Σχετικά με τις εγγραφές στα νηπιαγωγεία (Μάιος 2019)

Όπως φαίνεται με τη λήξη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία ο αριθμός των νηπίων και προνηπίων δεν μπορεί να καλυφθεί άμεσα από τις αίθουσες που υπάρχουν στα νηπιαγωγεία του συλλόγου μας.

Επιπλέον, αν και η εγκύκλιος των εγγραφών αναφέρει ότι ο/η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης αποφασίζει στην τριμελή επιτροπή ποιοι μαθητές θα μετακινηθούν, η Διεύθυνση ζητάει άμεσα από τις προϊστάμενες των νηπιαγωγείων να στείλουν πίνακα με τις διευθύνσεις των μαθητών που διαμένουν στα όρια των σχολικών περιφερειών τους, έτσι ώστε τα νήπια αυτά να μετακινηθούν σε όμορες σχολικές μονάδες.

Είναι φανερό ότι τα παιδιά αρκετών οικογενειών θα αναγκαστούν να φοιτήσουν σε άλλες γειτονιές, αναγκασμένα να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα ή να οδηγηθούν στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Καλούμε τις προϊστάμενες και τους Συλλόγους Διδασκόντων των νηπιαγωγείων να μη μπουν στη διαδικασία να «υποδείξουν» αποχωρήσεις νηπίων και να στείλουν τα ονόματα όλων των μαθητών που έχουν εγγραφεί.

Είναι φανερό ότι τα παιδιά αρκετών οικογενειών θα αναγκαστούν να φοιτήσουν σε άλλες γειτονιές, αναγκασμένα να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα ή να οδηγηθούν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Καλούμε τις προϊστάμενες και τους Συλλόγους Διδασκόντων των νηπιαγωγείων να μη μπουν στη διαδικασία να «υποδείξουν» αποχωρήσεις νηπίων και να στείλουν τα ονόματα όλων των μαθητών που έχουν εγγραφεί.

Αν και η υποχρεωτικότητα της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής αφορά και τους δήμους ευθύνης του συλλόγου μας, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει για την εφαρμογή της ούτε από πλευράς του υπουργείου, ούτε από τις δημοτικές αρχές.

Απαιτούμε όλα τα παιδιά 4-6 χρόνων να φοιτήσουν στα νηπιαγωγεία και να παρθούν εδώ και τώρα μέτρα για την εφαρμογή της Δίχρονης Δημόσιας και Δωρεάν προσχολικής Αγωγής.

Αφήστε μια απάντηση