ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Με αφορμή ερωτήματα αρκετών συναδέλφων:

A. Για τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα από την ισχύουσα νομοθεσία: Προϋποθέσεις ίδρυσης Τμήματος Ένταξης: «Για να ιδρυθεί τμήμα ένταξης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τρεις (3)μαθητές και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία. Σε περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολικών μονάδων, τα Τμήματα Ένταξης συνενώνονται μέχρι του μέγιστου αριθμού δώδεκα (12) μαθητών ανά Τμήμα Ένταξης. (Ν. 3699/2008 άρθρο 6)».

Άρα με βάση τη σχετική νομοθεσία σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 12 θα πρέπει ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας να απαιτήσουν την ίδρυση δεύτερου τμήματος και την τοποθέτηση και δεύτερου εκπαιδευτικού της ειδικής αγωγής.

Οι ερμηνευτικές νομικές ακροβασίες από την πλευρά της Διοίκησης και κάποιων συντονιστών για να είναι σύμφωνες με την πολιτική των περικοπών και του «εξορθολογισμού» του προσωπικού δεν ευσταθούν. Η λογική ότι: « το Υπουργείο συνήθως δεν εγκρίνει τέτοια αιτήματα άρα θα πρέπει να προσφέρουμε τη βοήθεια μας στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με το υπάρχον προσωπικό» μόνο αντιεκπαιδευτικά – αντιπαιδαγωγικά δεδικασμένα δημιουργεί , υποβαθμίζοντας την Ειδική Αγωγή και υποβιβάζοντας τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας.

Β. Σχετικά με τις πιέσεις που δέχονται οι Σύλλογοι Διδασκόντων σε ό,τι αφορά τη διανομή των ωρών της «Παράλληλης Στήριξης». Μας αναφέρονται περιστατικά «πίεσης» με προφορικές ή τηλεφωνικές εντολές για να αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων να μοιράσουν τους/τις εκπαιδευτικούς της παράλληλης σε περισσότερους/ες από έναν/μια μαθητή/τρια . Πάγια θέση μας είναι ότι κάθε μαθητής, αν έχει διάγνωση πρέπει να έχει τον δάσκαλό του (παράλληλη) και αν πρέπει να μοιραστούν οι ώρες σε μια σχολική μονάδα δεν είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών του σχολείου αλλά του ΚΕΣΥ και της Διεύθυνσης που πρέπει να στείλουν εγγράφως τις εντολές-αποφάσεις.

Γ. Σχετικά με τα μαθήματα των ειδικοτήτων. Υπουργείο και Διεύθυνση πιέζουν εκβιαστικά εκπαιδευτικούς για την συμπλήρωση του ωραρίου τους με ανάθεση μαθημάτων εντελώς διαφορετικών από το δικό τους επιστημονικό αντικείμενο, τακτική που οδηγεί φυσικά στην υποβάθμιση μαθημάτων και στην ανεργία ολόκληρους κλάδους εργαζομένων.

Όπως για παράδειγμα διαπιστώνουμε τη φετινή σχολική χρονιά να γίνεται σε βάρος του μαθήματος της μουσικής παιδείας και του κλάδου των μουσικών που ειδικά στη Β/θμια Εκπ/ση, δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη και στις δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών. Αλήθεια σκοπεύει το υπουργείο να προσλάβει μουσικούς ή προσπαθεί στα μουλωχτά να αφαιρέσει το συγκεκριμένο μάθημα από τα γυμνάσια;

Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι ότι τα μαθήματα ειδικοτήτων πρέπει να διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που έχουν τους ανάλογους πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών. Παρόλα αυτά έχει παγιωθεί επικίνδυνα η τακτική της «εξαφάνισης» των χιλιάδων χαμένων ωρών σε μαθήματα ειδικοτήτων, ύστερα από πιέσεις του Υπουργείου και των Διευθύνσεων προς τις σχολικές μονάδες, για κάλυψη των κενών από συναδέλφους που δεν έχουν σχέση με το διδακτικό αντικείμενο της κάθε ειδικότητας.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί, (υπεύθυνοι τάξεων ή ειδικοτήτων, μόνιμοι ή με ελαστική σχέση εργασίας) δεν έχουμε απέναντί μας τους συναδέλφους μας, αλλά την αντιεκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου και της κυβέρνησης αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και πάνω απ΄ όλα, με το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας, που δεν μπορούν να μπαίνουν στον κόφτη των δημοσιονομικών αναγκών τις οποίες τις πληρώνουν με την φορολογική τους αφαίμαξη οι εργαζόμενοι.

Καλούμε τους συναδέλφους των Τ.Ε. και τους Δ/ντές των σχολείων να ενημερώσουν το Δ.Σ. για τον αριθμό των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στα τμήματα ένταξης των σχολείων τους και τους Συλλόγους Διδασκόντων να μη δέχονται προφορικές εντολές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να καλυφτούν τώρα όλα τα κενά με μαζικούς μόνιμους διορισμούς και στη Γενική και στην Ειδική αγωγή με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες γιατί κανείς δεν περισσεύει.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Το σημερινό σχολείο που υπηρετεί τους στόχους της αγοράς, ανεξάρτητα πώς ονομάζεται και ποια μορφή έχει, στηρίζεται και στηρίζει την ελαστική εργασία και τσακίζει τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα.

Στην πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων αποτυπώνονται οι κατευθύνσεις της ΕΕ, του ΟΟΣΑ που αντιμετωπίζουν την παιδεία, την υγεία ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικά αγαθά. Που θέλουν οι τομείς αυτοί να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με όσο το δυνατόν λιγότερες δαπάνες για το κράτος.

Στο σχολείο αυτό ο δάσκαλος, από επιστήμονας και εκπαιδευτικός, μετατρέπεται   «σε πολυεργαλείο» που τα κάνει όλα και συμφέρει και που θα πρέπει να αξιολογείται και γι’ αυτό.

Σήμερα που η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα και η ανθρώπινη γνώση κατακτά νέα πεδία, διεκδικούμε ένα σχολείο που να ανοίγει τους ορίζοντες των μαθητών μας και να βοηθάει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητά τους. Ένα σχολείο που θα τους βοηθά να οργανώνουν τη σκέψη και τη ζωή τους, τη συλλογική δραστηριότητα τους μέσα και έξω από το σχολείο, σύμφωνα με τις ανάγκες της ηλικίας τους. Που θα καλλιεργεί, θα δίνει ώθηση στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, στην πρωτοβουλία και την εφευρετικότητά τους. Υπό αυτό το πρίσμα κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο!

                     Με βάση τα παραπάνω , διεκδικούμε εδώ και τώρα:

 • Μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους!
 • Μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συναδέλφων συμβασιούχων – αναπληρωτών. Καμία απόλυση!
 • Μόνιμους διορισμούς των 25.000, τουλάχιστον, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων που εργάστηκαν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων!
 • Να διδάσκονται τα μαθήματα ειδικοτήτων (Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Φυσική Αγωγή, ΤΠΕ) από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς – Κάθε εκπαιδευτικός στο διδακτικό του αντικείμενο.
 • Την επαναφορά του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής, που καταργήθηκε από την Ε’ τάξη και την ΣΤ τάξη.
 • Την επαναφορά της διδασκαλίας του μαθήματος ΤΠΕ σε δίωρη βάση στις τάξεις που καταργήθηκε (από τη Γ’ έως και τη ΣΤ’), καθώς και την επαναφορά των ωρών που περικόπηκαν από τα μαθήματα της Μουσικής, της Φυσικής Αγωγής, των Αγγλικών και της Ευέλικτης Ζώνης.
 • Την εξίσωση του διδακτικού ωραρίου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αυτό της Δευτεροβάθμιας.
 • Τη σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες. Ο κάθε εκπαιδευτικός ειδικότητας να μετακινείται το πολύ σε δύο σχολεία.
 • Την πλήρη καταγραφή, απόδοση και δημοσιοποίηση των κενών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων με διαφάνεια – καμία στρέβλωση, καμία παρατυπία. 
 • Να πραγματοποιηείται στα τέλη Αυγούστου και σε μία μεγάλη φάση η πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά σε όλα τα σχολεία.

Δελτίο τύπου από την κινητοποίηση των ειδικοτήτων στο υπ.Παιδείας 27/6

Πραγματοποιήθηκε στις 27/6/18 παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπ. Παιδείας με πρωτοβουλία 8 επιστημονικών Ενώσεων (Μουσικής Αγωγής, Εικαστικών μαθημάτων, Θεάτρου και Δραματικής Τέχνης, Πληροφορικής, Ειδικής Αγωγής, Θεατρολόγων, Φυσικής Αγωγής). Παραβρέθηκαν και στήριξαν την κινητοποίηση οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε.: Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ, ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Ν.ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ κ.ά., η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών και Ωρομισθίων και εκπρόσωπος της ΑΣΕ (ο συνδυασμός που στηρίζει το ΠΑΜΕ) στο ΔΣ της ΔΟΕ.

Βασικό αίτημα όλων είναι ο κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο, κόντρα στη λογική που τον θέλει «πολυεργαλείο» στο όνομα των περικοπών με αφορμή την εγκύκλιο του υπουργείου, που καλεί να συνεδριάσουν στις 3 Σεπτέμβρη οι Σύλλογοι Διδασκόντων για να κάνουν τις αναθέσεις μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί απαίτησαν να επανέλθει το μάθημα της θεατρικής αγωγής (Ε-ΣΤ), των ΤΠΕ, της μουσικής, της φυσικής αγωγής, των αγγλικών, της ευέλικτης ζώνης (οι ώρες που καταργήθηκαν). Να συσταθούν οι οργανικές θέσεις των ειδικοτήτων. Την πλήρη καταγραφή και δημοσιοποίηση με διαφάνεια των κενών, καθώς και την πρόσληψη σε μια φάση όλων των αναπληρωτών.

Αντιπροσωπεία συναντήθηκε με εκπροσώπους-συνεργάτες του Υπ. Παιδείας    (κ. Κασσιανό, κ. Μηλιαρέση, κ. Γυφτάκη) και κατέθεσε τα αιτήματα των ενώσεων και των σωματείων με αιχμή να γίνουν οι προσλήψεις πριν την έναρξη των σχολείων (1/9). Οι απαντήσεις που έλαβαν οι εκπαιδευτικοί ήταν γενικόλογες για άλλη μια φορά. Πίσω από διάφορα προσχήματα δεν έδωσαν καμία απάντηση ούτε για τη σύσταση των οργανικών θέσεων, ούτε για την επαναφορά των μαθημάτων και κυρίως για τους μόνιμους διορισμούς, που θα τους ανακοινώσουν τον Οκτώβρη (ποιον από όλους;) με την αναζήτηση ενός συστήματος που θα μπορέσει να συνδυάσει: την προϋπηρεσία, τους νέους εκπαιδευτικούς και τις αποφάσεις του ΣΤΕ και εμμέσως πλην σαφώς κάλεσαν τους εκπαιδευτικούς να κάνουν προτάσεις!

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Δεν εφησυχάζουμε!

Όλοι οι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, δεν πρέπει να μπούμε στη λογική των κριτηρίων διορισμού, του αλληλοφαγώματος, των ομαδοποιήσεων κλπ. Ούτε τα σωματεία μας να αποφασίσουν ποιος θα διοριστεί και ποιος θα μείνει άνεργος! Θα βόλευε το Υπ. Παιδείας μια τέτοια απαράδεκτη στάση που ταιριάζει γάντι στην τακτική των πλειοψηφιών των ΟΛΜΕ, ΔΟΕ!

Συνάδελφοι, ακόμα και το σημερινό σχολείο μας χωράει όλους, αφού κάθε χρόνο προσλαμβάνονται κοντά στους 25.000 αναπληρωτές. Απαιτούμε να διδάσκουμε ο καθένας το διδακτικό του αντικείμενο, να μην μετακινούμαστε από περιοχή σε περιοχή της Ελλάδας ή σαν «δρομείς» από σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα. Συσπειρωμένοι στον Σύλλογό μας να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους και για τη μονιμοποίηση των 25.000 συμβασιούχων συναδέλφων, που ήδη είναι άνεργοι και αγωνιούν πότε και που θα δουλέψουν την επόμενη χρονιά. Παλεύουμε για το σχολείο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών που θα μορφώνει, θα καλλιεργεί ολόπλευρα τους μαθητές μας και θα εξασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 5/10/2015 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

  Το  Υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε συνάντηση με
εκπαιδευτικούς που κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι!
Τη Δευτέρα 5/10/2015 πραγματοποιήθηκε στο Υπ. Παιδείας
συγκέντρωση αδιόριστων αναπληρωτών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν εναντίον της
τελευταίας απόφασης του Υπουργείου να μην προσλάβει εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων
σε Αττική, Αιγαίο και Δυτ. Μακεδονία, διότι το ΕΣΠΑ απέκλειε αυτές τις
περιοχές, με κίνδυνο να μείνουν άνεργοι χιλιάδες συνάδελφοι.

Ο
Σύλλογός μας “ Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ” συμμετείχε στην κινητοποίηση απαιτώντας μόνιμη και
σταθερή δουλειά για όλους τους συμβασιούχους για να καλυφθούν όλα τα κενά και
να δοθεί η δυνατότητα διορισμού σε όσους αποκλείστηκαν
.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αρνήθηκε προκλητικά να
δεχτεί εκπροσώπους των αναπληρωτών, των Συλλόγων που συμμετείχαν στην
κινητοποίηση ακόμα και τους εκπροσώπους από το ΔΣ της ΔΟΕ.

Καταγγέλλουμε τη στάση της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου απέναντι σε εκπαιδευτικούς που κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι, με
δική της ευθύνη, προκειμένου να εφαρμόσει τις επιταγές των διαφόρων προγραμμάτων
της Ε.Ε. και όχι να ικανοποιήσει τις ανάγκες των παιδιών της λαϊκής
οικογένειας.
Συνεχίζουμε τις
κινητοποιήσεις μας με γονείς και συνδικαλιστικούς φορείς την Τετάρτη 7/10/15
(έχει προκηρυχτεί στάση εργασίας) και την Τετάρτη 14/10/15 στο Υπουργείο
Παιδείας στις 1.30 μ.μ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5/10/2015

ΤΕΡΜΑ
ΠΙΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ!
ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΑ!
Την
1/10/2015 ανακοινώθηκαν 1574 προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων για τη
λειτουργικά κενά 1380 σχολείων ΕΑΕΠ σε όλη την Ελλάδα. Οι προσλήψεις έγιναν
μόνο μέσω ΕΣΠΑ. Αττική, Δυτική Μακεδονία και Αιγαίο εξαιρούνται από την
υλοποίηση του προγράμματος διορισμών και μάλιστα χωρίς το Υπουργείο να το έχει
θέσει εκ των προτέρων σε γνώση των εκπαιδευτικών.
Χιλιάδες
συνάδελφοι, με χρόνια υπηρεσίας, θα βρεθούν είτε εκτός προσλήψεων, άρα άνεργοι,
είτε μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους και φυσικά θα συνεχίσουν να υπάρχουν
σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς.
Αποδεικνύονται
ακόμα μια φορά οι σοβαρές ευθύνες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, που δεν
προχώρησε σε μαζικούς μόνιμους διορισμούς, αλλά πιστή στις κατευθύνσεις της
Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ προσπαθεί να «μπαλώσει» τα χιλιάδες λειτουργικά κενά μέσα από
το ΕΣΠΑ.
Αποδεικνύεται επίσης και ο ρόλος των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, που προωθούνται για υλοποίηση στη λογική του μνημονίου για εξορθολογισμό του κόστους και όχι για
τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης.
Το ΔΣ του συλλόγου εκπαιδευτικών “ Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ“  καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου για την τακτική της, που υλοποιώντας τις μνημονιακές δεσμεύσεις
«παίζει» με το ψωμί χιλιάδων συναδέλφων και την μόρφωση των μαθητών μας και την
καλεί.
Απαιτούμε:
·       
Να σταματήσει τον
εμπαιγμό σε χιλιάδες οικογένειες εκπαιδευτικών και μαθητών.
·       
Να προχωρήσει τώρα σε
μαζικούς διορισμούς αναπληρωτών σε μία
φάση
για να καλυφθούν όλα τα κενά
·       
Να δώσει τη δυνατότητα
σε όσους διορίστηκαν για βελτίωση της θέσης τους και σε κάθε περίπτωση να
εξασφαλίσει τη δυνατότητα διορισμού σε όσους αποκλείστηκαν λόγω εξαίρεσης των
περιοχών που δήλωσαν

Το Δ.Σ. συμπαραστέκεται στους χιλιάδες αδιόριστους 

συναδέλφους μας και καλεί τα μέλη του τη Δευτέρα

 5/10 /15 στις 10 π.μ. στη συγκέντρωση – διαμαρτυρία

στο υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα των ειδικοτήτων

και όχι μόνο.


Καλούμε επίσης στη συγκέντρωση που έχει προγραμματίσει 
ο Σύλλογός μας,  μαζί με τον Σύλλογο Αν. Αττικής 
“O ΣΩΚΡΑΤΗΣ” και γονείς την Τετάρτη 7/10/15
 στις 1.30 μ.μ.  για την άμεση και ομαλή λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων

Οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά από την Β/θμια εκπαίδευση στην Α/βάθμια.

Το καλοκαίρι χιλιάδες
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων μετατάχτηκαν υποχρεωτικά από τη Β/θμια στην
Α/θμια εκπαίδευση (καθηγητές γαλλικών, αγγλικών, γερμανικών, καλ­λιτεχνικών,
φυσικής αγωγής, πληροφορικής, δραματικής τέχνης, θεατρικών σπουδών).
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί βιώνουν μια
παρατεινόμενη εργασιακή ανασφάλεια, αφού 6 μήνες μετά τη μετάταξή τους, δεν
έχουν πάρει ακόμα οργανικές θέσεις, όπως είχε δεσμευτεί το Υπουργείο. Από το
Σεπτέμβρη οι Διευθυντές Εκπ/σης διαβεβαίωναν πως μέσα στο μήνα Νοέμβρη θα
ολοκληρωνόταν αυτή η διαδικασία. Παρόλα αυτά Διευθυντές εκπ/σης (όπως π.χ. στον
Πειραιά) ανακοινώνουν ότι δεν έχει
ξεκινήσει καμία διαδικασία και ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία
ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ για τη σύσταση οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα.
Χαρακτηριστικό της ολιγωρίας του
ΥΠΑΙΘ είναι πως ακόμα δεν έχουν εξεταστεί όλες οι ενστάσεις με αποτέλεσμα να
κινδυνεύουν να μετακινηθούν εκπαιδευτικοί από τα σχολεία που υπηρετούν εδώ και
6 μήνες.
Η όλη διαδικασία των μετατάξεων
καθώς και η εξέλιξή της, οδηγεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην εργασιακή
ανασφάλεια και ομηρία
.
Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται
επίσης χιλιάδες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν
οργανική θέση και περιφέρονται ανά την Ελλάδα με ό, τι αυτό συνεπάγεται για
τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι
υπάρχει διαφορετικός τρόπος μοριοδότησης στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την πρωτοβάθμια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
δημιουργείται πρόβλημα στην ενιαία αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών.
 
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
«Γ. Σεφέρης» απαιτεί :
 • Να υπάρξει ενιαία μοριοδότηση των μεταταχθέντων με τους
  υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Διαφάνεια στη διαδικασια των μεταθέσεων και μετατάξεων.
 • Να συσταθούν αμέσως οργανικές θέσεις τόσο για τους
  μεταταγμένους όσο και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη
  πρωτοβάθμια.