ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!

Δώστε τώρα λύση στο
πρόβλημα που ταλανίζει μεταταγμένους και συναδέλφους που δεν έχουν πάρει ακόμα
μετάθεση!

Το καλοκαίρι του
2013, με το άρθρο 82, παρ. 11 του Ν. 4172/2013, μετατάχθηκαν 3559 εκπαιδευτικοί
κοινών (Γυμναστές, Μουσικοί, Αγγλικών) και μη κοινών (Γαλλικών, Γερμανικών,
Καλλιτεχνικών, Θεατρολόγοι, Πληροφορικής) ειδικοτήτων από τη Δευτεροβάθμια (ΔΕ)
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ), με τη δέσμευση ότι θα τους δοθούν άμεσα
οργανικές θέσεις.
Την ίδια περίοδο
έμειναν εκτός μεταθέσεων, Γυμναστές, Μουσικοί και Αγγλικών που προϋπήρχαν στην
ΠΕ, που για χρόνια δεν έπαιρναν μετάθεση και την είδαν να γίνεται μακρινό
όνειρο αφού στις αιτούμενες θέσεις μετατάχθηκαν συνάδελφοί τους από τη Δ.Ε.
Για το πολιτικό κλίμα
μέσα στο οποίο έγιναν οι μετατάξεις (αβεβαιότητα, κίνδυνος διαθεσιμότητας
κ.τ.λ.) και τις διάτρητες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, η κυβέρνηση της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
έχει την πλήρη πολιτική ευθύνη. Η συνέχιση όμως αυτής της κατάστασης
βαραίνει εξ ολοκλήρου τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που έταζε άμεση λύση
και 2 χρόνια μετά δεν έχει κάνει τίποτα!
Φτάσαμε στο 2017, πέρασαν σχεδόν τέσσερα χρόνια, και το
ζήτημα αυτό ταλανίζει τόσο τους μεταταγμένους, που δεν έχουν οργανική θέση, όσο
και τους αμετάθετους που παραμένουν χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους και
πολλοί έχουν αναγκαστεί να πάρουν ακόμα και άδεια άνευ αποδοχών γιατί δεν
αντέχουν τα διπλά οικογενειακά βάρη!
Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Το ζήτημα πρέπει
να λυθεί εδώ και τώρα. Να πάρουν μετάθεση οι αμετάθετοι και οργανική θέση όλοι,
μεταταγμένοι και αμετάθετοι που θα μετατεθούν!

Απαιτούμε να δοθεί λύση άμεσα πριν τις
νέες μεταθέσεις:
1.  
Να
δοθεί η δυνατότητα να γυρίσουν στη Δευτεροβάθμια σε όσους μεταταγμένους το επιθυμούν.
2.  
Να
αποδοθούν αμέσως οργανικές σε όλους τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς για τις
μη προϋπάρχουσες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ειδικότητες (ΠΕ05 Γαλλικών, ΠΕ07
Γερμανικών, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής και ΠΕ32 Θεατρικών
Σπουδών).
3.  
Για
τους εκπαιδευτικούς των κοινών ειδικοτήτων (ΠΕ06 Αγγλικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
και ΠΕ16 Μουσικής), να γίνει ενιαία μοριοδότηση (ανά
ειδικότητα και μεταθετική περιοχή) για τους μεταταγμένους και όσους αμετάθετους υπέβαλλαν αίτηση
μετάθεσης το σχολικό έτος 2012-2013 και το 2013-2014. Να συμπεριληφθούν
και όσοι έκαναν αίτηση μετάταξης το 2013, αλλά αυτή απορρίφθηκε. Να συνταχθούν
οι πίνακες (ανά μεταθετική περιοχή) με βάση τα μόριά τους.
4.  
Να
πάρουν μετάθεση αναδρομικά, κατά προτεραιότητα και με βάση την τότε
υπηρεσιακή τους κατάσταση αλλά και τις τότε προτιμήσεις τους όσοι εκπαιδευτικοί
των κοινών ειδικοτήτων (Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής) δούλευαν στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και είχαν κάνει αίτηση το σχολικό
έτος 2012-2013 και το 2013-2014 και είχαν περισσότερα ή ίσα μόρια με τον τελευταίο
μεταταγμένο της ίδιας ειδικότητας (πάντα για την ίδια μεταθετική περιοχή)
5.  
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, να γίνει αμέσως
τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων (μεταταγμένων και
αναδρομικής μετάθεσης) σε οργανικές θέσεις, που υπάρχουν ή που συστήνονται, με
βάση τα μόριά τους.
Δεν υπάρχει άλλη
ανοχή! Καμία άλλη αναβολή!
Εδώ και τώρα δώστε
λύση στο πρόβλημα!

Οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά από την Β/θμια εκπαίδευση στην Α/βάθμια.

Το καλοκαίρι χιλιάδες
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων μετατάχτηκαν υποχρεωτικά από τη Β/θμια στην
Α/θμια εκπαίδευση (καθηγητές γαλλικών, αγγλικών, γερμανικών, καλ­λιτεχνικών,
φυσικής αγωγής, πληροφορικής, δραματικής τέχνης, θεατρικών σπουδών).
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί βιώνουν μια
παρατεινόμενη εργασιακή ανασφάλεια, αφού 6 μήνες μετά τη μετάταξή τους, δεν
έχουν πάρει ακόμα οργανικές θέσεις, όπως είχε δεσμευτεί το Υπουργείο. Από το
Σεπτέμβρη οι Διευθυντές Εκπ/σης διαβεβαίωναν πως μέσα στο μήνα Νοέμβρη θα
ολοκληρωνόταν αυτή η διαδικασία. Παρόλα αυτά Διευθυντές εκπ/σης (όπως π.χ. στον
Πειραιά) ανακοινώνουν ότι δεν έχει
ξεκινήσει καμία διαδικασία και ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία
ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ για τη σύσταση οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα.
Χαρακτηριστικό της ολιγωρίας του
ΥΠΑΙΘ είναι πως ακόμα δεν έχουν εξεταστεί όλες οι ενστάσεις με αποτέλεσμα να
κινδυνεύουν να μετακινηθούν εκπαιδευτικοί από τα σχολεία που υπηρετούν εδώ και
6 μήνες.
Η όλη διαδικασία των μετατάξεων
καθώς και η εξέλιξή της, οδηγεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην εργασιακή
ανασφάλεια και ομηρία
.
Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται
επίσης χιλιάδες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν
οργανική θέση και περιφέρονται ανά την Ελλάδα με ό, τι αυτό συνεπάγεται για
τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι
υπάρχει διαφορετικός τρόπος μοριοδότησης στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την πρωτοβάθμια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
δημιουργείται πρόβλημα στην ενιαία αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών.
 
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
«Γ. Σεφέρης» απαιτεί :
  • Να υπάρξει ενιαία μοριοδότηση των μεταταχθέντων με τους
    υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Διαφάνεια στη διαδικασια των μεταθέσεων και μετατάξεων.
  • Να συσταθούν αμέσως οργανικές θέσεις τόσο για τους
    μεταταγμένους όσο και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη
    πρωτοβάθμια.