ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Με αφορμή ερωτήματα αρκετών συναδέλφων:

A. Για τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα από την ισχύουσα νομοθεσία: Προϋποθέσεις ίδρυσης Τμήματος Ένταξης: «Για να ιδρυθεί τμήμα ένταξης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τρεις (3)μαθητές και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία. Σε περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολικών μονάδων, τα Τμήματα Ένταξης συνενώνονται μέχρι του μέγιστου αριθμού δώδεκα (12) μαθητών ανά Τμήμα Ένταξης. (Ν. 3699/2008 άρθρο 6)».

Άρα με βάση τη σχετική νομοθεσία σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 12 θα πρέπει ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας να απαιτήσουν την ίδρυση δεύτερου τμήματος και την τοποθέτηση και δεύτερου εκπαιδευτικού της ειδικής αγωγής.

Οι ερμηνευτικές νομικές ακροβασίες από την πλευρά της Διοίκησης και κάποιων συντονιστών για να είναι σύμφωνες με την πολιτική των περικοπών και του «εξορθολογισμού» του προσωπικού δεν ευσταθούν. Η λογική ότι: « το Υπουργείο συνήθως δεν εγκρίνει τέτοια αιτήματα άρα θα πρέπει να προσφέρουμε τη βοήθεια μας στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με το υπάρχον προσωπικό» μόνο αντιεκπαιδευτικά – αντιπαιδαγωγικά δεδικασμένα δημιουργεί , υποβαθμίζοντας την Ειδική Αγωγή και υποβιβάζοντας τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας.

Β. Σχετικά με τις πιέσεις που δέχονται οι Σύλλογοι Διδασκόντων σε ό,τι αφορά τη διανομή των ωρών της «Παράλληλης Στήριξης». Μας αναφέρονται περιστατικά «πίεσης» με προφορικές ή τηλεφωνικές εντολές για να αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων να μοιράσουν τους/τις εκπαιδευτικούς της παράλληλης σε περισσότερους/ες από έναν/μια μαθητή/τρια . Πάγια θέση μας είναι ότι κάθε μαθητής, αν έχει διάγνωση πρέπει να έχει τον δάσκαλό του (παράλληλη) και αν πρέπει να μοιραστούν οι ώρες σε μια σχολική μονάδα δεν είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών του σχολείου αλλά του ΚΕΣΥ και της Διεύθυνσης που πρέπει να στείλουν εγγράφως τις εντολές-αποφάσεις.

Γ. Σχετικά με τα μαθήματα των ειδικοτήτων. Υπουργείο και Διεύθυνση πιέζουν εκβιαστικά εκπαιδευτικούς για την συμπλήρωση του ωραρίου τους με ανάθεση μαθημάτων εντελώς διαφορετικών από το δικό τους επιστημονικό αντικείμενο, τακτική που οδηγεί φυσικά στην υποβάθμιση μαθημάτων και στην ανεργία ολόκληρους κλάδους εργαζομένων.

Όπως για παράδειγμα διαπιστώνουμε τη φετινή σχολική χρονιά να γίνεται σε βάρος του μαθήματος της μουσικής παιδείας και του κλάδου των μουσικών που ειδικά στη Β/θμια Εκπ/ση, δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη και στις δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών. Αλήθεια σκοπεύει το υπουργείο να προσλάβει μουσικούς ή προσπαθεί στα μουλωχτά να αφαιρέσει το συγκεκριμένο μάθημα από τα γυμνάσια;

Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι ότι τα μαθήματα ειδικοτήτων πρέπει να διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που έχουν τους ανάλογους πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών. Παρόλα αυτά έχει παγιωθεί επικίνδυνα η τακτική της «εξαφάνισης» των χιλιάδων χαμένων ωρών σε μαθήματα ειδικοτήτων, ύστερα από πιέσεις του Υπουργείου και των Διευθύνσεων προς τις σχολικές μονάδες, για κάλυψη των κενών από συναδέλφους που δεν έχουν σχέση με το διδακτικό αντικείμενο της κάθε ειδικότητας.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί, (υπεύθυνοι τάξεων ή ειδικοτήτων, μόνιμοι ή με ελαστική σχέση εργασίας) δεν έχουμε απέναντί μας τους συναδέλφους μας, αλλά την αντιεκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου και της κυβέρνησης αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και πάνω απ΄ όλα, με το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας, που δεν μπορούν να μπαίνουν στον κόφτη των δημοσιονομικών αναγκών τις οποίες τις πληρώνουν με την φορολογική τους αφαίμαξη οι εργαζόμενοι.

Καλούμε τους συναδέλφους των Τ.Ε. και τους Δ/ντές των σχολείων να ενημερώσουν το Δ.Σ. για τον αριθμό των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στα τμήματα ένταξης των σχολείων τους και τους Συλλόγους Διδασκόντων να μη δέχονται προφορικές εντολές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να καλυφτούν τώρα όλα τα κενά με μαζικούς μόνιμους διορισμούς και στη Γενική και στην Ειδική αγωγή με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες γιατί κανείς δεν περισσεύει.

Μετ΄ εμποδίων η ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης

Το Υπουργείο Παιδείας με την υπ΄αρ. 36380/Δ3/07-03-2019 εγκύκλιό του προς τις Διευθύνσεις Εκπ/σης προσδιορίζει τις προϋποθέσεις για την ίδρυση των νέων Τμημάτων Ένταξης σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και καλούνται οι σύλλογοι Διδ/ντων να εισηγηθούν μέχρι 28/3.

-Με ιδιαίτερη αναφορά για τον ρόλο των δήμων, επισημαίνει ότι ως προαπαιτούμενο για να ιδρυθεί Τμήμα Ένταξης “πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση δαπάνης για τα λειτουργικά έξοδα των προτεινόμενων Τμημάτων Ένταξης από την αρμόδια Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας Εκπ/σης. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό από 01/09/2019 έως και 31/12/2019 και το απαιτούμενο ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος καθώς και ότι υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων”!

Είναι απαράδεκτο! Η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας χωρίς ντροπή, όπως κάνει άλλωστε και με την καθιέρωση της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής, μετακυλίει την ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία των αναγκαίων δομών για τα παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης στους δήμους, θέτοντας ως προϋπόθεση τη χρηματοδότησή τους από τους ίδιους.

Βέβαια, τόσο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις φρόντισαν να μειώσουν τα χρήματα προς τις Σχολικές Επιτροπές κατά 60% σε βαθμό, που σήμερα αδυνατούν να ανταποκριθούν σε στοιχειώδη λειτουργικά έξοδα, πόσο μάλλον να ανταποκριθούν σε επιπλέον ανάγκες!

-Επιπλέον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη και το αρ. 6 του ν.3699/2008 : «… Για την ίδρυση ΤΕ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τρεις μαθητές και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία……» . Στα νηπιαγωγεία είναι δύσκολο να υπάρχουν τρία νήπια με γνωματεύσεις, είτε γιατί τα παιδιά δεν έχουν φοιτήσει σε καμία δομή προσχολικής, είτε αν έχουν κάνει αίτηση προς κάποια διαγνωστική υπηρεσία (ΚΕΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικό…) ο χρόνος αναμονής είναι μεγάλος. Οπότε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έχει φτάσει το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Αν συνυπολογίσουμε τις τεράστιες ελλείψεις σε μόνιμο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και σε σύγχρονες κτηριακές υποδομές που υπάρχουν σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και σε Ειδική Αγωγή, καταλαβαίνουμε ότι εκείνο που χρειάζεται είναι γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και όχι διαχείριση της μίζερης πραγματικότητάς τους.

Φτάνει πια η κοροϊδία! Εδώ και τώρα απαιτούμε:

Η κυβέρνηση να κόψει κάτι από τα 4,5 δισ. για τις ΝΑΤΟικές δαπάνες, και τις φοροελαφρύνσεις των επιχειρηματιών, για να εξοικονομήσει τα απαραίτητα κονδύλια για τη λειτουργία όλων των δομών της Ειδικής Αγωγής και να μη μεταθέτει τις ευθύνες της.

Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα.

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για να καλυφτούν όλες οι ανάγκες σε Ειδική και Γενική αγωγή με μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων συναδέλφων και μόνιμους μαζικούς διορισμούς χωρίς κριτήρια απολύσεων.

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τις Σχολικές Επιτροπές για να μπορούν να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητές τους.

ΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

Αρκετοί συνάδελφοι αναπληρωτές  της Ειδικής Αγωγής  που τοποθετήθηκαν προσωρινά σε  Ειδικά σχολεία της  Β΄Αθήνας  έχουν  το δικαίωμα να υποβάλουν  αίτηση  βελτίωσης  θέσης. Μερικοί απ΄αυτούς ζητούν να αποσπαστούν σε  τμήματα ένταξης. Την περσινή χρονιά οι σχετικές αιτήσεις που είχαν υποβάλει δεν ικανοποιήθηκαν αφού  η Διεύθυνση προχώρησε στην κάλυψη των κενών στα τμήματα ένταξης  με τις  επόμενες προσλήψεις που έγιναν, χωρίς να πάρει  απόφαση  το ΠΥΣΠΕ  αν απορρίπτει  την αίτηση τους .

Με δεδομένο ότι  υπάρχουν ακόμα Τ.Ε. που δεν έχουν στελεχωθεί, καλούμε  τον Δ/ντή  εκπαίδευσης,  πριν  την οποιαδήποτε νέα τοποθέτηση,  να συγκαλέσει το  ΠΥΣΠΕ σε συνεδρίαση  με θέμα:

Την εξέταση των αιτήσεων   για την κάλυψη των κενών  σε τμήματα  ένταξης  από συναδέλφους που το επιθυμούν και  ήδη υπηρετούν σε σχολεία της Ε.Α., αφού ο νόμος τους  δίνει  το δικαίωμα να ζητήσουν απόσπαση, πριν τις  τοποθετήσεις των καινούριων συναδέλφων αναπληρωτών  που προσλήφθηκαν για την κάλυψη των αναγκών στην Ειδική Αγωγή.  Θεωρούμε  ότι είναι ζήτημα ηθικής τάξης  το αίτημα τους  τουλάχιστον  να  προηγηθεί

ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ!
Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά προσπαθεί να
κάνει το άσπρο μαύρο, αφού με νέα εγκύκλιο για τη δήθεν ίδρυση νέων Τημάτων Ενταξης,
καταργεί και τα ήδη υπάρχοντα!!!

Η Διεύθυνση
Ειδικής Αγωγής του Υπ. Παιδείας με εγκύκλιο που έστειλε προς τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης και τα ΚΕΔΔΥ με αρ.πρωτ.50351/Δ3-24/3/2016
ανακοίνωσε ότι: στα
συγχωνευμένα σχολεία, που το καθένα είχε ξεχωριστό Τμήμα Ένταξης και με τη
συγχώνευση παρέμειναν και τα δύο, τώρα το ένα πρέπει να καταργηθεί
!
Παράλληλα,
με την ίδια εγκύκλιο, για να δημιουργηθεί πλέον ΤΕ, χρειάζονται τουλάχιστον
3 γνωματεύσεις από τα ΚΕΔΔΥ με πρόταση για φοίτηση των μαθητών σε ΤΕ
. Αλήθεια
ποιο ΚΕΔΔΥ και πότε θα δώσει τις 3 αυτές γνωματεύσεις, όταν είναι γνωστό ότι
κάθε γνωμάτευση κάνει μήνες ή και πάνω από χρόνο να δοθεί, λόγω υποστελέχωσης
των ΚΕΔΔΥ;
Στην
ίδια εγκύκλιο ζητείται από τον οικείο Δήμο, στον οποίο ανήκει το σχολείο που
αιτείται ίδρυση ΤΕ, να καταθέσει ξεχωριστό (από το υπόλοιπο σχολείο)
προϋπολογισμό για τη λειτουργία του
!
Αλήθεια από
πότε ο κάθε δήμος πρέπει να καταμερίζει τον προϋπολογισμό λειτουργίας ενός
σχολείου ανά τμήμα ή σε επιμέρους πλευρές της λειτουργίας του; Πού το πάει η
κυβέρνηση; Μήπως προσπαθεί πονηρά να ξεκινήσει την άμεση εμπλοκή των δήμων και στην
λειτουργία και στο περιεχόμενο του σχολείου, στο όνομα της λεγόμενης
αποκέντρωσης και της «αυτονομίας» της σχολικής μονάδας;
Τελικά  απ΄ ότι φαίνεται ο πραγματικός στόχος της
κυβέρνησης είναι η συρρίκνωση και η κατάργηση των τμημάτων ‘Ενταξης, στο όνομα
του γενικότερου «εξορθολογισμού» και των περικοπών, που προτείνουν Ε.Ε και
ΟΟΣΑ  και  αυτόν τον στόχο τον υλοποιεί βήμα – βήμα
.  Επίσης χρησιμοποιώντας βαρύγδουπους τίτλους, όπως
συμπερίληψη και συνεκπαίδευση, επιχειρεί να κρύψει την προσπάθεια της άγριας
ενσωμάτωσης των παιδιών που χρειάζονται ειδική αγωγή σε τμήματα πληθωρικά χωρίς
το απαραίτητο ειδικό εκπ/κό προσωπικό.
Φτάνει πια!
Απαιτούμε:
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Ν’ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟΣΟ Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΟΣΟ
ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
!
Άμεση
ίδρυση και επέκταση των Τμημάτων Ένταξης με άμεσους μόνιμους διορισμούς του
αναγκαίου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών όλων των παιδιών με ειδικές
ανάγκες
!
            ΟΛΟΙ  ΚΑΙ  ΟΛΕΣ  ΣΤΗΝ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΟ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                                   ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 11:30 π.μ.
      ΤΟ  Δ.Σ
 ΚΗΡΥΣΣΕΙ   3ΩΡΗ
  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΗ  ΣΤΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
11:οο – 14:οο

Προετοιμαζόμαστε
για τη 48ωρη Γενική Απεργία εάν η κυβέρνηση καταθέσει το αντιασφαλιστικό έκτρωμα
και το πακέτο των αντιλαϊκών μέτρων  στη
βουλή.

Καταργούν τα Τμήματα Ένταξης.Ν’ αποσυρθεί η απαράδεκτη Τροπολογία!!

                       ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ    
        
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τετάρτη 17/02 13:00 μ.μ.
Το Δ.Σ του ΣΕΠΕ «Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ» καταγγέλει την απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας  να καταθέσει
τροπολογία στις 11/2  με σκοπό την ψήφισή
της στις 15/2 (!!!)  και στην οποία αναφέρεται
ότι : «ο εκπαιδευτικός του ΤΕ
υποστηρίζει τους μαθητές εντός τους περιβάλλοντος της τάξης τους
… η
υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών».
Ουσιαστικά, δρομολογείται η κατάργηση
των Τ.Ε. και ο ειδικός παιδαγωγός θα είναι ο μόνιμα περιπλανώμενος,
μπαινοβγαίνοντας από τάξη σε τάξη ή πηγαίνοντας και στα διπλανά σχολεία
. Αλήθεια τι θα προλαβαίνει να κάνει ο
περιπλανώμενος εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 
του ανύπαρκτου πλέον Τ.Ε., αν περάσει αυτή η τροπολογία; Θα κάνει αυτοψία;
Καταγραφή; Συμβουλευτική; Πάντως, επιστημονική, παιδαγωγική και εξατομικευμένη
παρέμβαση, με βάση και τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες, σε τάξεις μάλιστα που
στοιβάζονται  25 μαθητές όπου ακόμα και  το τυπικά αναπτυσσόμενο παιδί δυσκολεύεται να
παρακολουθήσει, δε θα μπορέσει να κάνει.
Παρά τις ελλείψεις, και τις αδυναμίες που έχει ο θεσμός του Τ.E., επιτελεί σοβαρό παιδαγωγικό και
επιστημονικό έργο, επικουρικά σε αυτό της τάξης. Η λειτουργία και η αυτονομία του χώρου, για κάποιες ώρες ανάλογα με τις
ανάγκες του κάθε παιδιού
, είναι
ΔΙΚΑΙΩΜΑ του μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Σε φτωχές μάλιστα περιοχές, που οι λαϊκές οικογένειες έχουν
χτυπηθεί ανελέητα από την κρίση και την ανεργία, τα παιδιά, που έχουν τέτοιου
είδους δυσκολίες, μπορούσαν να στηριχθούν σημαντικά και μέσα από αυτή τη δομή.
Η τροπολογία αυτή εντάσσεται στη λογική του 3ου
μνημονίου για «εξορθολογισμό του κόστους της εκπαίδευσης», αλλά και στη
στρατηγική της ΕΕ για τη λεγόμενη ένταξη χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σε έναν τομέα όπου οι δομές και το
προσωπικό είναι ελάχιστα και πίσω από τις πραγματικές ανάγκες, κλείνει Τμήματα
Ένταξης
όταν και αυτά που λειτουργούν δεν επαρκούν, όταν υπάρχουν σχολεία
χωρίς κανένα ΤΕ και σε μια χρονιά που χιλιάδες αιτήματα για παράλληλη στήριξη
δεν καλύφτηκαν.

Άμεση ίδρυση και
επέκταση των T.E. με άμεσους μόνιμους διορισμούς του αναγκαίου προσωπικού

ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ…………(για την παράλληλη στήριξη και τα τμήματα ένταξης)

Μετά τις τελευταίες τοποθετήσεις αναπληρωτών για τη στελέχωση των τμημάτων
ένταξης βρήκαν την ευκαιρία διάφοροι καλοθελητές, (σχολικοί σύμβουλοι,
υπάλληλοι  του ΚΕΔΔΥ…) για να μπαλώσουν
τις τρύπες της κυβερνητικής πολιτικής των ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό για
τα παιδιά που χειάζονται ειδική φροντίδα μέσα στο σχολείο της γενικής αγωγής,
να προτείνουν διάφορες..περίεργες  λύσεις. Και αντιεπιστημονικές και
αντιπαιδαγωγικές και να μεταφράζουν τους νόμους όπως τους αρέσει και τους συμφέρει.
Η τοποθέτηση της  παράλληλης
στήριξης, είναι τοποθέτηση για έναν και μόνο μαθητή ή για μια και μόνο
μαθήτρια. (Κάτι που πολλές φορές καταστρατηγείται αφού οι συν/φοι της
παράλληλης αναγκάζονται να έχουν στην επίβλεψή τους και… δύο και.. τρία
παιδιά..)
Η τοποθέτηση για το τμήμα ένταξης είναι τοποθέτηση για συγκεκριμένο αριθμό
μαθητών με συγκεκριμένες  μαθησιακές
δυσκολίες της σχολικής μονάδας. Ο εκπαιδευτικός που τοποθετείται στο τμήμα
ένταξης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
και δεν πρέπει  να αναλαμβάνει δύο
δουλειές όπως του προτείνουν να κάνει:  Και
να μπαίνει στο τμήμα ένταξης και να καλύπτει στην τάξη ανάγκες των μαθητών που
χρειάζονται παράλληλη στήριξη, αλλά δεν έχουν τον κατάλληλο δάσκαλο γιατί το
υπουργείο δεν έχει διορίσει. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ
 ΠΡΟΤΑΣΗ!!!!!!!

Ούτε βέβαια μπορεί  να μεταφερθεί  μαθητής που χρειάζεται παράλληλη στήριξη,
τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σε άλλο τμήμα με μαθητή που αντιμετωπίζει
παρόμοιο πρόβλημα μόνο και μόνο για να τους προσέχει ένας εκπαιδευτικός
παράλληλης στήριξης για να βολευτούν έτσι όσα περισσότερα παιδιά μέχρι και αν
διοριστεί καινούριος εκπαιδευτικός!! Εδώ
η πρόταση ξεπερνά τα όρια της νοσηρής φαντασίας!

Σε ποια βιβλία της  Παιδαγωγικής , σε
ποιους νόμους τα είδαν γραμμένα όλοι αυτοί οι μεγαλοσχήμονες ειδικοί που
«συμβουλεύουν» νέους συναδέλφους με επιστημοσύνη, που αγγίζει τα όρια του
κομπογιαννιτισμού και μάλιστα διατείνονται ότι το κάνουν για το καλό των
παιδιών;
Πού είναι όλοι αυτοί όταν το συνδικαλιστικό κίνημα διεκδικεί κάλυψη όλων
των κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, έναν εκπ/κό παράλληλης στήριξης για
κάθε παιδί που την έχει ανάγκη, και απαιτεί τη λειτουργία των τμημάτων ένταξης
από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, που αντιστρατεύεται τη διάλυση της ειδικής
αγωγής; ΔΕΝ τους είδαμε μέχρι τώρα να δείχνουν το «ενδιαφέρον» τους σε καμιά
κινητοποίηση!
Έτσι δείχνουν ότι ενδιαφέρονται;
Με σοβαροφανείς  λύσεις, επικίνδυνες
και για μαθητές και για εκπαιδευτικούς;
Λύσεις που εξυπηρετούν την κυβερνητική πολιτική της υποχρηματοδότησης και
του «εξορθολογισμού του κόστους της Εκπαίδευσης» που προτείνει ο ΟΟΣΑ;
ΟΥΤΕ  ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ να πιέσουν  νέους συναδέλφους να υποκύψουν σε τέτοια αντιπαιδαγωγική
διαστροφή! ΔΕΝ έχουν άλλωστε καμία διοικητική αρμοδιότητα! Εδώ υπάρχει το
αναφαίρετο δικαίωμα των συλλόγων διδασκόντων να αποφασίζουν για τα διδακτικά
τους θέματα! Και κυρίως  

ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ!