Σχετικά με την εκλογή νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με την ψήφιση του 3ου Μνημονίου, συνεχίζει την υλοποίηση του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ (νέο σχολείο, «βέλτιστες πρακτικές», αξιολόγηση, δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας κλπ) Στα πλαίσια αυτών...

Continue reading Σχετικά με την εκλογή νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης