότητες στην Π.Ε. και για
όσους  συναδέλφους της Π.Ε. το είχαν
αιτηθεί το 2013 και το 14 και είχαν περισσότερα μορια από τον τελευταίο
μεταταγμένο.
5.      Επαναφορά του ωραρίου των εκπ/κων στη
Β/βαθμια –εξίσωση του ωραρίου της Π.Ε. με τη Δ.Ε
6.      Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά
τμήμα: 15 στο Νηπ/γείο και στις Α-Β Δημοτικού, 20 στις υπόλοιπες τάξεις ως τη Γ
Λυκείου.
7.      Επανίδρυση των καταργημένων
σχολείων.        
8.      Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου
για την κινητικότητα, την ελαστικοποίηση της εργασίας των υποχρεωτικών
μεταθέσεων.
9.      Μαζικοί διορισμοί . Απόδοση οργανικών
θέσεων σε όλους. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
iv. Ασφαλιστικά
 • Επαναφορά 13ης 14ης
  σύνταξης. 
 • Aποκατάσταση των
  απωλειών των ασφαλιστικών ταμείων με ευθύνη του κράτους. 
 • Κατάργηση όλων των
  αντιασφαλιστικών νόμων και των εφαρμοστικών νόμων που επηρεάζουν την Κοινωνική
  Ασφάλιση και τις συντάξεις. 
 • Να μπει τέρμα στους μηχανισμούς που μειώνουν τις
  συντάξεις από το 2015, επιστροφή των συντάξεων και του εφάπαξ στο επίπεδο που
  ήταν πριν τις αλλεπάλληλες μειώσεις. 
 • Υποχρεωτική
  δωρεάν κοινωνική ασφάλιση υψηλού επιπέδου για όλους. 
 • Κατάργηση
  όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και διατάξεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ (Σιούφα, Ρέππα,
  Πετραλιά, Λοβέρδου…ΦΕΚ 313  τ.Β’
  12/2/2014 για νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ…). 
 • Κατάργηση
  των εισφορών των εργαζομένων στα ταμεία και της συμμετοχής στα φάρμακα.
 •  Σύνταξη
  στα 55 για τις γυναίκες, στα 60 για τους άνδρες. Πενταετής διαφορά στη
  συνταξιοδότηση ανδρών και γυναικών. 
 • Πλήρη
  σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας (30/30) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και στο 80%
  του τελευταίου μισθού. 
 • Να
  προσμετράται ως συντάξιμος ο χρόνος ανεργίας – αδιοριστίας. 
 • Κατάργηση
  κάθε διάταξης για τζογάρισμα ή δέσμευση των αποθεματικών των ταμείων. Να
  καταργηθεί η τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δεσμεύει τα
  αποθεματικά. 
 • Άμεση
  καταβολή του συνολικού ποσού του «Εφάπαξ» και των επικουρικών συντάξεων. 
 • Κράτος
  και εργοδοσία να πληρώσουν τις οφειλές τους στα ταμεία. 
 • Δωρεάν
  πλήρη περίθαλψη και παροχή φαρμάκων. 
 • Πλήρη
  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανέργους και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
  χωρίς καμία προϋπόθεση
v. Πειθαρχικά
 • Κατάργηση του
  Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, του Καθηκοντολογίου, των Π.Δ. 200 και 201. 
 • Κατάργηση όλου του
  αυταρχικού πλαισίου για το πειθαρχικό δίκαιο. Κατάργηση των διατάξεων του νέου
  πειθαρχικού για ανάξια και αναξιοπρεπή συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων
  (Δ.Υ.). 
 • Κατάργηση κάθε
  διάταξης που επιβάλει ποινή πριν την εκδίκαση και την οριστική καταδίκη του
  Δ.Υ. καταργώντας στην ουσία και αυτό το “τεκμήριο της αθωότητας”. 
 • Την κατάργηση κάθε
  διάταξης που δίνει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να επιστρατεύουν
  αγωνιζόμενους υπαλλήλους. Να απαγορευτεί η δυνατότητα επιστράτευσης.
vi. Αξιολόγηση
 • Μπλοκάρουμε
  με όρους συλλογικών αποφάσεων και όρους κινήματος την οποιαδήποτε νέα απόπειρα
  εφαρμογής της αξιολόγησης και θα την ακυρώσουμε στην πράξη. Έξω οι αξιολογητές
  από τα σωματεία. 
 • Στη
  βάση αυτή και με βάση την απόφαση της 83ης Γ.Σ. του Κλάδου, που πάρθηκε τον
  Ιούνη του 2014, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι μέλη στους Συλλόγους οι
  Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των νομών
  και οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι αποδείχτηκαν τα «πρώτα βιολιά» στο
  εργάστηκαν σκληρά στο να περάσει το νέο σχολείο και η αξιολόγηση και το ίδιο θα
  κάνουν και στο μέλλον. Είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της εργοδοσίας δηλαδή
  και δε μπορεί να είναι μέλη των σωματείων. Σύλλογοι και ΕΛΜΕ πρέπει να τους
  διαγράψουν από τα σωματεία. 
 • Στο
  βαθμό που οι διευθυντές των σχολείων γίνουν αξιολογητές και συνδεθεί ο ρόλος
  τους με την εξέλιξη και τις απολύσεις των εκπαιδευτικών, εκ των πραγμάτων
  αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του καταστατικού του Συλλόγου
  και επίσης εκ των πραγμάτων ως αξιολογητές δε μπορεί να έχουν θέση στα
  σωματεία.
VII. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ Γ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΜΕ – ΔΟΕ
1. Για την ενοποίηση των πρωτοβάθμιων
σωματείων
Οι 138
Σύλλογοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάρχουν σήμερα προτείνεται να
ενοποιηθούν σε 78 Συλλόγους και οι 86 ΕΛΜΕ να ενοποιηθούν σε 75.
2. Για την εγγραφή
συναδέλφων στα σωματεία
Οι
εκπαιδευτικοί που με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δουλεύουν στην εκπαίδευση θα
πρέπει να έχουν δικαίωμα εγγραφής στο σωματείο με όλα τα δικαιώματα και
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους σε αυτό
.
Μέχρι στιγμής
υπάρχουν 7 διαφορετικές σχέσεις εργασίας στην εκπαίδευση. Άμεσα είναι πιθανό να
προστεθούν και άλλες. Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να βρεθεί έτοιμο να
απαντήσει στη ραγδαία ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, να σφυρηλατήσει
την ενότητα του κλάδου, ανεξάρτητα από σχέση ή ωράριο εργασίας.
3. Για τις αρχαιρεσίες
 • Προτείνουμε οι αρχαιρεσίες
  για την ανάδειξη αντιπροσώπων για τα συνέδρια να γίνονται την ίδια μέρα με
  αυτές για  την ανάδειξη νέου ΔΣ,
  κάθε δύο χρόνια.
 • Προτείνουμε, λόγω
  μείωσης του αριθμού των εκπαιδευτικών και την ανάγκη πιο
  δημοκρατικής-αναλογικής 
  αντιπροσώπευσης, την αλλαγή του μέτρου εκλογής αντιπροσώπων για τα
  συνέδρια ΔΟΕ και ΟΛΜΕ από 1 αντιπρόσωπο ανά 100 ψηφίσαντες, σε 1
  αντιπρόσωπο ανά 70 ψηφίσαντες, όπως συμβαίνει και σε άλλες Ομοσπονδίες του
  Δημοσίου.
4. Για το δικαίωμα του
εκλέγεσθαι στα μέλη των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών
Προτείνουμε τα μέλη των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών
να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα πρωτοβάθμια σωματεία.
5. Για τα στελέχη
εκπαίδευσης
·     
Να υιοθετήσει η ΔΟΕ στο καταστατικό της ότι
δεν μπορούν να είναι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων οι Περιφερειακοί
Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
διαγράφονται άμεσα από τα σωματεία τους
·     
Στο βαθμό που οι διευθυντές των σχολείων
γίνουν αξιολογητές και συνδεθεί ο ρόλος τους με τις απολύσεις των
εκπαιδευτικών, εκ των πραγμάτων αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις
επιδιώξεις του καταστατικού του Συλλόγου και επίσης εκ των πραγμάτων ως
αξιολογητές δε μπορεί να έχουν και εκείνοι θέση στα σωματεία.
Το προεδρείο
της ΓΣ
του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Π.Ε. «Γ.
Σεφέρης»
27/5/15

Αποφάσεις Γ.Σ. 21 Οκτώβρη 2014 – Διεκδικητικό Πλαίσιο 2014-2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣEIΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
21 ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ 20144
1.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.
2.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3.  ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
Έχουμε αποφασίσει πολλές φορές (και σήμερα) τα εξής
μέτρα για το μπλοκάρισμα της αξιολόγησης:
¨   
Μπλοκάρουμε με όρους συλλογικών
αποφάσεων και όρους κινήματος την οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της
αξιολόγησης και την ακυρώνουμε στην πράξη με αποφάσεις Δ.Σ., Γενικών
Συνελεύσεων και Επιτροπών Αγώνα.
¨   
Έξω οι αξιολογητές από τα συνδικάτα και
τα σωματεία. Στη βάση αυτή και σε αυτή τη φάση, προτείνουμε να διαγραφούν από
τους Συλλόγους και τις ΕΛΜΕ οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι
Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των νομών και οι Σχολικοί Σύμβουλοι,
οι οποίοι είναι τα «πρώτα βιολιά» και ήδη «έχουν πιάσει δουλειά».
¨   
Δε συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε
διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της αξιολόγησης (σεμινάρια,
αυτοαξιολόγηση, κατάθεση φακέλου…). Δε δεχόμαστε τους αξιολογητές στην τάξη, δε
συνεργαζόμαστε μαζί τους.
¨   
Επιμόρφωση υποχρεωτική και δυνατή για όλους τους εκπαιδευτικούς σε
αντίθεση με την πολιτική της κατάρτισης και της Δια Βίου Εκπαίδευσης. Μόνιμα
τμήματα επιμόρφωσης κατά αποκλειστικότητα σε Πανεπιστημιακές σχολές εκπαίδευσης
με επαρκή στελέχωση και εξοπλισμό. Ετήσια και περιοδική επιμόρφωση των ήδη
υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα, σε ζητήματα
παιδαγωγικής,  ψυχολογίας και διδακτικής.
Β. ΝΕΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διεκδικούμε:
¨   
Κατάργηση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα,
του Καθηκοντολογίου, των Π.Δ. 200 και 201.
¨   
Κατάργηση των Ν. 4093/2012 και
ειδικότερα της υποπαραγράφου Ζ3, του 4057/13 και της εγκυκλίου  (Φ277/412/14476/Δ2 στις 19/11/2012).
¨   
Να αποσυρθεί άμεσα η συγκεκριμένη
απαράδεκτη και επικίνδυνη εγκύκλιος, με την οποία επί της ουσίας επιβάλλεται
πειθαρχική ποινή πριν την εκδίκαση και την οριστική καταδίκη του Δ.Υ.
καταργώντας στην ουσία και αυτό το “τεκμήριο της αθωότητας”.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
α. Δαπάνες για την Παιδεία
Διεκδικούμε:
¨   
Να απαγορευτεί κάθε επιχειρηματική δράση
στην Παιδεία.
¨   
Να εξασφαλιστεί ενιαία αποκλειστικά
δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους.
¨   
Να γίνουν μαζικοί διορισμοί μόνο μόνιμων
εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη όλων των πραγματικών
αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης.
¨   
Να εξασφαλιστεί σύγχρονη κτηριακή και
υλικοτεχνική υποδομή, με βάση τους 15 μαθητές ανά τμήμα για τα νηπιαγωγεία, Α
και Β τάξη και 20 στις υπόλοιπες.
¨   
Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από το Γ.Κ.Π.
για τις ανάγκες σίτισης των υποσιτισμένων παιδιών.
¨   
Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από το Γ.Κ.Π.
για όλες τις ανάγκες των σχολείων. Μηδενικό ΦΠΑ στους λογαριασμούς και τις
δαπάνες των σχολικών επιτροπών. Δωρεάν πετρέλαιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα
σχολεία.
¨   
Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών
και των εκπαιδευτικών για πληρωμή λειτουργικών εξόδων, τραπεζοκόμων και
καθαριότητας, εκπαιδευτικών εκδρομών, βιβλίων.. και για μεταφορά μαθητών. Ούτε
ένα ευρώ από την τσέπη των φοιτητών για σίτιση-στέγαση-μεταφορές-αναλώσιμα.
¨   
15% του προϋπολογισμού για ενιαία δημόσια και δωρεάν παιδεία.
Έκτακη επιχορήγηση απο τον κρατικό προϋπολογισμό για τα σχολεία. Διαγραφή των
χρεών των σχολικών επιτροπών.
¨   
Δωρεάν ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, νερό και τηλέφωνο στα
σχολεία.
¨   
Όχι στην κατάργηση του άρθρου 16 του συντάγματος. Δημίοσια δωρεάν
παιδεία για όλους.
¨   
Έξω απ΄ το σχολείο οι χορηγοί κι οι ιδιώτες. Κατάργηση κάθε
επιχειρηματικής δράσης μέσα στα σχολεία.
β. Οικονομικά εκπαιδευτικών
Διεκδικούμε:
¨   
Όχι στο νέο
μισθολόγιο-φτωχολόγιο-βαθμολόγιο στο δημόσιο. Να καταργηθεί ο νόμος 4024/2011.
¨   
Να παρθούν
πίσω όλα τα αντιλαϊκά πακέτα μέτρων των τελευταίων χρόνων. Πάλη για αύξηση στο
μισθό που να καλύπτει ένα μέρος από τις τεράστιες απώλειες των τελευταίων
χρόνων. Κάτω
οι κυβερνήσεις της πλουτοκρατίας και της Ε.Ε.
¨   
Απόσυρση των αντιασφαλιστικών νόμων. Σύνταξη στα 30 χρόνια
προϋποηρεσίας.  Κοινωνικό ασφαλιστικό
σύστημα υγείας για όλους.
¨   
Σταθερή
δουλειά με πλήρη δικαιώματα για όλους. Μονιμοποίηση τώρα όλων των συμβασιούχων
στην εκπαίδευση (ωρομισθίων-αναπληρωτών) χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καταβολή
όλων των δεδουλευμένων εδώ και τώρα.
¨   
Γνήσιες
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
¨   
Καμία σύνδεση
μισθού-αποδοτικότητας. Όχι στην αξιολόγηση-σφαγείο.
¨   
Αφορολόγητο
όριο 40.000 € για το ζευγάρι προσαυξανόμενο κατά 5000 € για κάθε παιδί.
¨   
Κατάργηση των
ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση των εργοδοτικών εισφορών.
¨   
Στήριξη των
ανέργων με επίδομα ανεργίας στο 80% του μισθού, για όσο διάστημα είναι άνεργοι.
¨   
Απαλλαγή από
φόρους για κάθε ωρομίσθιο και αναπληρωτή. Δωρεάν στέγαση και εισιτήριο για όλα
τα μεταφορικά μέσα για όλους τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς.
¨   
Επίδομα
θέρμανσης σε όλους τους ωρομίσθιους και αναπληρωτές. Ειδικά για τις
παραμεθόριες περιοχές, επίδομα παραμεθορίου και στους ωρομίσθιους.
¨   
Μηνιαίο
επίδομα 600 € για όσους φοιτητές δεν τα βγάζουν πέρα.
¨   
Κατάργηση του
ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης.
¨   
Μέτρα
στήριξης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
¨   
Καμμιά εφεδρεία, καμιά απόλυση, καμιά κατάργση μαθημάτων.
Δ. ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Διεκδικούμε:
¨    Μείωση του ωραρίου των
εκπ/κών Π.Ε. στο επίπεδο που ήταν το ωράριο των εκπαιδευτικών Δ.Ε.
¨    Διορισμοί μόνιμων
εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών με τμήματα 15 νήπια
προνήπια και μαθητές Α και Β τάξης και 20 μαθητές στις υπόλοιπες τάξεις.
Ε. ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
·        
Όχι στο «νέο σχολείο» της αμάθειας και της κατηγοριοποίησης.
·        
Όχι στην αξιολόγηση και της αυτοαξιολόγηση. Καμιά συμμετοχή σε
οποιεσδήποτε διαδικασίες αξιολόγησης. Κανένας αξιολογητής μέσα στην τάξη.
·        
Όχι στα προγράμματα και τις πιστοποιήσεις. Όχι στα «πορτφόλιο» και
την κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών.
·        
Λέμε όχι στα προγράμματα και την ευέλικτη ζώνη. Λέμε όχι στις ΖΕΠ
ΣΤ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
.
Καταδικάζουμε
τη γενικότερη  αντιλαϊκή αντιεκπαιδευτική
πολιτική, που υποβαθμίζει παραπέρα και την Π.Α. και απαιτούμε:
¨   
Όχι
στη σχολειοποίηση-εντατικοποίηση της Π.Α.
Όχι στο “νέο” νηπιαγωγείο.
Θέλουμε Π.Α. που να απαντά ολοκληρωμένα στην ψυχοσωματική και νοητική ανάπτυξη
των παιδιών αυτής της ηλικίας καθώς και στην κοινωνικοποίησή τους. Καθιέρωση ενιαίας αποκλειστικά δημόσιας και
δωρεάν Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής για όλα τα παιδιά, στα
Δημόσια Νηπιαγωγεία, με την αποκλειστική εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Όχι
στην αποκέντρωση Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας – κατάργηση των νόμων 2218 και 2240
και του Καλλικράτη. Απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δράσης στον ευαίσθητο χώρο
της Π.Α. και σε όλη την εκπαίδευση. Ενιαίο
12χρονο βασικό υποχρεωτικό σχολείο για όλα τα παιδιά. Δημόσιες επαγγελματικές
σχολές μετά το 12χρονο. Ενιαία ανώτατη εκπαίδευση.
¨   
Άμεση
εξασφάλιση της αναγκαίας κατάλληλης υποδομής για την Π.Α.
σε κτηριακό, παιδαγωγικό, εποπτικό και υλικοτεχνικό επίπεδο. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών και
των νηπιαγωγών
για τη λειτουργία του δημόσιου Νηπιαγωγείου.
¨   
Νομοθετική
κατοχύρωση του ωραρίου της/του Νηπιαγωγού με βάση το αίτημα: Μείωση του ωραρίου
των εκπαιδευτικών Π.Ε. στο επίπεδο που ήταν το ωράριο των εκπαιδευτικών Δ.Ε.
πριν την αύξηση.
Άρα καμία επέκταση του
ωραρίου λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, πέραν του 8:15΄ π.μ. – 12:15΄ μ.μ. για τα
κλασικά και 8:00΄ – 15:45΄ για τα ολοήμερα. Να μην εφαρμοστεί η πρωινή ζώνη 7
π.μ. – 8 π.μ. Να μην εφαρμοστεί το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα στην Π.Α.
¨   
15
παιδιά ανά τμήμα. Ίδρυση τάξεων ένταξης
νηπίων ανά
συγκρότημα και όσων ειδικών Νηπιαγωγείων χρειάζονται, για να απορροφηθούν όλα
τα νήπια – προνήπια με ειδικές ανάγκες. Κατάργηση του νόμου 4115/13 και του
άρθρου 39 που διαλύει τη δημόσια Ειδική Αγωγή.
¨   
Πλήρη
μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
νηπιαγωγών (αναπληρωτών) χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Μαζικοί διορισμοί Νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων των πραγματικών
κενών με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο. Κατάργηση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
Κατάργηση του θεσμού του αναπληρωτή νηπιαγωγού και κάθε μορφής ελαστικής
εργασίας. Διορισμός μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (τραπεζοκόμων, καθαριστριών).
¨   
Όχι
στο νέο σχολείο της αγοράς και της ημιμάθειας. Όχι στο “νέο”
νηπιαγωγείο. Καμία αξιολόγηση. Καμία καταγοριοποίηση
σχολείων-εκπαιδευτικών-μαθητών. Καμία απόλυση! Μπλοκάρισμα της αξιολόγησης στην
πράξη με όρους μαζικού κινήματος (αποφάσεις Γ.Σ., Συλλόγων Εκπαιδευτικών,
Συλλόγων Διδασκόντων…).
¨   
 Κατάργηση του νόμου 4024/2011 για το νέο
μισθολόγιο-βαθμολόγιο. Μισθός που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες. Πλήρη
σύνταξη στα 30 χρόνια δουλειάς
ή στα 55 για τη γυναίκα
και στα 60 για τον άντρα. Επίδομα Προϊσταμένων Νηπ/γείων ίσο με υποδιευθυντή
δημοτικού.
¨   
Δημιουργία νέων νηπιαγωγείων που να χωράνε όλα τα νήπια και
προνήπια. Κανένα νήπιο προνήπιο εκτός νηπιαγωγείου. Όχι στην απαράδεκτη
«κλήρωση».
Ζ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Εκπ/κοί, γονείς, αναπηρικό κίνημα, ειδικό
επιστημονικό προσωπικό να συναντηθούν στον αγώνα για:
¨   
Να καταργηθεί  ο Ν.4115/2013 
της σφαγής της Δημόσιας Δωρεάν Ε.Α. και όλοι οι προηγούμενοι που κινούνταν
στην ίδια κατεύθυνση.
¨   
Καθιέρωση της Ε.Α. ως υποχρεωτικής και
αποκλειστικά Δημόσιας και Δωρεάν, με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου
Παιδείας, από την ηλικία των 3 χρόνων, με λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων,
ώστε οι οικογένειες των ΑμΕΑ και των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες να
μη χρειάζεται να καταβάλουν ούτε € για τη διάγνωση, αξιολόγηση, συμβουλευτική
και  αντιμετώπιση των προβλημάτων των
παιδιών τους.
¨   
Να χρηματοδοτηθεί γενναία ο ευαίσθητος
αυτός χώρος και να δημιουργηθούν όλες οι αναγκαίες υποδομές, ώστε όλα τα παιδιά
με Ειδικές Ανάγκες να φοιτούν στη Δημόσια Ε.Α. και εκπαίδευση.
¨   
Να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι
συμβασιούχοι στο χώρο της Ε.Α. (εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό και
βοηθητικό προσωπικό) και να γίνουν όλοι οι αναγκαίοι μόνιμοι διορισμοί.
¨   
Να αλλάξει τώρα με Προεδρικό Διάταγμα η
διάταξη του Ν.3699/2008 όπου οι διδακτορικοί/μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
προηγούνται του βασικού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και της προϋπηρεσίας.
¨   
Τα χρήματα του ΕΣΠΑ για την Ε.Α. να
δοθούν για να ενισχυθούν τα Ειδικά Σχολεία και όχι για να κλείσουν.
Η. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Απαιτούμε:
¨    Αποκλειστικά δημόσιο και
δωρεάν κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα για όλους.
¨    Απαγόρευση κάθε
επιχειρηματικής δράσης στο χώρο της υγείας.
¨    Να έχει όλος ο πληθυσμός
βιβλιάριο υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
¨    Καμιά πληρωμή ή συμμετοχή
στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εργαστηριακές εξετάσεις, νοσήλια και
θεραπείες, νοσηλεία σε νοσοκομεία.
Θ. ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΜΕ –
ΔΟΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
ETUCE
Διεκδικούμε:
¨   
Την άμεση αποχώρηση των ΔΟΕ και ΟΛΜΕ από
την
ETUCE.
Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στα καταστατικά των Ομοσπονδιών που θα
εναρμονίζονται με τον στόχο της ανασύνταξης του κινήματος. Συγκεκριμένα:
Α) Σήμερα
στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών επικρατεί ο πολυκερματισμός
ιδιαίτερα στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
¨   
Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ενοποίηση Συλλόγων
και ΕΛΜΕ, στην κατεύθυνση να υπάρχει σε κάθε νομό  ένας Σύλλογος και μια ΕΛΜΕ.
(Εξαιρούνται η Αττική, η
Θεσσαλονίκη, η νησιωτική Ελλάδα, αλλά και όπου αλλού υπάρχουν ιδιαίτερες
γεωγραφικές συνθήκες π.χ. Έβρος).
¨   
Ιδιαίτερα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
πρέπει να υπάρξουν ενοποιήσεις σωματείων, να φτιαχτούν μεγαλύτερα συνδικάτα,
στην κατεύθυνση ένα ή δύο το πολύ σωματεία ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
¨   
Με βάση την πρότασή μας (που θέτουμε σε
συζήτηση), οι 138 Σύλλογοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάρχουν σήμερα
προτείνεται να ενοποιηθούν σε 78 Συλλόγους και οι 86 ΕΛΜΕ σε 75.
Β) Οι
Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αποτελούν κυβερνητικά, κρατικά στελέχη,
με αποστολή την προώθηση της βάρβαρης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Ο ρόλος τους
είναι απαραίτητος για την προώθηση ενός σχολείου που θα λειτουργεί με επιχειρηματικά
κριτήρια.  Είναι εξ αντικειμένου απέναντι
στα συμφέροντα των εκπαιδευτικών
¨   
Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα καταστατικά των
Συλλόγων και των ΕΛΜΕ και επειδή ακριβώς τα στελέχη αυτά αντιστρατεύονται τους
σκοπούς και τις επιδιώξεις των σωματείων και των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών,
καλούμε τα πρωτοβάθμια σωματεία και τα συνέδρια ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να αποφασίσουν ότι
δεν δέχονται ο Περιφερειακός Διευθυντής, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο
Σχολικός Σύμβουλος να είναι μέλη των σωματείων και πρέπει να διαγραφούν.
Γ)
Μέχρι στιγμής υπάρχουν 7 διαφορετικές σχέσεις εργασίας στην εκπαίδευση.
¨   
Οι εκπαιδευτικοί που με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας δουλεύουν στην εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν δικαίωμα εγγραφής
στο σωματείο με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή
τους σε αυτό.
Δ) Σε καμία
άλλη ομοσπονδία δεν πραγματοποιούνται τόσες απανωτές αρχαιρεσίες όσες σε
ΔΟΕ-ΟΛΜΕ
¨   
Προτείνουμε οι αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη αντιπροσώπων για τα συνέδρια να γίνονται ενιαία με αυτές για  την ανάδειξη νέου ΔΣ, κάθε δύο χρόνια.
Ε) Μέχρι
τώρα, τα μέλη των Δ.Σ. σε ΟΛΜΕ και ΔΟΕ δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα
πρωτοβάθμια σωματεία τους.
¨    Ο/η
εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να μπορεί να είναι ταυτόχρονα υποψήφιος ή
και εκλεγμένος και στο Δ.Σ. του πρωτοβάθμιου σωματείου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013-2014
Με βάση το πολιτικό μας
σκεπτικό, το τι κίνημα θέλουμε και το πλαίσιο αιτημάτων μας για καθένα από τα
παραπάνω θέματα, συνεχίζουμε την πάλη μας με εναλλασσόμενες μορφές πάλης, χωρίς
να αποκλείουμε καμία, επιλέγουμε όμως αυτή που κάθε φορά δημιουργεί συνθήκες
για ενότητα και συμμαχία με όλη την εργατική τάξη, για αποτροπή της αντιλαϊκής
θύελλας, για να περάσει το κίνημα στην αντεπίθεση, ώστε να διεκδικήσουμε ζωή,
μόρφωση και δουλειά με πλήρη δικαιώματα.
Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
21/10/2014

ΕΞΩ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΞΩ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην προσπάθεια  διείσδυσης-παρέμβασης της ναζιστικής Χρυσής
Αυγής στο χώρο της εκπαίδευσης -που εκδηλώνεται με αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε
γραφεία χρυσαυγιτών βουλευτών, με ερωτήσεις στη Βουλή ενάντια σε αντιφασιστικές
εκδηλώσεις σχολείων, με απειλές σε εκπαιδευτικούς και ανοιχτή ναζιστική
προπαγάνδα από πυρήνες της- εντάσσεται και η εμφάνισή της στις εκλογές των
υπηρεσιακών συμβουλίων. 

Χρυσαυγίτικο ψηφοδέλτιο με 2 φασίστες
εκπαιδευτικούς (που εμφανίζεται ως «Εθνικιστικό Μέτωπο») ανακηρύχτηκε επίσημα από
τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης  ως υποψήφιο για τις εκλογές αιρετών στο ΠΥΣΠΕ
Δυτικής Θεσσαλονίκης στις 5 του Νοέμβρη.
Μόνο τυχαία δεν είναι η εμφάνιση της
Χρυσής Αυγής στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών με αφορμή τις εκλογές αιρετών
για τα υπηρεσιακά συμβούλια αφού ειδικά αυτές  οι εκλογές διεξάγονται με ευθύνη της Διοίκησης
και δεν είναι αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών σωματείων.
Το ζήτημα είναι σοβαρό! 
Ο εγκληματικός χαρακτήρας της ναζιστικής Χρυσής Αυγής είναι πια
ολοφάνερος σε όλο τον ελληνικό λαό!
Απόπειρες και δολοφονίες αγωνιστών,
μαχαιρώματα μεταναστών, ρατσιστικό δηλητήριο του μίσους, αντικομμουνισμός και
μια απέραντη έχθρα για το εργατικό-λαϊκό κίνημα πάνε χέρι-χέρι με τη διεκδίκηση
επιπλέον φοροαπαλλαγών για το κεφάλαιο (ιδίως των εφοπλιστών), τα δουλεμπορικά
γραφεία εργασίας των 18 €, την απαίτηση για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και
εκπαιδευτικών και αντικατάστασή τους με ανέργους των 14€ αποδεικνύουν ότι η
Χρυσή Αυγή αποτελεί το βούρδουλα και το μπαμπούλα του συστήματος της
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.
Ταυτόχρονα η Χ.Α. χρησιμοποιείται και ως άλλοθι για τις ανιστόρητες
θεωρίες των 2 άκρων, της ταύτισης δηλ. φασισμού και κομμουνισμού που αποτελεί
την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτρέφει και ενισχύει τα ναζιστικά
εγκληματικά μορφώματα τύπου Χ.Α.
Στην ίδια ανιστόρητη θέση –με αφορμή
το χρυσαυγίτικο ψηφοδέλτιο στη Θεσσαλονίκη- κατέφυγε πρόσφατα σε συνέντευξή του
και ο υπουργός Λοβέρδος, ο οποίος αποφεύγοντας να πάρει θέση απέναντι στη
ναζιστική, φασιστική ιδεολογία του μίσους που πρεσβεύει η Χ.Α. βρήκε την
ευκαιρία να ζητήσει «να βγουν οι ιδεολογίες έξω από το σχολείο» για να μείνει
προφανώς απερίσπαστη η κυρίαρχη αστική ιδεολογία στο μάθημα της υποταγής και της
αποδοχής της εκμετάλλευσης.  
Απέδειξε έτσι ο υπουργός ότι η
ανιστόρητη θεωρία της ταύτισης φασισμού – κομμουνισμού συνεχίζει να αποτελεί
την επίσημη «γραμμή» και του Υπουργείου Παιδείας, αφού ξεκινώντας από το
χρυσαυγίτικο ψηφοδέλτιο πολύ γρήγορα έφτασε να μιλά για την «κομμουνιστική
συνδικαλιστική παράταξη».
Κι όλα αυτά σε συνέντευξή του με θέμα
το χρυσαυγίτικο ψηφοδέλτιο στο ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης! 
Δεν πρόκειται όμως και για το πρώτο
ολίσθημα…
Μόλις πριν από μια βδομάδα το Υπουργείο
Παιδείας, ικανοποιώντας τις αξιώσεις της Χρυσής Αυγής που είχε καταθέσει
σχετική Ερώτηση στη Βουλή, ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς στην Κεφαλονιά να
εξηγήσουν(!) γιατί κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τον Παύλο Φύσσα που
δολοφονήθηκε από χέρι χρυσαυγίτη.
 
Η εγκληματική ναζιστική ιδεολογία δεν έχει θέση στην Εκπαίδευση, δεν έχει
θέση στα συνδικάτα, δεν έχει θέση στον ελληνικό λαό!
Οι δάσκαλοι, που συμμετείχαν μαζικά
στον αγώνα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, να μη δείξουν καμιά ανοχή στους φασίστες, να μην
επιτρέψουν στο ναζιστικό δηλητήριο του μίσους να ποτίσει τα σχολεία, να
μιλήσουν ανοιχτά στους μαθητές τους για την εγκληματική φύση του ναζισμού-
φασισμού. 
Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς: 
ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΩΝ  ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης» απαιτεί από
τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης την ακύρωση του χρυσαυγίτικου ψηφοδελτίου.
Το προεδρείο
της Γ.Σ.
Ηράκλειο
21 Οκτώβρη
2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Οι Περιφερειακοί
Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αποτελούν κυβερνητικά, κρατικά στελέχη,
με αποστολή την προώθηση της βάρβαρης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Επιλέγονται
από την εκάστοτε κυβέρνηση με σκοπό να προωθήσουν την πολιτική της, την
πολιτική της Ε.Ε. και του κεφαλαίου στην εκπαίδευση. Είναι τα στελέχη που
προωθούν την αξιολόγηση, τις συμπτύξεις τμημάτων, τις συγχωνεύσεις των
σχολείων, τα νέα αναλυτικά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα στελέχη
που επιβάλλουν πειθαρχικές ποινές, που οδηγούν σε αργία και διαθεσιμότητα
εκπαιδευτικούς.
Ο ρόλος τους είναι
απαραίτητος για την προώθηση ενός σχολείου που θα λειτουργεί με επιχειρηματικά
κριτήρια. Το σχολείο αυτό δεν έχει καμιά σχέση με το σχολείο των λαϊκών
αναγκών, που οραματίζεται και παλεύει ο λαός μας. Καθημερινά αποτελούν το
κομμάτι εκείνο που προσπαθεί με ”νύχια και με δόντια’’ να περάσει την εφαρμογή
της Αξιολόγησης στη ζωή, κάτι δηλαδή που η συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου
έχει απορρίψει. 
Είναι εξ’
αντικειμένου απέναντι στα συμφέροντα των εκπαιδευτικών, απέναντι στα αιτήματα
και στους στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο των εκπαιδευτικών.
Είναι απέναντι στους αγώνες του λαού μας για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν
παιδεία, για μια παιδεία χωρίς ταξικούς φραγμούς.
Μέχρι τώρα, τα
στελέχη αυτά ήταν μέλη των σωματείων. Το γεγονός αυτό, έρχεται σε αντίθεση με
τους σκοπούς και την αποστολή ενός σωματείου. Υπονομεύει κατάφωρα τον
αγωνιστικό προσανατολισμό του, αλλοιώνει το χαρακτήρα του. Δεν μπορεί στο ίδιο σωματείο να είναι μέλος
και ο εργαζόμενος και ο εκπρόσωπος του εργοδότη. Και εργοδότης του
εκπαιδευτικού είναι το αστικό κράτος, το οποίο εκπροσωπούν τα στελέχη
εκπαίδευσης που εκείνο διορίζει.
Άλλωστε πολλά από τα παραπάνω
στελέχη, έχουν περάσει στην ίδρυση σωματείων (π.χ. Πανελλήνια Ένωση Σχολικών
Συμβούλων).
Έτσι λοιπόν,
σύμφωνα με το καταστατικό και του δικού μας Συλλόγου και επειδή ακριβώς τα
στελέχη αυτά αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του σωματείου και
των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, καλούμε  και το
συνέδριο της ΔΟΕ να αποφασίσει ότι δεν δέχεται ο Περιφερειακός Διευθυντής, ο
Διευθυντής Εκπαίδευσης, οι αναπληρωτές τους και οι Σχολικοί Σύμβουλοι να είναι
μέλη των σωματείων και πρέπει να διαγραφούν
.
Τέλος η Γ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. θα πρέπει να πάρει θέση και για τους διευθυντές της σχολικής μονάδας. Στο βαθμό που κάποιοι
διευθυντές γίνουν αξιολογητές και συνδεθεί ο ρόλος τους με τις απολύσεις των
εκπαιδευτικών, εκ των πραγμάτων αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις
του καταστατικού του Συλλόγου και επίσης εκ των πραγμάτων ως αξιολογητές δε
μπορεί να έχουν θέση στα σωματεία.
Εξ άλλου αντίστοιχη απόφαση
πήρε και το 16ο (τελευταίο) συνέδριο της ΟΛΜΕ.
Η Γ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 • Να διαγραφούν από το Σύλλογο
  οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι αναπληρωτές τους και όλοι οι Σχολικοί Σύμβουλοι.
 • Στο βαθμό που οι διευθυντές
  των σχολείων γίνουν αξιολογητές και συνδεθεί ο ρόλος τους με τις απολύσεις των εκπαιδευτικών,
  εκ των πραγμάτων αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του
  καταστατικού του Συλλόγου και επίσης εκ των πραγμάτων ως αξιολογητές δε μπορεί
  να έχουν θέση στα σωματείο μας.

Ηράκλειο 5/6/14

Το προεδρείο της Γ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Η Γ.Σ. αποφασίζει ότι το ύψος της
συνδρομής προς τη ΔΟΕ είναι υπερβολικά μεγάλο, σε μια περίοδο που οι
εκπαιδευτικοί έχουν τσακιστεί από την αντεργατική θύελλα. Αποτελεί πρόκληση μια
Ομοσπονδία, με τόσο εύρωστο ταμείο, όσο η ΔΟΕ, να διατηρεί την συνδρομή στα
σημερινά επίπεδα.
Η συνδρομή πρέπει να μειωθεί στα 20 € συνολικά για
τους μόνιμους και αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, στα 10 € στους αναπληρωτές
μειωμένου ωραρίου, για δε τους ωρομίσθιους να είναι 5 €. Τα χρήματα αυτά πρέπει
να τα μοιράζονται εξίσου ΔΟΕ και τοπικός Σύλλογος.
Η μείωση της συνδρομής και ο
περιορισμός των εξόδων αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι η Ομοσπονδία θέλει να
φέρει κοντά στο συνδικαλιστικό κίνημα τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που σήμερα
είναι ασυνδικάλιστοι, που δοκιμάζονται σκληρά από τα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα.
Αποτελεί πολιτική πράξη που υποδηλώνει ότι το συνδικάτο, η Ομοσπονδία είναι
δίπλα στο συνάδελφο.
Επίσης,
η απόδοση της συνδρομής δηλώνει την απόφαση του εργαζόμενου να είναι
συνδικαλισμένος και να παλέψει συλλογικά για τα δικαιώματά του. Δεν μπορεί να
γίνεται υποχρεωτικά και μάλιστα μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμών (ΕΑΠ), δηλαδή
μέσω του κράτους, που μας οδηγεί στην εξαθλίωση.
Είναι συνεισφορά
από το υστέρημα, για το συλλογικό αγώνα. Αποτελεί πολιτική πράξη. Μέσω της
συνδρομής δίνεται η δυνατότητα στο σωματείο να έρθει σε επαφή με ένα-ένα τα
μέλη του, να συζητήσει μαζί τους, να σχεδιάσει συλλογικά τη δράση και τη
συμμετοχή των μελών του σε αυτήν. Για το λόγο αυτό, η συνδρομή πρέπει να είναι ενιαία και να
εισπράττεται αποκλειστικά από τα πρωτοβάθμια σωματεία.
Με βάση τα παραπάνω καταδικάζουμε
την απόφαση της πλειοψηφίας της ΔΟΕ για παρακράτηση της συνδρομής μέσω της ΕΑΠ
και δηλώνουμε ότι θα την αποτρέψουμε στην πράξη, όποτε και αν επιχειρηθεί η
υλοποίησή της.
Στο δικό μας Σύλλογο η συνδρομή μαζεύεται από το σωματείο
και έχει αποδειχθεί ότι βοηθά πολύ τη συνολική λειτουργία του σωματείου. Έτσι
πρόκειται να συνεχίσουμε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτείται να περιορίσει τις
δαπάνες του, παίρνοντας τα παρακάτω μέτρα:
 • Να καταργήσει
  τις μέχρι τώρα οικονομικές παροχές με χρήματα του κλάδου, προς τα μέλη του Δ.Σ.
  της ΔΟΕ και τους αιρετούς του ΚΥΣΠΕ
  (αντιμίσθιο,
  μεγάλες αποζημιώσεις για την συμμετοχή σε περιοδείες και συνέδρια κ.α.), γιατί
  οι συνδικαλιστές είναι εθελοντές κι όχι επί μισθό. Τα καθημερινά πραγματικά
  τους έξοδα τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ να τα παίρνουν από το ταμείο της ΔΟΕ μόνο
  με υποβολή αποδείξεων. Ενοίκιο να δίνεται σε συναδέλφους απ’ την επαρχία, που
  δε ζουν μόνιμα στην Αθήνα και με την προϋπόθεση να προσκομίζουν συμβόλαιο και
  αποδείξεις ενοικίου.
 • Να αποχωρήσει η
  ΔΟΕ από την εκπαιδευτική διεθνή και την
  ETUCE, ευρωπαϊκή ένωση συνδικάτων εκπαιδευτικών στις οποίες δίνει κάθε χρόνο
  γύρω στα 30.000 € συνδρομή και άλλα τόσα περίπου για έξοδα κίνησης για
  περιοδείες των μελών της πλειοψηφίας σε διάφορες δράσεις της.
 • Να μειώσει το
  Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τις δαπάνες συνεδρίων, περιοδειών κλπ,
  με βάση τα παραπάνω, και γενικά να προσανατολίσει τη δράση του σε
  διεκδικητικούς αγώνες και όχι σε δημόσιες σχέσεις.

Ηράκλειο 5/6/14

Το προεδρείο της
Γ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η κυβέρνηση προχωρά σε νέες συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς
και καταργήσεις σχολείων (νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, γενικών λυκείων,
ΕΠΑΛ, Εργαστηριακών κέντρων) σε όλη τη χώρα! Σηματοδοτεί και με αυτόν τον τρόπο
νέα επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και στα εργασιακά των
εκπαιδευτικών.
Μετά τα 2000 σχολεία του 2010, τα εκατοντάδες τμήματα
που καταργήθηκαν ενδιάμεσα, προχωρά και πάλι σε μαζικές μεταβολές σχολείων,
στοιβάζοντας τα παιδιά σε 28-30άρια τμήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη
μόρφωση και τη ζωή τους στο σχολείο.
Να
θυμίσουμε ότι προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια η αύξηση του αριθμού των
μαθητών ανά τμήμα, καταρχήν σε 25άρια και μετά σε 28άρια και 30άρια. Οι
διευθυντές κλήθηκαν, καταμέτρησαν και καταχώρησαν τη χωρητικότητα των αιθουσών
στο παλιό survey,
στοιχεία που μεταφέρθηκαν στο my
school και όπως φαίνεται
αξιοποιούνται κατάλληλα!
Η
νέα αντιεκπαιδευτική επίθεση στοχεύει στην παραπέρα προώθηση του νέου
νηπιαγωγείου-σχολείου-γυμνασίου-λυκείου, που χρειάζεται πολυδύναμες σχολικές
μονάδες για να μπορεί να εφαρμόσει το νέο πρόγραμμα, όπου ο μαθητής θα έχει τη
δική του διαδρομή στη μάθηση, να προσελκύσει χορηγούς και γενικά να
λειτουργήσει το σχολείο ως αυτόνομη σχολική μονάδα, με ευθύνη στα οικονομικά
της, στο πρόγραμμά της, άρα και με διαφοροποιημένο σε σχέση με το διπλανό
σχολείο πρόγραμμα! Για όλα αυτά θα αξιολογείται και θα κατηγοριοποιούνται
σχολεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές!
Με τη νέα
επίθεση:
 • Θα υποβαθμιστεί παραπέρα η
  εκπαιδευτική διαδικασία
  με αρνητικές συνέπειες στη μόρφωση των παιδιών των
  λαϊκών οικογενειών.
 • Θα δυσκολέψει η ζωή των
  μαθητών, θα αυξήσει τους κινδύνους ατυχημάτων και ασθενειών
  σε μια περίοδο
  που η πρόσβαση στις δομές της υγείας δυσκολεύει.
 • Θα
  δυσκολέψει την ήδη προβληματική μετακίνηση των μαθητών, αφού θα
  υποχρεούνται να διανύουν χιλιόμετρα!
 • Θα
  χαθούν πολλές οργανικές θέσεις,
  ανοίγοντας το δρόμο σε δεξαμενή
  διαθεσιμοτήτων-απολύσεων. Ταυτόχρονα, με βάση τις χιλιάδες διαφαινόμενες
  συνταξιοδοτήσεις και τους μόλις 212 (!) διορισμούς (95 νηπιαγωγών, 17 δασκάλων
  και 100 καθηγητών όλων των ειδικοτήτων!) θα υπάρχουν χιλιάδες κενά καθ’ όλη
  τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς!
  Παράλληλα θα προωθούνται η απλήρωτη και η
  ελαστική εργασία

Αυτό είναι το νέο σχολείο της ΕΕ, της ημιμάθειας και
των επιχειρήσεων!
Φτάνει πια! Η μόρφωση είναι δικαίωμα όχι εμπόρευμα.
Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές,
να μπλοκάρουν τη νέα αντιεκπαιδευτική επίθεση!
–  Καμία σύμπτυξη-συγχώνευση σχολείων και τμημάτων.
– Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη
όλων των κενών. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και
προϋποθέσεις.
–  15 νήπια-προνήπια ανά νηπιαγωγό και δάσκαλο Α και Β
τάξης. 20 μαθητές ανά δάσκαλο και καθηγητή στις υπόλοιπες τάξεις. Εξασφάλιση
ασφαλούς δωρεάν μεταφοράς για όλα τα παιδιά.
– Χρηματοδότηση ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική,
κτηριακή, υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα για την κάλυψη όλων των
αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ενιαία
αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, με βάση τις
κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, για όλα τα παιδιά.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ!
ΤΕΤΑΡΤΗ
11/6/2014 στις 6.30μ.μ
Όλοι,
γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
έξω από τη
Βουλή.