ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ΟΟΣΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ!!

Η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ενόψει της  γ΄ αξιολόγησης,  σύμφωνα με δημοσιεύματα και καταγγελίες  ΣΕΠΕ – ΕΛΜΕ και  συλλόγων διδασκόντων από διάφορες περιφέρειες, δεν διστάζει  να στείλει   στα σχολεία  κλιμάκια στελεχών της Διοίκησης μαζί με εκπροσώπους του ΟΟΣΑ.                                                                            Στόχος τους είναι να «αξιολογήσουν»  σε ποιο βαθμό  εφαρμόζονται  από  τους εκπαιδευτικούς οι προτάσεις και οι εντολές του παραπάνω οργανισμού  μέσα από ερωτήματα όπως:  Η δυνατότητα  της  αυτόνομης λειτουργίας της σχολικής μονάδας, η χρηματοδότησή  της μέσω της εύρεσης «χορηγών», η προσπάθεια κάλυψης του  ωρολογίου προγράμματος  με την ταυτόχρονη εξοικονόμηση  προσωπικού, η υιοθέτηση και προώθηση διαθεματικών  ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσω της  Ευέλικτης  Ζώνης, το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών και οι επιδόσεις τους  και… άλλα  τέτοια που βοηθούν στην εξαγωγή  συμπερασμάτων  για την ταξική κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων και για τον βαθμό  ανάπτυξης της επιχειρηματικής δράσης στα σχολεία.

Το  Δ.Σ. του ΣΕΠΕ  «Γ.ΣEΦΕΡΗΣ» έχει καταγγείλει  επανειλημμένα τον ρόλο του ΟΟΣΑ   στην αποδόμηση του δημόσιου σχολείου. Οι περισσότερες  αντιδραστικές εκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις  προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων είναι συνταγές που  έχουν την υπογραφή του.

Οι κεντρικές  κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ στοχεύουν σε  ένα σχολείο στην υπηρεσία της αγοράς  προωθώντας την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε επίπεδο διοίκησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, την εξοικονόμηση πόρων, τη σχολική αυτονομία ακόμα και με την  πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού από τον διευθυντή – μάνατζερ και την αυξημένη λογοδοσία γύρω απ’ τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού συστήματος  α) με τη συλλογή δεδομένων για τις επιδόσεις των μαθητών και των σχολείων, την ταξινόμησή τους από ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης, και την ανάλογη χρηματοδότησή τους  β)  με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών με βάση την υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων λειτουργίας των σχολείων για την επιτυχή ή  όχι εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων.

Η τακτική του υπ. Παιδείας  να  βρει συνενόχους, στην πολιτική που του υπαγορεύουν ΕΕ – ΟΟΣΑ  και εργοδοτικές οργανώσεις,  ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς θα πέσει στο κενό.

Το  Δ.Σ. καλεί τους συναδέλφους  να δείξουν στα κλιμάκια  ότι είναι ανεπιθύμητα στα σχολεία τους. Να ενημερώσουν αμέσως το Δ.Σ. για την επίσκεψή τους  στα σχολεία τους. Να μη συμμετέχουν στον οποιοδήποτε διάλογο μαζί τους.

ΕΞΩ  ΟΙ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ