ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27/11

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

το Δ.Σ του ΣΕΠΕ “Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ” σας καλεί:

ΣΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ για το συνδ/κό έτος 2019-20 και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας ΕΕ (για τη διετία 2019-2021). Η πρώτη προσπάθεια σύγκλησης θα είναι το Τετάρτη 13/11 και ώρα 6.00 μμ στο 1ο Δ.Σχ Ηρακλείου. Σε περίπτωση μη απαρτίας την επόμενη Τετάρτη 20/11 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί την : Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 στο 1ο Δ.Σχ. Ηρακλείου  στις 8.30 π.μ. (Σοφίας και Νεότητος, Ν.Ηράκλειο)

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν μόνο οι οικονομικά τακτοποιημένοι συνάδελφοι. Η συγκέντρωση της α΄δόσης της συνδρομής (15ε οι μόνιμοι – 10ε οι αναπληρωτές) θα πραγματοποιηθεί μέχρι: τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 παραδίδοντας τα χρήματα και την ονομαστική κατάσταση και μόνο αυτή που θα αποστείλει ο ταμίας σε κάθε σχολική μονάδα. ( Καταστάσεις π.χ χειρόγραφες κ.ά δεν θα γίνονται δεκτές ).

Την ημέρα της Γ.Σ. δε θα γίνουν πληρωμές συνδρομών. Φροντίστε για την έγκαιρη τακτοποίησή σας.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017- 19

2. ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΝΕΑΣ Ε.Ε.

Η κατάθεση των ψηφοδελτίων των παρατάξεων θα γίνει μέχρι την Τετάρτη 20/11 2019 και ώρα 13.30 ηλεκτρονικά στο e-mail του συλλόγου: segseferis@gmail.comg, seferisedu@gmail.com

(Να αποσταλεί και το λογότυπο της κάθε παράταξης) Το Δ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Σύμφωνα με τα άρθρα 12 – 13 του καταστατικού του ΣΕΠΕ “Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ”                 

Το Δ.Σ σας καλεί:

ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ–ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  Γ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Κυριακή  5/11 στις  10.00 πμ  στο  1ο Δ.Σχ.  Ηρακλείου. Αν δεν  υπάρχει απαρτία, την Κυριακή  12/11  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση  νέας έλλειψης απαρτίας, το Δ.Σ έχει ζητήσει  άδεια  από τη Β΄Δ/ΝΣΗ η  Γ.Σ.  να πραγματοποιηθεί:

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017  ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ.

στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής (Σοφίας και Νεότητος, Ν.Ηράκλειο)

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. και στις αρχαιρεσίες έχουν μόνο οι οικονομικά τακτοποιημένοι  συνάδελφοι.

Α) Η συνδρομή των μόνιμων συναδέλφων παραμένει στα 27 ευρώ  (22 ευρώ για τη ΔΟΕ – 5 ευρώ για τον σύλλογο) και θα καταβληθεί σε 2 δόσεις:

Η α΄δόση των 15 ευρώ ως  την Κυριακή 12/11.  

Β) Η συνδρομή των αναπληρωτών είναι μόνο 15 ευρώ, (ποσό το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο σύλλογος γι΄ αυτούς στη ΔΟΕ) και θα καταβληθεί σε 2 δόσεις:

Η α΄ δόση 10 ευρώ ως  την Κυριακή 12/11.  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τακτικής  Γενικής – Εκλογοαπολογιστικής  Συνέλευσης   2017

ΘΕΜΑΤΑ

 Θέμα 1ο:   ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

Α)   Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.

Β)   Έκθεση  Ε.Ε – Έγκριση Οικονομικού απολογισμού οικον. έτους 2016-17

Γ)    Ενημέρωση αντιπροσώπων 86ης Γ.Σ. της ΔΟΕ.

 ΘΕΜΑ 2ο  :   Α.  Κριτική Πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ

                       Β. Διεκδικητικό Πλαίσιο 2017 – 18

                            Εκπαιδευτικά

                       Οικονομικά

                       Εργασιακά– επαγγελματικά

Ασφαλιστικά

                        Γ. Πρόγραμμα Δράσης 2016 – 17

ΘΕΜΑ 3Ο :  ΨΗΦΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ –  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ

   ΘΕΜA 4Ο :  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΝΕΟΥ  Δ.Σ.  ΚΑΙ  ΝΕΑΣ  Ε.Ε. (13.00 – 18.30 μ.μ.)