Για την καταχώρηση στοιχείων σχετικά με τις κτηριακές υποδομές στο σύστημα my school

Με το α.π. 140/Υ1/19-4-2017 έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας, και φέτος, απευθύνεται στις σχολικές μονάδες ζητώντας τους μέσω του myschool να προχωρήσουν σε έλεγχο ορθότητας και επικαιροποίηση των καταχωρημένων στοιχείων για τα σχολικά κτήρια.

Τα στοιχεία αυτά βέβαια απαιτούν  εξειδικευμένες γνώσεις που καμία σχέση δεν έχουν με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού και τα καθήκοντα του.

                                     ΚΑΛΟΥΜΕ

-Το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει άμεσα την σχετική εντολή και αν θέλει καταχωρήσει και να επικαιροποιήσει τα ζητούμενα στοιχεία να φροντίσει να το κάνει μέσα από τις δικές του δομές, σε συνεργασία με τις δομές του συναρμόδιου Υπουργείου  και  των Δήμων, οι οποίες  διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και τις τεχνικές υποδομές .

-Τους  Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων να μην καταχωρήσουν κανένα στοιχείο στα σχετικά πεδία του myschool αφού δε διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις καθώς και τη σχετική αρμοδιότητα.

-Τη Β΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να μην πιέσει τις σχολικές μονάδες να καταχωρήσουν στοιχεία στα πεδία αυτά.

Αφήστε μια απάντηση