ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1.Αίτηση Εκπαιδευτικού (+φωτογραφίες) 2. Βεβαίωση Δ/ντή Σχολείου 3. Διαβιβαστικό Διευθυντή (για ομαδική αποστολή ανά σχολείο) Οι αιτήσεις να απευθύνονται προς το ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ Μουσείο Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που θέλουν να ανανεώσουν ή  να εκδώσουν  καινούρια κάρτα να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους (ατομικά...

Continue reading ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ την Α' Εφορεία Αρχαιοτήτων Αττικής, τα μέλη μας, τη ΔΟΕ, τον τύπο Αγαπητοί κύριοι , Σαν Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που δραστηριοποιείται στις περιοχές Ν.Ιωνία, Ηράκλειο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρυση, με την επωνυμία “ Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ”, ζητάμε από την υπηρεσία σας να...

Continue reading ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Κάρτα ελεύθερης εισόδου εκπαιδευτικών στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους , τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης. Όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, Γ΄...

Continue reading ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ