ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

Η  Σχολική  Επιτροπή 
ΠΕ  στη συνεδρίαση  (13-10-2016) και η ΔΕΠ του  δήμου Ηρακλείου στην 6η
συνεδρίαση/4-11-2016 αποφάσισαν να μην
ανανεώσουν
την παραχώρηση χώρων,  που
ανήκουν στο  κτήριο του Ειδικού
Σχολείου  Ηρακλείου,  στη Β΄Δ/νση 
Α/βάθμιας  Εκπ/σης  και τους 
χρησιμοποιεί ως γραφεία, επειδή  η
τελευταία  δεν  ανταποκρίθηκε 
 στην κάλυψη των πάγιων
λειτουργικών αναγκών.
Η  θέση  του Συλλόγου 
μας  εξ΄ αρχής  ήταν  να
μην παραχωρηθεί  ο συγκεκριμένος  χώρος 
για γραφεία στη Β΄Δ/νση, τη
στιγμή  που οι  κτηριακές 
ανάγκες  στο χώρο  της ειδικής αγωγής  στην ευρύτερη περιοχή  είναι τεράστιες  και το νέο  κτήριο 
μπορεί να εξυπηρετήσει, με 
τον  ταυτόχρονο  διορισμό 
μόνιμου  προσωπικού,  περισσότερα παιδιά  που χρήζουν 
ειδικής  φροντίδας και
διαπαιδαγώγησης  και  βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης
.   Επισημάναμε
 επίσης και τα  διάφορα λειτουργικά  προβλήματα  που μπορούσε να δημιουργήσει η συστέγαση  και καταγγείλαμε ότι οι χώροι  χρησιμοποιούνταν ήδη από τη Β΄Δ/νση  πριν το σχετικό  αίτημά της 
συζητηθεί  καν  στα 
αρμόδια  δημοτικά  όργανα ….  
 Κάποιοι  όμως,  μερικοί απ΄αυτούς που άλλαξαν σήμερα στάση
και ψήφο
, τότε προβληματίζονταν και 
αντιδρούσαν  για την απόφασή  μας  και
έδωσαν απλόχερα  την  έγκρισή 
τους   στην 
παραχώρηση  αυτή.   

Οι ενστάσεις 
μας  και οι αντιρρήσεις  μας 
αποδείχτηκαν βάσιμες,  οι
εξελίξεις  δικαίωσαν  τις αποφάσεις  μας . Μένει σε όσους  είχαν αντίθετη άποψη  με αυτήν  του συλλόγου μας  να  εξηγήσουν
 τη στάση τους  τότε  και σήμερα
.

Οι  συγκεκριμένοι χώροι  ανήκουν  διαχρονικά και  δικαιωματικά στο Ειδικό  Σχολείο   για  να
καλύπτονται οι ανάγκες   των  παιδιών 
που  χρειάζονται τη σχετική  αγωγή και 
φοίτηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ως σύλλογος
εκπ/κων ΠΕ ¨Γ.Σεφέρης¨ είχαμε διατυπώσει ξεκάθαρα  σε δύο συνεδριάσεις στη ΔΕΠ Ηρακλείου  την θέση του 
Συλλόγου  μας και αιτιολογήσαμε
την άρνησή μας  για την παραχώρηση της
δημοτικής έκτασης OT437A, ( η οποία έχει
χαρακτηριστεί  ως κατάλληλη για την
ανέγερση σχολικού κτηρίου), στην Ιερά
Μητρόπολη Ν.Ιωνίας – Φιλαδελφείας για την ανέγερση και λειτουργία παιδικού
σταθμού. Όμως τελικά η γνωμοδότηση της Δ.Ε.Π. Ηρακλείου υπήρξε στην ψηφοφορία
οριακά  υπέρ της παραχώρησης!
 Το περίεργο
είναι ότι στην ίδια συνεδρίαση προτάθηκε ο χαρακτηρισμός ενός άλλου δημοτικού
χώρου ως κατάλληλου για την ανέγερση σχολικού κτηρίου με σκοπό τη στέγαση του 5ου
Νηπ/γείου  που τώρα στεγάζεται σε ένα
νοικιασμένο παλιό καφενείο! Εμείς ψηφίσαμε τη δεύτερη πρόταση, αλλά δεν μπορούμε
να δεχτούμε ότι κάτι τετοιο ισοσταθμίζει την παραχώρηση του πρώτου οικοπέδου  με τη απόκτηση ενός άλλου, σε κάποιο άλλο
σημείο της πόλης, τη στιγμή που δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να χάνουμε χώρους
που προορίζονται ήδη για σχολική χρήση. Εμείς
θεωρούμε ότι και τα δύο οικόπεδα είναι απαραίτητα για να στεγαστούν δύο διαφορετικά
σύγχρονα διδακτήρια.
Πιστεύουμε επίσης, ότι θέματα που αφορούν στις
αποφάσεις άλλων φορέων,(εκτός αυτών που είναι υπεύθυνοι για την ίδρυση και τη
λειτουργία των σχολικών μονάδων), για  την
παραχώρηση ή την αλλαγή χρήσης οικοπέδων που προορίζονται ήδη για την κάλυψη
πάγιων εκπαιδευτικών αναγκών δεν μπορεί να αποτελούν καν αντικείμενο συζήτησης!
Γιατί πολλά από τα θεσμοθετημένα όργανα της τοπικής
διοίκησης να διαλέγουν τη λύση της διαχείρισης της φτώχεια της παιδείας  αντί τον δρόμο της διεκδίκησης, ενώ βλέπουν
ότι το επίσημο κράτος  συνεχίζει την
πολιτική της υποχρηματοδότησης εφαρμόζοντας τις προτάσεις ΟΟΣΑ-ΕΕ για τον
«εξορθολογισμό» του κόστους της Εκπ/σης;
Και ποια τελικά είναι η ευθύνη όσων θα  μπορούσαν από σήμερα να παρέμβουν ώστε να
βοηθήσουν τον απεγκλωβισμό της παιδείας από αυριανές προσφορές, ίσως και πιο
συμφέρουσες, από κάποιους «φιλάνθρωπους» ιδιώτες, οι οποίοι βλέπουν το χώρο της
παιδείας ως επένδυση;  Τα συμπεράσματα
δικά σας!
Θεωρούμε ότι για το αν θα παραχωρηθεί  ή όχι το ΟΤ437A   για
οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός της οικοδόμησης νέας σχολικής μονάδας θα πρέπει
πια να πάρει απόφαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου και να
ενημερώσει τον Ηρακλειώτικο  λαό. 
Και
για άλλη μια φορά θέτουμε το ερώτημα τι είδους παιδεία έχουν ανάγκη οι μαθητές
μας; Μια παιδεία που να εξυπηρετεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες ή μια παιδεία,
που και με τον οικονομικό στραγγαλισμό που της έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις
των τελευταίων χρόνων και τα μνημόνια διαρκείας, την ωθούν να υπηρετεί τις
ανάγκες της αγοράς;