ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

Η  Σχολική  Επιτροπή  ΠΕ  στη συνεδρίαση  (13-10-2016) και η ΔΕΠ του  δήμου Ηρακλείου στην 6η συνεδρίαση/4-11-2016 αποφάσισαν να μην ανανεώσουν την παραχώρηση χώρων,  που ανήκουν στο  κτήριο του Ειδικού Σχολείου  Ηρακλείου,  στη Β΄Δ/νση  Α/βάθμιας  Εκπ/σης  και τους  χρησιμοποιεί ως γραφεία,...

Continue reading ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ως σύλλογος εκπ/κων ΠΕ ¨Γ.Σεφέρης¨ είχαμε διατυπώσει ξεκάθαρα  σε δύο συνεδριάσεις στη ΔΕΠ Ηρακλείου  την θέση του  Συλλόγου  μας και αιτιολογήσαμε την άρνησή μας  για την παραχώρηση της δημοτικής έκτασης OT437A, ( η οποία έχει χαρακτηριστεί  ως κατάλληλη για την...

Continue reading ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ