Προσλήψεις αναπληρωτών στις Δομές Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Προσφύγων (Δ.Ε.Υ.Π.)

Στην Υπουργική Απόφαση για την "Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), προβλέπεται ότι οι αναπληρωτές που θα προσλαμβάνονται δύνανται να διατίθενται... εντός του σχολικού έτους, από τη ΔΥΕΠ που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη...

Continue reading Προσλήψεις αναπληρωτών στις Δομές Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Προσφύγων (Δ.Ε.Υ.Π.)