Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ

Σε απάντηση της αρ. πρωτ. 77/18-3-2016 επιστολής του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ», η οποία εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού του ΥΠ.ΠΟ.Α., σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο που διέπει θέματα δικαιώματος εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο (ΦΕΚ 655/Β/21-3-2013), μόνον οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί λειτουργοί Α΄, Β΄ και Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης.
Το ίδιο προβλέπεται και στο θεσμικό πλαίσιο που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2016 και έχει ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2916/Β/31-12-2015.
Ωστόσο επειδή έχει υποβληθεί στις Υπηρεσίες του Υπουργείου το αρ. πρωτ. 3/5-2-2016 αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, η δυνατότητα απόκτησης Δελτίου ελεύθερης εισόδου και από τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς θα εξεταστεί στο πλαίσιο τυχόν μελλοντικής αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας.
Μαρία-Ξένη Γαρέζου
Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών της Διεύθυνσης Μουσείων

Άκαρπες οι προσπάθειες για την έκδοση των καρτών ελευθέρας εισόδου στα μουσεία

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,

σε προηγούμενη ανακοίνωσή, σας επισημάναμε το γεγονός ότι τα διάφορα
μουσεία στα οποία απευθυνθήκαμε (Επιγραφικό, Νομισματικό, Βυζαντινό) μας
δήλωσαν ότι δεν έχουν τα υλικά για να μας εκδόσουν κάρτες ελευθέρας εισόδου.
Ο Σύλλογός μας προσπάθησε να εκδόσει τις κάρτες από την Εφορία
Αρχαιοτήτων Αθήνας, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Στη χώρα που έθεσε τα
θεμέλια του πολιτισμού, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα για τη μαζική έκδοση καρτών
που εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς.
Θα μπορούσε να φαντάζει με κακόγουστο αστείο, αλλά δεν είναι !!!
Άλλωστε και τα δημόσια νοσοκομεία στερούνται των αναγκαίων για την
νοσηλεία και από  τα σχολεία λείπουν οι
εκπαιδευτικοί και τα χρήματα για τις απαραίτητες δαπάνες.
«Ελλάς το μεγαλείο σου»!
Όσοι εκπαιδευτικοί το επιθυμούν, μπορούν να πάρουν πίσω τα
δικαιολογητικά, από το σύλλογο, την Τρίτη 9/6 από τις 7,30 μ.μ. μέχρι τις 9
μ.μ. (που υπάρχει συνεδρίαση του ΔΣ).
Οι κάρτες θα γίνει προσπάθεια να εκδοθούν … όταν προμηθευτούν τα υλικά
οι αρμόδιες υπηρεσίες (μουσεία).