ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠ΄ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Πάει αρκετός καιρός
που σ΄ όλους τους δήμους της περιοχής μας, γίνεται ένα «πανηγύρι» παραχώρησης
σχολείων. Παραχωρούν τα σχολεία όχι μόνο σε συλλόγους γονέων, αλλά σε κάθε
είδους σύλλογο, για κάθε είδους δραστηριότητα και χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες
διαδικασίες παραχώρησης.  Έτσι, ήδη έχουν
αρχίσει να εμφανίζονται και τα πρώτα «παρατράγουδα».
Σχέσεις ψηφοθηρικές των
Δήμων καθορίζουν το ποιός θα πάρει το κάθε σχολείο. 
Ο Σύλλογός μας, στις ΔΕΠ και στις σχολικές επιτροπές
των δήμων που συμμετέχει ψηφίζει ΟΧΙ σε τέτοιες παραχωρήσεις μόνιμες και
διαρκείς. Και θα συνεχίσουμε να ψηφίζουμε 
ΟΧΙ.
Οι λόγοι των αντιρρήσεων μας είναι:
1. Οι σχολικοί χώροι
παραχωρούνται για χρήση σε φορείς της
τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων για μια μέρα.
2. Η παραχώρηση
σχολικών χώρων σε μόνιμη βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή, γιατί έτσι δεσμεύονται πολύτιμοι χώροι, οι οποίοι
είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των σχολείων.
3. Προυπόθεση για να
παραχωρηθεί ο χώρος, ακόμα και σε σύλλογο γονέων,
είναι το πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί να αφορά όλα
τα παιδιά του σχολείου, χωρίς διακρίσεις και χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση.
Κάθε πρόγραμμα δεν θα πρέπει να απευθύνεται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές
ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια κοινωνικοοικονομικά και να αποκλείει άλλους
μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν
παραχωρούνται χώροι για το Πρόγραμμα.
4. Και μάλιστα με δραστηριότητες
που να εναρμονίζονται με τους βασικούς σκοπούς και τις αρχές του εκπαιδευτικού
μας συστήματος. Τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν, να μην
παρεμβαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία που είναι ευθύνη της πολιτείας. Να
αντλούν το περιεχόμενο του από : τις Εικαστικές Τέχνες,
τη Μουσική, το Θεατρικό Παιχνίδι, το χορό, την κίνηση, τις αθλοπαιδιές, τις
προβολές, τα επιτραπέζια παιχνίδια, την ενισχυτική διδασκαλία, την προετοιμασία
για την επόμενη ημέρα στο σχολείο και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οποιαδήποτε άλλη δράση πρέπει να
έχει την έγκριση του ΥΠ.Π.Θ.  Η ευθύνη για την εφαρμογή του κάθε
Προγράμματος ανατίθεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (αδιόριστο). Άρα, οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες δε μπορούν να
γίνονται στα σχολεία.
5. Σε εξωσχολικούς
φορείς (τοπικούς συλλόγους,
αθλητικά σωματεία κλπ.) είναι δυνατή η παραχώρηση σχολικού χώρου μόνο για την πραγματοποίηση διάφορων εκδηλώσεων
(συνήθως ημερήσιων, κι όχι κατ΄
επανάληψη ή συνέχεια όλο το χρόνο), καθώς και για μικρό χρονικό διάστημα για την διεξαγωγή εξετάσεων
ή την πραγματοποίηση σεμιναρίων. Για τις μόνιμες δραστηριότητες των διάφορων
συλλόγων, υπάρχουν άλλες αίθουσες του κάθε δήμου για να αξιοποιηθούν.
6. Ο τρόπος που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται τα σχολεία
απ΄ τους διάφορους συλλόγους, εισάγει την
επιχειρηματική δράση και την κερδοσκοπία. Όλοι ισχυρίζονται ότι οι
διάφορες δραστηριότητες γίνονται δωρεάν, αλλά πουθενά δε γίνεται αυτό. Οι
γονείς ξοδεύουν πολλά χρήματα για να χρηματοδοτούν αυτές τις δράσεις των
διάφορων συλλόγων. 
7. Έτσι όπως παραχωρούνται και ποτέ
δεν ελέγχονται οι όροι παραχώρησης (αν υπάρχουν τέτοιοι), υπάρχουν φθορές, δημιουργούνται προβλήματα στις συνθήκες
υγιεινής, καθαριότητας, αλλά και ασφάλειας των σχολείων.
8. Ο τρόπος που λειτουργεί αυτός ο «θεσμός» της
παραχώρησης των σχολείων σε τοπικούς συλλόγους και φορείς, φέρνει πιο κοντά και
πιο γρήγορα την πολιτική του σχολείου που
χρηματοδοτείται απ΄ τους  γονείς και τους
χορηγούς του. Φέρνει προ των θυρών την εκμετάλευση των σχολικών κτηρίων
λες και είναι εμπορεύματα προς πώληση ή ενοικίαση.
9. Επιταχύνει την προσπάθεια ΕΕ και κυβερνήσεων για διάσπαση του ενιαίου περιεχομένου των σχολείων και
διαφοροποίηση – κατηγοριοποίηση των σχολείων, με βασικό κριτήρκιο την οικονoμική άνεση των γονιών.
Πέρα όμως απ΄ τα θέματα της ουσίας που συνιστούν τη
διαφωνία μας, δεν τηρούνται ούτε οι τυπικές και νόμιμες διαδικασίες παραχώρησης
από πλευράς των δήμων.
Για παράδειγμα, για να παραχωρηθεί ένα σχολείο σε
φορέα, χρειάζεται η γραπτή έγκριση απ΄ το διευθυντή της σχολικής μονάδας, η
έγκριση του προγράμματιος που θα εκτελεστεί απ΄ τον οικείο σχολικό σύμβουλο,
απόφαση της σχολικής επιτροπής η ΔΕΠ και τελικά απόφαση του Δημοτικού
συμβουλίου.
 • Καλούμε τους
  δήμους να είναι περισσότερο προσεκτικοί και τυπικοί όταν δίνουν τα σχολεία σε
  φορείς. 
 • Καλούμε τις
  ενώσεις γονέων να αντιδράσουν κι αυτές και να συμπαραταχθούν με τους συλλόγους
  των εκπαιδευτικών και σ΄ αυτό το θέμα. 
 • Δείτε στο site του
  Συλλόγου το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες παραχώρησης που απαιτούνται για
  την παραχώρηση σχολείου. 
 • O Σύλλογος θα επιδόσει αυτό το υπόμνημα στους Δήμους
  άμεσα.

Επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης νέων σχολείων και σχολικών κτηρίων στη Μεταμόρφωση.

Πρόσφατα έγινε σύσκεψη διευθυντών
δημοτικών σχολείων και προϊσταμένων νηπιαγωγείων με τη ΔΕΠ του Δήμου
Μεταμόρφωσης, για την κατανομή των μαθητών της καινούριας πρώτης δημοτικού της
χρονιάς 2015-16. Το συμπέρασμα είναι ότι τα σχολεία της πόλης δε χωράνε όλα αυτά τα παιδιά,
κι είναι ανάγκη να γίνουν (πάλι) αλχημείες. Να
επιστρατευτούν υπόγεια, λυόμενα και άλλες απίθανες αίθουσες για διδασκαλία. Η
ίδια εικόνα υπάρχει και για τα νηπιαγωγεία της πόλης. Κι ο αριθμός αυτός
αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, επειδή υπάρχουν και μαθητές ιδιωτικών
νηπιαγωγείων που θα έρθουν στα δημόσια σχολεία. Και στα νηπιαγωγεία, κάθε χρόνο
δεκάδες προνήπια μένουν εκτός γιατί … δε χωράνε και το υπουργείο τα έχει
«πετάξει έξω» απ΄ την προσχολική αγωγή.

– Υπενθυμίζουμε το σοβαρό θέμα του Ειδικού
Δημ. Σχολείου της Μεταμόρφωσης, που στεγάζεται μέσα σε χώρο ομοειδούς ιδιωτικού
σχολείου κι είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί κτήριο για να λειτουργήσει το Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο σε δικό του κτήριο, σαν κανονικό Δημόσιο Σχολείο.   

– Και βέβαια ίδιο πρόβλημα υπάρχει εδώ
και χρόνια με το Λύκειο της πόλης που είναι μοναδικό, τεράστιο και ασφυκτικά γεμάτο,
με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να μετακομίζουν σε λύκεια γειτονικών δήμων.

Είναι επιτέλους ανάγκη να εγκαταλειφθεί
η καθιερωμένη προχειρότητα στην αντιμετώπιση του θέματος της σχολικής στέγης,
οι λεγόμενες «άμεσες λύσεις» που εφαρμόζονται κάθε χρόνο (και κρατούν μόλις λίγους
μήνες) και οδηγούν σε στοίβαγμα μαθητών σε ακατάλληλες τάξεις, η «κοπτορακτική»
δρόμων και περιοχών που δε λύνει κανένα πρόβλημα κι ο «ρεαλισμός» που
αναπαράγει και διαιωνίζει το πρόβλημα της σχολικής στέγης στην πόλη μας.
Πρέπει να το πάρουν απόφαση οι
αρμόδιοι (Δήμος, Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Κυβέρνηση κλπ) ότι η μόνη
«ρεαλιστική» και αποδεκτή λύση είναι η προφανής
:

– Η Μεταμόρφωση χρειάζεται 8ο Δημοτικό Σχολείο.
Χρειάζεται να δρομολογηθεί η ίδρυση και η δημιουργία του. Να αρχίσει τώρα η
διεκδίκησή του.
 
– Χρειάζεται να λειτουργήσει άμεσα το 10ο Νηπιαγωγείο
που στα χαρτιά 

έχει ιδρυθεί. Να νοικιαστεί κτήριο που το ψάχνουν εδώ και δυο
χρόνια χωρίς αποτέλεσμα.
 
– Χρειάζεται να ιδρυθεί και να δημιουργηθεί και 11ο
Νηπιαγωγείο.
Να βρεθεί λύση στη στέγαση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
Μεταμόρφωσης σε δικό του κτήριο.
 
– Και βέβαια είναι απόλυτη ανάγκη να βρεθεί τρόπος και λύση για
τη λειτουργία 2ου Λύκειου της πόλης μας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα επιδώσει
το υπόμνημα αυτό στο Δήμο Μεταμόρφωσης, σε επαφή που θα επιδιώξουμε. Την ίδια
συζήτηση θα επιδιώξουμε και με τους άλλους Δήμους της περιοχής μας, αφού το
πρόβλημα της σχολικής στέγης υπάρχει σ΄ όλους.
Επίσης θα πραγματοποιήσουμε παράσταση
στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας για το ίδιο θέμα.
Καλούμε τις Ενώσεις Γονέων και τους
Συλλόγους Γονέων να πάρουν θέση στο θέμα κι αν θέλουν να πάρουν μέρος και στις
παραστάσεις αυτές που θα κάνουμε στους δήμους.