ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ 11/9/2017 15.00

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε εξέλιξη από τη Β΄ Διεύθυνση η διαδικασία τοποθετήσεων  των συναδέλφων (αποσπάσεις, διάθεση, αναπληρωτές).

Επειδή αρκετοί συνάδελφοι των ειδικοτήτων απευθύνονται στο ΔΣ με απορίες και ερωτήματα ως προς την τοποθέτησή τους και τις ώρες που θα καλύψουν στα σχολεία που τοποθετήθηκαν αποφασίσαμε να καλέσουμε σε παράσταση   στα γραφεία της Β΄ Διεύθυνσης τη Δευτέρα 11/9/2017 στις 15.00  (ώρα συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ).

Καλούμε τους συναδέλφους να βρίσκονται εκεί και να απαιτήσουμε να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια για να μη θίγονται τα εργασιακά  μας δικαιώματα.

 

ΤΟ ΔΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ Β΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή  1 του Σεπτέμβρη παράσταση του Δ.Σ. στον Δ/ντή  Π.Ε. της Β΄Αθήνας στις 13.00 λίγο πριν τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ κατά την οποία  θα πιστοποιούνταν τα κενά και οι υπεραριθμίες σύμφωνα με τα στοιχεία που θα έστελναν οι Δ/ντές και οι Προϊστάμενες των σχολικών μονάδων.

Στην παράσταση παρευρέθηκαν και αντιπροσωπείες των Δ.Σ. και των γειτονικών Συλλόγων Εκπ/κών της Β΄Αθήνας.

 

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου στις κατατέθηκε η πλήρης αντίθεσή στις:

Α) Στις μεθοδεύσεις του Υπουργείου Παιδεία, που αντί να καλύψει  όλα τα κενά με μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, κάλεσε στις Συλλόγους  Διδασκόντων να συνεδριάσουν αμέσως από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας με σκοπό την κατανομή τάξεων και τη διαπίστωση κενών και πλασματικών (σε σχέση με στις πραγματικές  ανάγκες) πλεονασμάτων.

Β)  Στο νέο Π.Δ. 79/2017 με βάση την ανακοίνωση στις με αρ. πρωτ. 104/31-8-201, αφού μονιμοποιούνται στις οι αντιεκπαιδευτικές αλλαγές του λεγόμενου Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου και  ενισχύεται ο ρόλος του διοικητικού μηχανισμού στις εκπαίδευσηςσε ό,τι αφορά τη λειτουργία του σχολείου.

ΑΠΑΙΤΗΣΑΜΕ:

 • Να μην υποχρεωθούν οι Σύλλογοι Διδασκόντων να προχωρήσουν:

-Σε κατανομή τμημάτων εφόσον λείπουν δάσκαλοι σε τμήματα.

-Σε καμία ανάθεση ωρών μαθημάτων ειδικοτήτων σε δασκάλους. Όλα τα μαθήματα των ειδικοτήτων (Φυσική Αγωγή, Μουσική, Πληροφορική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Ξένες Γλώσσες) να διδάσκονται αποκλειστικά από στις αντίστοιχες ειδικότητες.

 • Η συμπλήρωση του ωραρίου να γίνει με ενισχυτική διδασκαλία.
 • Να καλυφθούν με εκπαιδευτικούς άμεσα, μέχρι τη Δευτέρα 4/9 όλα τα τμήματα του πρωινού ωραρίου.
 • Κανένα παιδί εκτός ολοήμερου. Να οριστεί υπεύθυνος δάσκαλος ανά 50 μαθητές στο ολοήμερο.
 • Να λειτουργήσουν χωρίς καμία περικοπή όλα τα αναγκαία Τμήματα Ένταξης. Να μην προχωρήσει η Δ/νση στη δημιουργία σχολικών περιφερειών των Τμημάτων Ένταξης.
 • Στην παράλληλη στήριξη να υπάρχει στις εκπαιδευτικός ανά μαθητή που έχει ανάγκη ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης.
 • Καμία υποχρεωτική μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών.
 • Να μην προχωρήσει η Δ/νση, στη δημιουργία του νέου μηχανισμού «διαχείρισης του πλεονάζοντος μαθητικού πληθυσμού» με τη λειτουργία στις τριμελούς επιτροπής  που μαζί με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης θα έχουν την ευθύνη στις μετακίνησης των μαθητών που «περισσεύουν» σε ένα σχολείο, σε κάποιο άλλο όπου υπάρχουν «κενές» θέσεις.
 • Οι Σύλλογοι Διδασκόντων να αποφασίσουν για τον αριθμό και τη λειτουργία των τμημάτων των σχολείων τους.
 • Ο Σύλλογος Διδασκόντων του κάθε Νηπιαγωγείου να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για την κατανομή τμημάτων και για τη βάρδια των νηπιαγωγών.
 • Καμία συμπλήρωση ωραρίου στην Ειδική Αγωγή από μόνιμους εκπαιδευτικούς στις Γενικής Αγωγής.

 Από τη μεριά του ο Δ/ντής Εκπ/σης απάντησε:

 • Ότι σύμφωνα με τον αριθμό των αποσπασμένων συναδέλφων από άλλα ΠΥΣΠΕ και με στις υπεραριθμίες που θα προκύψουν, θα συμπληρωθούν όλα τα τμήματα του πρωινού ωραρίου που παρουσιάζουν κενά, με το απαραίτητο προσωπικό. Σε περίπτωση ελλείψεων είτε στο πρωινό είτε στο ολοήμερο θα ζητήσει την άμεση κάλυψή στις από αναπληρωτές.
 • Θα λειτουργήσουν όλα τα αναγκαία Τμήματα Ένταξης και η Δ/νση δε θα προχωρήσει στη δημιουργία σχολικών περιφερειών Τ. Ε.
 • Θα προσπαθήσει σε μεγάλης οργανικότητας σχολεία να υπάρξει υπεύθυνος στο ολοήμερο.
 • Ότι έχουν γίνει στις οι απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία τηε παράλληλης στήριξης.

Συναδέλφισσες/φοι

Στα περισσότερα που απαιτήσαμε δεν πήραμε συγκεκριμένη δέσμευση.   Είμαστε σε ετοιμότητα.  

Το Δ.Σ. θα συνεδριάσει τη Δευτέρα  4/9 στις 8.00 μ.μ .για να κρίνει τα νέα δεδομένα και να προγραμματίσει την παραπέρα δράση του συλλόγου.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ Β΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΟΛΟΙ  ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26/5/2017  ΣΤΙΣ 13.30

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το  Δ.Σ  του  ΣΕΠΕ  «Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ»  επειδή το  πρόβλημα της στέγασης του σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  Αλσούπολης  συνεχίζεται   χωρίς

να δίνεται  καμία απάντηση  από κανένα  φορέα  στον  οποίο  μέχρι   τώρα  απευθυνθήκαμε,  αποφάσισε  ομόφωνα  να προβεί  σε  παράσταση  διαμαρτυρίας   καλώντας  τους  συναδέλφους  να συγκεντρωθούν  στα γραφεία  της  Β΄Δ/νσης  Π.Ε  Αθήνας  την  Παρασκευή   26/5/2017  και ώρα  13.30.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

Η  Σχολική  Επιτροπή 
ΠΕ  στη συνεδρίαση  (13-10-2016) και η ΔΕΠ του  δήμου Ηρακλείου στην 6η
συνεδρίαση/4-11-2016 αποφάσισαν να μην
ανανεώσουν
την παραχώρηση χώρων,  που
ανήκουν στο  κτήριο του Ειδικού
Σχολείου  Ηρακλείου,  στη Β΄Δ/νση 
Α/βάθμιας  Εκπ/σης  και τους 
χρησιμοποιεί ως γραφεία, επειδή  η
τελευταία  δεν  ανταποκρίθηκε 
 στην κάλυψη των πάγιων
λειτουργικών αναγκών.
Η  θέση  του Συλλόγου 
μας  εξ΄ αρχής  ήταν  να
μην παραχωρηθεί  ο συγκεκριμένος  χώρος 
για γραφεία στη Β΄Δ/νση, τη
στιγμή  που οι  κτηριακές 
ανάγκες  στο χώρο  της ειδικής αγωγής  στην ευρύτερη περιοχή  είναι τεράστιες  και το νέο  κτήριο 
μπορεί να εξυπηρετήσει, με 
τον  ταυτόχρονο  διορισμό 
μόνιμου  προσωπικού,  περισσότερα παιδιά  που χρήζουν 
ειδικής  φροντίδας και
διαπαιδαγώγησης  και  βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης
.   Επισημάναμε
 επίσης και τα  διάφορα λειτουργικά  προβλήματα  που μπορούσε να δημιουργήσει η συστέγαση  και καταγγείλαμε ότι οι χώροι  χρησιμοποιούνταν ήδη από τη Β΄Δ/νση  πριν το σχετικό  αίτημά της 
συζητηθεί  καν  στα 
αρμόδια  δημοτικά  όργανα ….  
 Κάποιοι  όμως,  μερικοί απ΄αυτούς που άλλαξαν σήμερα στάση
και ψήφο
, τότε προβληματίζονταν και 
αντιδρούσαν  για την απόφασή  μας  και
έδωσαν απλόχερα  την  έγκρισή 
τους   στην 
παραχώρηση  αυτή.   

Οι ενστάσεις 
μας  και οι αντιρρήσεις  μας 
αποδείχτηκαν βάσιμες,  οι
εξελίξεις  δικαίωσαν  τις αποφάσεις  μας . Μένει σε όσους  είχαν αντίθετη άποψη  με αυτήν  του συλλόγου μας  να  εξηγήσουν
 τη στάση τους  τότε  και σήμερα
.

Οι  συγκεκριμένοι χώροι  ανήκουν  διαχρονικά και  δικαιωματικά στο Ειδικό  Σχολείο   για  να
καλύπτονται οι ανάγκες   των  παιδιών 
που  χρειάζονται τη σχετική  αγωγή και 
φοίτηση

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)

Τα
αποτελέσματα της πολιτικής του «εξορθολογισμού 
του κόστους» στην Εκπαίδευση που προτείνουν ΟΟΣΑ-ΕΕ και 3ο  μνημόνιο 
και εφαρμόζει απαρέγκλιτα  η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι χρόνο με το χρόνο και πιο ορατά  στην περιοχή μας κάτι που δυσχεραίνει την
ομαλή λειτουργία των σχολείων μας.

Μετά τη
λήξη της περσινής χρονιάς  με πολλά
τμήματα στο όριο με μαθητές στοιβαγμένους σε ακατάλληλες αίθουσες, με ελλείψεις
σε πολλά μαθήματα ειδικοτήτων, με εκατοντάδες προνήπια εκτός νηπιαγωγείου και
δεκάδες μαθητές χωρίς παράλληλη στήριξη, τη νέα χρονιά με βάση τις υπουργικές
ρυθμίσεις και τα παρακάτω δεδομένα πρέπει να είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα
από την πρώτη στιγμή.

Καταρχήν
έχουμε να επισημάνουμε τη μείωση των οργανικών θέσεων του 10ου
δημοτικού σχολείου της Ν. Ιωνίας, από 12 σε 8, κάτι  το οποίο μεθοδευόταν από την αρχή του έτους. Ως
Δ.Σ είχαμε διαφωνήσει, και μάλιστα είχαμε καταγγείλει και τις ευθύνες  της πλειοψηφία των μελών της αντίστοιχης ΔΕΠ,
γιατί  παρά την αρνητική άποψη και ψήφο
του εκπροσώπου του συλλόγου μας, είχε συνηγορήσει στην πρόταση της Β΄Δ/νσης για
την παραπάνω εξέλιξη, προτείνοντας όμως  μείωση
από 12 σε 10. Θαρρείς και μπορούμε να παίζουμε την κολοκυθιά στις πλάτες
συναδέλφων και μαθητών.

Στη
συνέχεια είχαμε την απόφαση της Δ/νσης της Περιφέρειας, εφαρμόζοντας πιστά τη
μαγική συνταγή του Υπουργείου  Παιδείας
εξαφάνισης των κενών,  να αντιστρέψει την
πραγματικότητα και αρνούμενη τις ελλείψεις και τα κενά  σε όλους τους κλάδους των εκπαιδευτικών που
υπάρχουν στην περιοχή μας να παρουσιάζει μάλιστα και πλεονάσματα… Μια τέτοια
θέση μπορεί να σημάνει μετακινήσεις συναδέλφων ανά πάσα στιγμή, παρά τις όποιες
διαβεβαιώσεις για το αντίθετο από πλευράς διοίκησης.
Τώρα  μετά και τις τελευταίες τοποθετήσεις για την
κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στις σχολικές μονάδες της Β΄Αθήνας εξακολουθεί να παραμένει στη διάθεση του αντίστοιχου ΠΥΣΠΕ
ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων χωρίς οργανική θέση.

Συγκεκριμένα: 
54  συνάδελφοι  της Αγγλικής Γλώσσας, 71  της Φυσικής Αγωγής, 15 της Μουσικής και 20 Νηπιαγωγοί,
τη στιγμή που οι ανάγκες στην προσχολική αγωγή για τη φοίτηση των προνηπίων
αλλά και των νηπίων  πολλαπλασιάζονται, απαιτώντας
την ίδρυση νέων νηπιαγωγείων και την εύρεση 
κατάλληλων χώρων για την οικοδόμηση νέων διδακτηρίων, αλλά και οι
ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό με τα εγγεγραμμένα παιδιά είναι τουλάχιστον
διπλάσιες.

 Όλοι  αυτοί οι συνάδελφοι  είναι ήδη διορισμένοι, καλύπτουν πάγιες, διαρκείς πραγματικές ανάγκες
λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης, σε
λειτουργικά κενά τα οποία μάλιστα δεν καλύπτονται απολύτως, άρα χρειάζονται  και επιπλέον διορισμοί και  η σύσταση 
ακόμα περισσότερων  οργανικών  θέσεων.

Το Υπουργείο Παιδείας όμως συνεχίζοντας την πολιτική των
προκατόχων του δεν προχωρά στη σύσταση όλων των απαραίτητων  οργανικών θέσεων. Συντηρεί το καθεστώς των  προσωρινών τοποθετήσεων  κάθε χρόνο γιατί η οργανική θέση  αποτελεί στοιχείο που διασφαλίζει τη μονιμότητα  στην εργασία. Κάτι για το οποίο δεν συμφωνούν ούτε οι Τρόικες και τα
Κουαρτέτα, ούτε  οι διάφορες
συγκυβερνήσεις των κομμάτων του ευρωμονόδρομου..

Και για την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων άλλωστε  ο αρχηγός της Ν.Δ, ως Υπουργός Κοινωνικής
Μεταρρύθμισης της συγκυβέρνησης  Σαμαρά –
Βενιζέλου, θέσπισε την κινητικότητα – διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με
αποτέλεσμα το πλήθος  αναγκαστικών
μετατάξεων χιλιάδων συναδέλφων, 
κατάργησε την οργανική θέση του εκπαιδευτικού σε επίπεδο Υπουργείου και
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μετατρέποντάς την σε προσωποπαγή,  και εφόσον υφίσταται οργανική θέση στο
σχολείο.


Συναδέλφισσες/οι,  Αν δεν παλέψουμε
συντονισμένα με τους συλλόγους γονέων 
και τους συνδικαλιστικούς φορείς της περιοχής μας για ένα σχολείο των
σύγχρονων λαϊκών αναγκών  με  απόσυρση όλων των αντιεκπαιδευτικών
ρυθμίσεων, τόσο θα καταπατούνται τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και θα
μεγαλώνει η εργασιακή μας ανασφάλεια.Απαιτούμε:


Την άμεση επίδοση οργανικής θέσης σε όλους τους συναδέλφους
που βρίσκονται στη διάθεση. Καμιά μετακίνηση συναδέλφου στη «διάθεση» μέχρι τη
σύσταση της οργανικής του  έξω από τα
όρια του ΠΥΣΠΕ.

Την κάλυψη όλων των πραγματικών και αναγκαίων κενών με
μαζικούς μόνιμους διορισμούς χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σύσταση οργανικών
θέσεων για όλους τους συναδέλφους (π.χ. μεταταγμένοι, διάθεση ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ κ.ά.) .
Μόνιμη και σταθερή δουλειά για
όλους.

Καμιά μετακίνηση συναδέλφων από την οργανική τους θέση.

Ίδρυση νέων δημοτικών και νηπιαγωγείων.

Κανένα προνήπιο εκτός νηπιαγωγείου. 15 μαθητές ανώτερο
όριο για κάθε τμήμα νηπιαγωγείου και για κάθε τμήμα των Α και Β τάξεων του
Δημοτικού.  20 μαθητές ανώτερο όριο για
τις υπόλοιπες τάξεις. Κανένας αποκλεισμός μαθητή από το ολοήμερο σχολείο.

Όχι στις
συμπτύξεις τμημάτων και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών εκτός των ορίων
κατοικίας τους.

Λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης, της Παράλληλης Στήριξης
και  όλων των δομών της Ειδικής Αγωγής με
την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Καμιά οικονομική
επιβάρυνση των γονιών για τη λειτουργία του σχολείου. Απαγόρευση οποιασδήποτε
δραστηριότητας σε ιδιωτικούς φορείς, «χορηγούς» και ΜΚΟ στο χώρο του σχολείου.
Αύξηση των δαπανών αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.