ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1.Αίτηση Εκπαιδευτικού (+φωτογραφίες)

2. Βεβαίωση Δ/ντή Σχολείου

3. Διαβιβαστικό Διευθυντή (για ομαδική
αποστολή ανά σχολείο)

Οι αιτήσεις να απευθύνονται προς το ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ Μουσείο

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που θέλουν να ανανεώσουν ή  να εκδώσουν  καινούρια κάρτα να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους (ατομικά ή του σχολείου τους) μέσα σε ένα φάκελο την ημέρα της Γ.Σ. (23/11/2016

Όλοι οι εν ενεργεία
εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, Γ΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Α΄ βάθμιας
εκπαίδευσης (ημεδαποί και αλλοδαποί, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, Ιδιωτικού
και Δημοσίου τομέα) δικαιούνται κάρτα ελεύθερης εισόδου στα κρατικά μουσεία και
στους αρχαιολογικούς χώρους.
Στην περίπτωση των
αναπληρωτών και ωρομισθίων, η έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για
το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα. Η κάρτα εκδίδεται από τις
κατά τόπους Αρχαιολογικές Εφορίες ή Μουσεία σε όλη την Ελλάδα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α.
Εάν η κάρτα εκδίδεται για πρώτη φορά
και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Δύο
φωτογραφίες και αίτηση εκπ/κού
-Βεβαίωση
από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του
εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, το σχολείο που υπηρετεί
και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Β.
Εάν η κάρτα επανεκδίδεται
και
αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Μία
φωτογραφία και αίτηση εκπ/κού

παλιά κάρτα
-Βεβαίωση
από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του
εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ…, το σχολείο που υπηρετεί
και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Γ.
Εάν σε ένα σχολείο είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικο
ί για έκδοση κάρτας, εκτός των παραπάνω χρειάζεται και ένα
διαβιβαστικό από τη Διεύθυνση του σχολείου, που θα αναφέρει: «Σας διαβιβάζουμε
τα δικαιολογητικά των παρακάτω εκπαιδευτικών – τα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις
κατοικίας και τηλέφωνα- και σας παρακαλούμε για την έκδοση…).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ την Α’ Εφορεία Αρχαιοτήτων Αττικής, τα μέλη μας, τη ΔΟΕ, τον τύπο

Αγαπητοί κύριοι ,

Σαν Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που δραστηριοποιείται στις
περιοχές

Ν.Ιωνία, Ηράκλειο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρυση, με την επωνυμία “
Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ”, ζητάμε από
την υπηρεσία σας να μας βεβαιώσει το δικαίωμα των
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,
να πάρουν κάρτες
“ελεύθερης εισόδου στα Μουσεία”,
όπως και οι εν ενεργεία
εκπαιδευτικοί.

Επικαλούμαστε τη διάταξη που
υπάρχει στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας σας και αναφέρει ότι :

“Άτομα που δικαιούνται να αποκτήσουν «Δελτίο ελεύθερης εισόδου» (… στα
μουσεία) τριετούς
διάρκειας µε δικαίωμα ανανέωσης” … “Οι
Εκπαιδευτικοί λειτουργοί Γ΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και
Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ημεδαποί και αλλοδαποί, εν ενεργεία
και συνταξιούχοι, Ιδιωτικού και
Δημοσίου τομέα). Στην περίπτωση των αναπληρωτών και
ωρομισθίων καθηγητών, η έκδοση
δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που
ασκούν το εκπαιδευτικό
λειτούργημα”.

Σας απευθύνουμε αυτό το αίτημα, γιατί πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι οι υπηρεσίες
σας δεν

εκδίδουν κάρτες στους συνταξιούχους συναδέλφους μας.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Η
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ                                                              ΝΤΙΑΝΑ  ΛΙΑΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΜΕ
ΑΦΟΡΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Κάρτα
ελεύθερης εισόδου εκπαιδευτικών στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς
χώρους , τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης.

Όλοι οι εν ενεργεία
εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, Γ΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Α΄ βάθμιας
εκπαίδευσης (ημεδαποί και αλλοδαποί, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, Ιδιωτικού
και Δημοσίου τομέα) δικαιούνται κάρτα ελεύθερης εισόδου στα κρατικά μουσεία και
στους αρχαιολογικούς χώρους.
Στην περίπτωση των
αναπληρωτών και ωρομισθίων, η έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για
το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα. Η κάρτα εκδίδεται από τις
κατά τόπους Αρχαιολογικές Εφορίες ή Μουσεία σε όλη την Ελλάδα.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α.
Εάν η κάρτα εκδίδεται για πρώτη φορά
και
αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Δύο
φωτογραφίες και αίτηση εκπ/κού
-Βεβαίωση
από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του
εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, το σχολείο που υπηρετεί
και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Β.
Εάν η κάρτα επανεκδίδεται
και
αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Μία
φωτογραφία και αίτηση εκπ/κού

παλιά κάρτα
-Βεβαίωση
από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του
εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ…, το σχολείο που υπηρετεί
και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Γ.
Εάν σε ένα σχολείο είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικο
ί για έκδοση κάρτας, εκτός των παραπάνω χρειάζεται και ένα
διαβιβαστικό από τη Διεύθυνση του σχολείου, που θα αναφέρει: «Σας διαβιβάζουμε
τα δικαιολογητικά των παρακάτω εκπαιδευτικών – τα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις
κατοικίας και τηλέφωνα- και σας παρακαλούμε για την έκδοση…).
Συνημμένα τα
σχετικά έντυπα
Αίτηση Εκπαιδευτικού
Βεβαίωση Δ/ντή Σχολείου
Διαβιβαστικό Διευθυντή (για ομαδική
αποστολή ανά σχολείο)
Οι αιτήσεις να απευθύνονται προς το
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που θέλουν να ανανεώσουν ή  να εκδώσουν
καινούρια κάρτα να απευθύνονται στα τηλ. 6981449899 (Νέλλη Βοργιά)
6983026656 (Κώστας Κατιμερτζόγλου) 
6944797461 (Ντιάνα Λιάκου)