ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ