ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Κάρτα ελεύθερης εισόδου στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς
χώρους, τριετούς διάρκειας με αδικαίωμα ανανέωσης.

΄Όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και
αναπληρωτές, Γ΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ημεδαποί και
αλλοδαποί, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα)
δικαιούνται κάρτα ελεύθερης εισόδου στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς
χώρους.

Στην περίπτωση των αναπληρωτών και ωρομισθίων, η
έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το
εκπαιδευτικό λειτούργημα. Η κάρτα εκδίδεται από τις κατά τόπους Αρχαιολογικές
Εφορίες ή Μουσεία σε όλη την Ελλάδα.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α. Εάν η κάρτα εκδίδεται για πρώτη φορά και αφορά
μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Δύο φωτογραφίες
-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να
αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου
ΠΕ……, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Β. Εάν η κάρτα επανεκδίδεται και αφορά
μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Μία φωτογραφία
-Η παλιά κάρτα
-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να
αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου
ΠΕ…, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Γ. Εάν σε ένα σχολείο είναι πολλοί οι
ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικο
ί για έκδοση κάρτας, εκτός των παραπάνω χρειάζεται
και ένα διαβιβαστικό από τη Διεύθυνση του σχολείου, που θα αναφέρει: «Σας
διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά των παρακάτω εκπαιδευτικών – τα ονοματεπώνυμα,
διευθύνσεις κατοικίας και τηλέφωνα- και σας παρακαλούμε για την έκδοση…).
Συνημμένα τα σχετικά έντυπα
Βεβαίωση Δ/ντή Σχολείου
Διαβιβαστικό Διευθυντή (για ομαδική αποστολή ανά σχολείο)
Αίτηση Εκπαιδευτικού
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που θέλουν να ανανεώσουν ή  να εκδώσουν

 καινούρια κάρτα να
απευθύνονται στα τηλέφωνα

6972008336          –             Νινέττα Αλτάνη

6944797461          –             Ντιάνα Λιάκου

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ» 
 

Συνάδελφοι-ισσες,

μπροστά στη νέα σχολική χρονιά σας
κοινοποιούμε το πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων του συλλόγου που
επαναδιατυπώνεται κάθε χρόνο και επικαιροποιείται. Ο Σύλλογος καλεί τους συναδέλφους και τους συλλόγους διδασκόντων να
υπερασπιστούν το πλαίσιο των εργασιακών μας δικαιωμάτων χωρίς υποχωρήσεις,
 να αρνούνται κάθε εντολή που το
αντιστρατεύεται  και  καλύπτει 
συνδικαλιστικά κάθε συνάδελφο- μέλος μας που το υπερασπίζεται.
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ
ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη όλων των συναδέλφων  και των συλλόγων διδασκόντων)
·   Το εργασιακό ωράριο των
εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες
.
Το διδακτικό ωράριο των
εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο
και καθορίζεται από το Ν. 2470/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10
χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10-15 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21
ώρες από 20 και πάνω)
· Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει
ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων άλλο έργο, ή υπάρχει συνεδρίασή του
συλλόγου διδασκόντων.
·   Οι Σύλλογοι διδασκόντων
μπορούν να αρνηθούν με απόφασή τους τις υπερωρίες, τις μετακινήσεις
ειδικοτήτων, το πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης, τους υποβιβασμούς σχολείων, τις
συμπτύξεις τμημάτων, την αύξηση αριθμού μαθητών ανά τμήμα, τα κενά  διδακτικού προσωπικού.
Οι Σύλλογοι διδασκόντων μπορούν να αρνηθούν με απόφασή τους την
εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης. Σύλλογοι
διδασκόντων και συνάδελφοι καλύπτονται πλήρως από τις αποφάσεις των συλλογικών
οργάνων.
·  Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του
υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Κάθε
απασχόληση
τμήματος ανάγεται στο
διδακτικό ωράριο
. Οι συνάδελφοι να
μην εφαρμόζουν καμιά εντολή
για επιπλέον κάλυψη διδακτικών ωρών.
·  Οι σύλλογοι διδασκόντων, διαμορφώνοντας τα προγράμματα στα
σχολεία να υπολογίζουν τη σίτιση στο ολοήμερο στο διδακτικό ωράριο των
συναδέλφων.
Το ίδιο υπολογίζεται αναγόμενη σε διδακτικές ώρες εβδομαδιαία
και η πρωινή ζώνη 7 – 8 όπου λειτουργεί. Να απαιτούν από τους Σχολικούς
Συμβούλους να εγκρίνουν το πρόγραμμα με την αποδοχή του αυτονόητου: ότι
κάθε απασχόληση των μαθητών τους μέχρι την αποχώρηση από το σχολείο/νηπιαγωγείο
ανάγεται στο διδακτικό ωράριο
!
· Σε περίπτωση που δεν στέλνονται αναπληρωτές, καλούνται οι σύλλογοι
διδασκόντων να αποφασίσουν ένα πάγιο ή κατά περίπτωση τρόπο για την κάλυψη του
κενού που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί
να είναι η καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου κανενός συναδέλφου.
·  Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα με την
έναρξη της χρονιάς, οι σύλλογοι διδασκόντων να διαμορφώσουν μεταβατικά
προγράμματα που θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των
εκπαιδευτικών που υπάρχει στο σχολείο.(π.χ. αν λείπει ειδικότητα θα σχολάνε στο
5ωρο κλπ)
· Τα διάφορα σεμινάρια,
συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων, ενημερώσεις-συναντήσεις
με γονείς κλπ, δεν μπορεί να απαιτούν
την παραμονή των συναδέλφων πέρα από το εργασιακό τους ωράριο, και ασφαλώς σε καμία περίπτωση
απογευματινές ώρες.
·   Το εργασιακό μας ωράριο ολοκληρώνεται σε δύο σταθερές ζώνες, πρωϊνή από 8-13.30 ή απογευματινή από 12.25 –
16.15
· Από πουθενά δεν προκύπτει
υποχρέωση του εκπαιδευτικού για εφαρμογή κυλιόμενου
εργασιακού εξαώρου στο διάστημα από 7 έως 4. Ούτε για συμπλήρωση ωραρίου
από την πρωινή ζώνη στην απογευματινή και αντίθετα.
·  Οι σύλλογοι διδασκόντων, όταν σε
ένα τμήμα που προσεγγίζει τους 25 μαθητές
υπάρχει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών
και άλλοι παιδαγωγικοί λόγοι π.χ παιδιά με ειδικές ανάγκες, έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε
αποφάσεις για χωρισμό των τμημάτων σε
δύο.
·   Οι εκπαιδευτικοί των
ειδικοτήτων
, έχουν το δικαίωμα να αντιδρούν στις πολλαπλές μετακινήσεις σε περισσότερα από δύο σχολεία, να ζητούν
ενυπόγραφη αιτιολογημένη εντολή και σε κάθε τέτοια περίπτωση, μείωση του ωραρίου και απαλλαγή από τις
εφημερίες
. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί σε συμπλήρωση του ωραρίου του
στο ολοήμερο εφόσον δεν το επιθυμεί.
·  Δε μπορεί  να ανατίθεται υπερωριακή απασχόληση σε εκπαιδευτικούς του σχολείου για έργο που πρέπει να καλυφθεί από
μόνιμο εκπαιδευτικό ή αναπληρωτή. Οι σύλλογοι διδασκόντων δεν πρέπει να
αποδέχονται τέτοιες  « λύσεις », που
μειώνουν τις θέσεις εργασίας και εισάγουν την ωρομίσθια δουλειά.
·   Κανένας δε μπορεί να υποχρεωθεί σε
υποχρεωτική υπερωρία
χωρίς τη θέλησή του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση να
ζητείται έγγραφη εντολή και σε περίπτωση επιμονής της διοίκησης να ενημερώνεται
ο σύλλογος για να απαντήσει και να αντιδράσει άμεσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης υπερωρίας ο Σύλλογος
κηρύσσει στάσεις εργασίας και καλύπτει όλους τους συναδέλφους για τη μη
εφαρμογή τους.
·   Οι συνάδελφοι ωρομίσθιοι αμείβονται με ωριαία αποζημίωση, με βάση
τις ώρες που διδάσκουν και μόνο γι’ αυτές.
Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας δεν προκύπτει από πουθενά και καλούμε τους
συλλόγους διδασκόντων να μην αναθέτουν εφημερία στους ωρομίσθιους συναδέλφους
και τους συναδέλφους να μην τις αποδέχονται.
Υπενθυμίζουμε ότι οι ώρες και
οι ημέρες απεργίας των ωρομίσθιων συναδέλφων υπολογίζονται στην προϋπηρεσίας
τους.
·  Οι συναδέλφισσες νηπιαγωγοί
να μην αποδέχονται την καταστρατήγηση των
εργασιακών δικαιωμάτων και την αύξηση του ωραρίου τους (πρωινή ζώνη
07:00-08:00, επιμήκυνση ωραρίου στα κλασσικά και ολοήμερα τμήματα). Στην περίπτωση επιβολής αύξησης του
ωραρίου τους από τη Διοίκηση, ο Σύλλογος κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας και
καλύπτει όλες τις συναδέλφισσες για τη μη εφαρμογή του.
·  Γενικότερα, συναδέλφισσες
και συνάδελφοι, δεν εφαρμόζουμε καμιά προφορική εντολή της διοίκησης που αφορά
καταστρατήγηση του πλαισίου εργασιακών δικαιωμάτων που παρατέθηκε προηγούμενα,
σε κάθε περίπτωση να απαιτούμε έγγραφη και αιτιολογημένη εντολή και να
καταγγέλλουμε αμέσως στο Σύλλογο κάθε αυθαιρεσία και παραβίαση των δικαιωμάτων
μας.
Το Δ.Σ.

Έκθεση ΟΟΣΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 
Έκθεση ΟΟΣΑ 2011 – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πατήστε στον σύνδεσμο που ακολουθεί για να την κατεβάσετε:

Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Ε.Ε. στην Αθήνα, για το πρόγραμμα «Teachers for Europe»

Παράσταση
διαμαρτυρίας στα γραφεία της Ε.Ε. στην Αθήνα,

για το πρόγραμμα «Teachers for Europe»

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης»
εδώ και πολλές μέρες έχει καταγγείλει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Teachers for Europe». Η Ανακοίνωσή μας είχε τίτλο «ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ ΤΗΣ ΕΕ» και Αρ. Πρωτ. 69 της 10/1/2014.
Την ανακοίνωση αυτή σας την επισυνάπτουμε (πατήστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί http://gseferisedu.blogspot.gr/2014/01/eachersforurope.html)
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να
πραγματοποιήσει Παράσταση Διαμαρτυρίας

Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 στα Γραφεία της Ε. Ε. στη Λεωφόρο  Βασ. Σοφίας στις 2:00 μ.μ.
Καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών και ΕΛΜΕ της Αττικής να πάρουν
ανάλογες αποφάσεις.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στην παράσταση
διαμαρτυρίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νινέττα Αλτάνη             Κώστας Κατιμερτζόγλου

Προμήθεια Καρτών ΟΑΣΑ με έκπτωση 23%

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»                   

Αρ.Πρωτ. 68

Νέα Ιωνία 11/1/2014

Προς : τα μέλη του Συλλόγου μας.

 
 
ΚΑΡΤΕΣ
ΟΑΣΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 23%

Φέτος, έγινε πάλι συμφωνία με τον ΟΑΣΑ για τη
χορήγηση ετήσιων καρτών πολλαπλών και απεριορίστων διαδρομών με τους ίδιους
όρους που συμφωνήσαμε και πέρυσι.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
1. 
ΕΤΗΣΙΕΣ κάρτες των 200 ΕΥΡΩ που ισχύουν
για ελεύθερη μετακίνηση με τα λεωφορεία, τρόλλεϋ και τραμ (εξαιρούνται οι
γραμμές express του Αεροδρομίου και το τμήμα Βάρκιζα-Σαρωνίδα της γραμμής Αθήνα –
Σαρωνίδα express).
Η κάρτα αυτή μετά από την έκπτωση 23% που μας χορηγεί ο ΟΑΣΑ, κοστίζει
154 €
2. 
ΕΤΗΣΙΕΣ κάρτες των 450 ΕΥΡΩ που ισχύουν
για ελεύθερη μετακίνηση με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΑΣΑ (λεωφορεία,
τρόλλεϋ, τραμ, ηλεκτρικός, μετρό και προαστιακός στην περιοχή ευθύνης του. (Στο
Μετρό έως στο σταθμό Κορωπίου και τον Προαστιακό στο τμήμα του Μαγούλα –
Πειραιάς – Κορωπί).
Η κάρτα αυτή μετά από την έκπτωση 23% που μας χορηγεί ο ΟΑΣΑ, κοστίζει
346,50 €.
3.  Οι κάρτες αυτές θα ισχύουν από 1/2/2014 έως 31/1/2015.
4.  Ο Σύλλογος πρέπει να καταθέσει μαζικά τα
δικαιολογητικά μέχρι τις 29/1/14. Αυτό σημαίνει ότι όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για τέτοια κάρτα, θα πρέπει να έχουν
τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους και να έχουν έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο
του ΔΣ του σωματείου τους έως την Παρασκευή 24/1/2014.

 

Ενημερώστε τα μέλη
του Δ.Σ.

Δώστε τους τα
χρήματα (ανάλογα με την κάρτα που θέλετε)

και 2 φωτογραφίες

μέχρι την Παρασκευή
24 του Γενάρη.

Για
το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ               ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

“ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.” – Για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΤeachersforΕurope»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Π.Ε.«Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ»
                                        

Αρ. Πρωτ. 69

Νέα Ιωνία 10/1/2014

Προς : Τα μέλη του Συλλόγου μας. Τον τύπο.
Τους γονείς.

ΘΕΜΑ
: Για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «
ΤeachersforΕurope».
 Οι δάσκαλοι δεν είναι «παπαγαλάκια»
της Ε.Ε.
·  Την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα και σ΄
όλη την Ευρώπη πληρώνουν τις συνέπειες της «Ευρωπαϊκής Πολιτικής» της
εξυπηρέτησης των Τραπεζών και των άλλων Μονοπωλίων, ακόμα και με τη ζωή τους.
·  Την
ώρα που η Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαχειριστεί τη συνέχιση
της αντιλαϊκής επίθεσης, με μνημόνια διαρκείας για όλους τους λαούς, με σκοπό
να εξασφαλιστεί η έξοδος από την κρίση για το κεφάλαιο.
·  Την ίδια ώρα, στήνονται μηχανισμοί εξωραϊσμού της ΕΕ, στοχεύοντας στη
συνείδηση παιδιών με «εργαλείο» τους
εκπαιδευτικούς. Η Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με
την κυβέρνηση, θα υλοποιήσουν το Φλεβάρη πρόγραμμα και καλούν δασκάλους
σε επιμορφωτικό
σεμινάριο για να τους διδάξουν «πώς να εμφυσήσουν
τα οράματα της ΕΕ σε παιδιά Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού!
». Η
συγκεκριμένη δράση, που ονομάζεται «ΤeachersforΕurope» (δάσκαλοι για την Ευρώπη), έρχεται να
προστεθεί σε αντίστοιχες που κατά καιρούς αναπτύσσονται σε σχολεία.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, «οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί καλούνται να
παρακολουθήσουν προγραμματισμένες
επιμορφωτικές συναντήσεις, τις οποίες θα
συγκαλούν επιμορφωτές – απεσταλμένοι της ΕΕ,
το Φλεβάρη. Στη συνέχεια
θα υλοποιήσουν, μέσω πρακτικής εφαρμογής στα σχολεία όπου εργάζονται, εργασίες (in-class projects), τις οποίες θα ολοκληρώσουν στα μέσα Απρίλη».
Σύμφωνα με την πρόσκληση αυτή,  «Τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι : Να
διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού
Οικοδομήματος προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας».
Όσο για τα παιδιά, στόχος
είναι «Να αποτελέσουν μέλη μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας που θα προωθεί και θα
ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την αξιοποίηση της Ενιαίας Αγοράς και τη
βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. Να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής
απόψεων και … καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της ΕΕ».
Στοχεύουν να μετατρέψουν τους δασκάλους σε φερέφωνα των
σάπιων αξιών της ΕΕ!
Στοχεύουν κατ΄ ευθείαν στην καρδιά και στο μυαλό των
μικρών μας μαθητών.

 
 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης» καλεί τους
εκπαιδευτικούς να βγάλουν συμπεράσματα για το ρόλο και την αποστολή των διάφορων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα σχολεία και να μην εμπλακούν σ΄ αυτά με κανένα
τρόπο.
·  Να μη γίνουν οι εκπαιδευτικοί παπαγαλάκια
της Ε.Ε. και της πολιτικής της. Να μη
δεχτούν να παίξουν το παιχνίδι τους. Να διδάξουν στα παιδιά του λαού την
αλήθεια κι όχι τα κάθε λογής, «καινοτόμα»
ψέματα.
·  Να μην ξεχάσουν
οι συνάδελφοι ότι είναι παιδαγωγοί κι επιστήμονες. Ότι τέτοιου είδους
προγράμματα, έρχονται σε αντίθεση με τον ίδιο το ρόλο που πρέπει να έχει ο
εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, που είναι πάνω απ’ όλα
–  Να διδάσκει την
αλήθεια.
–  Να βοηθά τους
μαθητές να βγάζουν σωστά συμπεράσματα για το ποιος ευθύνεται για τη φτώχεια των
οικογενειών τους, για την ανεργία των γονιών τους.
– Να τους
προετοιμάζει ολόπλευρα για ό,τι θα έχουν να αντιμετωπίζουν στη ζωή τους και για
να πάρουν τελικά τη ζωή στα χέρια τους και όχι να τους εκπαιδεύει στην υποταγή
στις επιταγές των μονοπωλίων.
Για το Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ                                  ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

Περί …δικηγόρων και λύσεων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»                                  

Αρ. Πρωτ. 48

Νέα Ιωνία 10/12/2013

Προς : Τα μέλη του Συλλόγου μας.

 

ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΟΡΓΑΝΟ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Με αφορμή διάφορα περιστατικά που είχαμε σε σχολεία της
περιοχής μας, θέλουμε να επανέλθουμε σ΄ ένα θέμα που αναδεικνύεται ξανά και
ξανά σαν κυρίαρχο, με πολλούς τρόπους.
·   Η γνώμη του Συλλόγου
μας είναι ότι κυρίαρχο
όργανο μέσα στα σχολεία είναι και πρέπει να είναι οι Σύλλογοι Διδασκόντων.
Λύσεις από «Σωτήρες» ή «Φωστήρες» δεν υπάρχουν. Κυρίως δεν υπάρχουν λύσεις χωρίς μαζική συμμετοχή όλων
μας στη διεκδίκησή τους. Και συμμετοχή, είναι τουλάχιστον η συμμετοχή
κι η καθαρή γνώμη όλων μας στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διασκόντων.
·  Το πρώτο «Νόμιμο» και
«Νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμά» μας είναι να συνεδριάζει και να αποφασίζει για όλα
τα θέματα του σχολείου, ο Σύλλογος διδασκόντων (Πρόγραμμα, αναθέσεις
μαθημάτων και τμημάτων, χωρισμός τμημάτων, κλπ). Επιβάλλεται κι υπάρχει νόμιμος
τρόπος να γίνει, ακόμα κι αν δε συμφωνεί κάποιος διευθυντής.
·   Αυτό άλλωστε αναγνωρίζεται
ευθέως κι από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Β΄ Αθήνας,  που σε αιτήματα – ερωτήματα για διάφορα
προβλήματα συναδέλφων και σχολείων (16ο Ν. Ιωνίας, 6ο
Ηρακλείου, κλπ) η στερεότυπη γραπτή απάντηση είναι «Να αποφασίσει ο Σύλλογος
Διασκόντων». Ακόμα κι αν το κάνει για να αποφύγει την κακοτοπιά, δεν
παύει να αποτελεί αναγνώριση της ευθύνης και της δύναμης που έχει ο Σύλλογος
διδασκόντων.
Σε μια χρονιά που (όπως από πολύ νωρίς είχαμε
προειδοποιήσει κι όπως είναι πια φανερό) αλλάζει όλο το τοπίο στο σχολείο, σε
βάρος της παρεχόμενης μόρφωσης και των εργασιακών μας συνθηκών, είναι απόλυτη
ανάγκη να ενεργοποιήσουμε τη συλλογική μας αντίδραση, που είναι ο Σύλλογος
Διδασκόντων.  Εφησυχασμοί και
αυταπάτες δε χωράνε.
Ø Σήμερα είναι η σειρά
κάποιου άλλου. Αύριο είναι η σειρά του καθένα μας.
Ø Στηρίζουμε τον κάθε
συνάδελφο που θίγεται, γιατί αύριο θα έρθει η δική μας σειρά.
Ø Στηρίζουμε τα
εργασιακά μας δικαιώματα γιατί είναι η ασφάλειά μας.
Ø Στηρίζουμε το Σύλλογο
γιατί είναι το μοναδικό μας όπλο. Αλλά δεν είναι «εργολάβος λύσης προβλημάτων».
Δε θα μπορούσε άλλωστε.
Ø  Ο Σύλλογος είναι όπλο όλων μας, που λειτουργεί όμως
μόνο όταν έχει τη στήριξη και τη συμμετοχή όλων μας.
 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ … ΜΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ !
ü  Ο Σύλλογος δεν είχε ποτέ
δικηγόρο, δεν έχει ούτε τώρα και δεν πρόκειται να αποκτήσει.
ü  Αν και όποτε
χρειαστούμε νομική συμβουλή, έχουμε τη νομική υπηρεσία της Δ.Ο.Ε., όπου μπορούμε ανά πάσα
στιγμή να απευθυνθούμε. Ήδη το έχουμε κάνει επανειλημμένα.
ü  Κυρίως, αυτό που
πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, είναι ότι τα προβλήματα στα σχολεία δεν προέρχονται από … «λάθος
εφαρμογή των νόμων», που θα την αποκαταστήσει δήθεν ένας δικηγόρος ή
μια «προσφυγή», αλλά
από τους ίδιους τους νόμους του «Νέου Σχολείου». Τους νόμους που
είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα της πολιτικής της Κυβέρνησης και της ΕΕ. Ο λόγος που τα
σχολεία έγιναν όπως είναι, χωρίς δασκάλους, χωρίς λεφτά, χωρίς καθαρίστριες και
φύλακες, με τμήματα 28άρια, κλπ, είναι ακριβώς το ότι εφαρμόζονται «καλά» οι
νόμοι τους. Οι συντάξεις μας κι οι μισθοί μας … με του νόμους τους
κόπηκαν. Οι συνάδελφοί μας που ήταν στη διάθεση (και κάποιοι απευθύνθηκαν και
σε δικηγόρους) «νόμιμα» στάλθηκαν στη Δυτική και την Ανατολική Αττική.
ü  Υπεκφυγές λοιπόν
αποτελούν οι προτροπές για παραπομπές στους δικηγόρους. Υπεκφυγές όσων αποφεύγουν τη σύγκρουση με τη
διοίκηση και τη μαζική κινητοποίηση των συναδέλφων για την
υπεράσπιση των δικαιώμάτων τους. Οπότε, από μας δεν μπορεί κανείς να περιμένει τέτοια στάση
και συμπεριφορά. 
Η εγγύηση για τη λύση κάποιων θεμάτων που μπορούν να
λυθούν, είναι η μαζική κινητοποίηση όλων μας κι ο συντονισμός με τους άλλους
εμπλεκόμενους φορείς (γονείς, καθηγητές, κλπ).
Είπαμε: Όποιος προσπαθεί να διαχειριστεί με «ρεαλισμό» αυτά τα
προβλήματα και μέσα στα πλαίσια των νόμων που ισχύουν, τελικά υπηρετεί την
πολιτική της υποβάθμισης, της υποχρηματοδότησης, του «Νέου Σχολείου».  Η μόνη λύση σ΄ όλα αυτά τα αδιέξοδα των
σχολείων μας είναι να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική κι αυτούς που την
εκφράζουν. Η μόνη λύση είναι να φέρουμε πάλι στην επιφάνεια και να
διεκδικήσουμε αποφασιστικά, όλοι μαζί τα δικά μας αυτονόητα, για τα εργασιακά
μας δικαιώματα και για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας.

Για το Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ                ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ 
 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών. Αποδελτίωση του Προεδρικού Διατάγματος

Αξιολόγηση
Εκπαιδευτικών
Αποδελτίωση
του Προεδρικού Διατάγματος

Το Π.Δ. για την
αξιολόγηση δεν αφήνει περιθώρια για αυταπάτες, δίνει αποστομωτική απάντηση σε
όλους εκείνους  που σε πολιτικό και
συνδικαλιστικό επίπεδο μιλούσαν για καλή και κακή, εσωτερική και εξωτερική,
τιμωρητική και μη τιμωρητική… αξιολόγηση. Μία είναι η αξιολόγηση στην ταξική
κοινωνία που ζούμε. Είναι εργαλείο στα χέρια του αστικού κράτους για να
περάσουν οι αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση που:
·  Σπάνε τον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και διαφοροποιούν ταξικά το
περιεχόμενό της.
·  Οργανώνουν και στελεχώνουν το σχολείο ως διοικητική μονάδα που
διαμορφώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναζητάει πόρους και αξιολογείται από την
αγορά. Μεταφέρουν το κόστος και την ευθύνη της μόρφωσης στις πλάτες της
οικογένειας.
·   Ξεδιαλέγουν και διαχωρίζουν τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών
από νωρίς, τα στέλνουν μέσω της ψευτοκατάρτισης στην εκμετάλλευση. Αυξάνουν τον
αριθμό εκείνων που οδηγούνται στην εγκατάλειψη του σχολείου.
·  Ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις και των εκπαιδευτικών, τσακίζουν
συθέμελα πτυχίο και σπουδές.
Όλα τα παραπάνω,
όπως και η αξιολόγηση αποτελούν κατεύθυνση της
Ε.Ε., του ΟΟΣΑ
, των
επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι προϊόν των μνημονίων και γι’ αυτό έχει
υλοποιηθεί και σε άλλα καπιταλιστικά κράτη, ανεξάρτητα από χρέος, δανειακές
συμβάσεις, κτλ.
Σήμερα, σε
συνθήκες κρίσης, οι παραπάνω αλλαγές επιταχύνονται. Εντάσσονται στις συνολικές
αλλαγές που έχουμε στο Δημόσιο Τομέα, για ένα κράτος πιο επιτελικό, πιο
αυταρχικό, πιο ικανό να στηρίζει την κερδοφορία των μονοπωλίων.
Σχετικά
με το ΠΔ:
Καλός δάσκαλος
θα είναι αυτός που θα προωθεί τα κριτήρια του νέου σχολείου
(επιχειρηματικότητα, σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, βλέπε δήμους
επιχειρήσεις, θα εξασφαλίζει πόρους δηλ. χορηγούς, θα διδάσκει φτηνές
ληξιπρόθεσμες καταρτίσεις κλπ.)
Πιο συγκεκριμένα:
1)  Θα οδηγήσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε οικονομική εξαθλίωση,
στασιμότητα και απόλυση.
Άρα, φυσικά και έχει επιπτώσεις (είναι «τιμωρητική»), γιατί συνδέεται με
το μισθό και την απόλυση. Με το νόμο 4024/11 για το νέο μισθολόγιο, που
προβλέπει ότι για να πας από βαθμό σε βαθμό κι από κλιμάκιο σε κλιμάκιο
χρειάζεται εκτός των χρόνων υπηρεσίας που προβλέπονται, θετική αξιολόγηση και
να είσαι μέσα στην ποσόστωση. Στο Π.Δ. για την αξιολόγηση (άρθρο 17 παράγραφοι
4 και 5) προβλέπεται ότι όσοι χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε πάνω από ένα κριτήριο
ανά κατηγορία (πράγμα εύκολο), χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς και με το
άρθρο 8 παράγρ 4 του 4024/11 εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων, που
σημαίνει ότι δεν παίρνουν προαγωγή άρα και οποιαδήποτε αύξηση για τα επόμενα
δύο χρόνια. Ταυτόχρονα ο νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας προβλέπει ότι ο
Δημόσιος Υπάλληλος που δύο φορές θα αξιολογηθεί αρνητικά, απολύεται.
2)  Είναι εξονυχιστική και εξοντωτική γιατί αφορά κάθε πλευρά τόσο
της εκπαιδευτικής όσο και της υπηρεσιακής σχέσης του εκπαιδευτικού
. Είναι πολύ εύκολο σε 5 κατηγορίες και 15 κριτήρια,
με αρκετές παραμέτρους το καθένα, να βρεθούν δύο ψεγάδια σε κάθε κατηγορία για
να κριθεί ο εκπαιδευτικός ελλιπής.
3)  Θέλουν τον ίδιο τον εκπαιδευτικό να γίνει συνένοχος στο
έγκλημα
, γι’ αυτό καλείται υποχρεωτικά να αυτααξιολογηθεί και,
αν θέλει, να καταθέσει και φάκελο, καθώς και να αξιολογήσει τη σχολική μονάδα.
Για τη στάση του σ’ αυτούς τους
τομείς θα αξιολογηθεί!
4)  Η αξιολόγηση ακολουθεί τη διοικητική και εκπαιδευτική πυραμίδα, αξιολογείται ο προϊστάμενος για να αξιολογήσει τον
υφιστάμενό του αναλόγως, άλλωστε αξιολογείται για το πώς αξιολόγησε.
5)  Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το Διευθυντή κάθε έτος (διοικητική αξιολόγηση) και από Σχολικό
Σύμβουλο κάθε τρία έτη
(εκπαιδευτική αξιολόγηση).
6)  Όσοι εκπαιδευτικοί πάνε σε περισσότερα του ενός σχολεία θα
αξιολογούνται από όλους τους διευθυντές και όλους τους σχολικούς συμβούλους
και ως μέσος όρος θα βγαίνει ο μέσος όρος κάθε κριτηρίου, μετά κάθε
κατηγορίας και μετά συνολικά.
7)  Όσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες θα αξιολογούνται από τους εκεί προϊσταμένους τους.
8)  Τέσσερις είναι οι κλίμακες: ελλιπής από 0 ως 30, επαρκής από 31 ως 60, πολύ καλός από 61 ως 80 και
εξαιρετικός από 81 ως 100. (άρθρο 5 του Π.Δ.)
9)  Για να χαρακτηριστεί ένας εκπαιδευτικός ελλιπής αρκεί, όπως
ήδη αναφέραμε, να χαρακτηριστεί ελλιπής σε δύο τουλάχιστον κριτήρια ανά
κατηγορία,
οπότε είναι μη
προακτέος.
10)  Για να χαρακτηριστεί κάποιος επαρκής πρέπει να εφαρμόζει πολύ
καλά τα προβλεπόμενα
από τη νομοθεσία και τη
γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική, στο διοικητικό και εκπαιδευτικό τομέα.
11)  Για να χαρακτηριστεί κάποιος πολύ καλός πρέπει να πάει
παραπέρα, με πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να εφαρμόσει το προβλεπόμενα πάρα
πολύ καλά και να πρωτοστατήσει
σ’ αυτό ο αξιολογούμενος μέσα στην τάξη του και μέσα
στο σχολείο του.
12) Για να είναι εξαιρετικός ο διευθυντής ενός σχολείου: Πρέπει να εισηγείται καινοτομίες στη διοίκηση του σχολείου (φορτώνοντας
και τους εκπαιδευτικούς με καθήκοντα ανάλογα). Να εισηγείται καινοτόμα
προγράμματα, παρεμβαίνοντας έτσι και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να οργανώνει
καλά την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Να αξιολογεί καλά τους
εκπαιδευτικούς, αλλά και να κάνει, για όλα αυτά, προσωπικές πρωτοπόρες
καινοτόμες προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή τους, δηλαδή να πρωτοστατεί και
να προχωράει παραπέρα την αντιλαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. Αλήθεια τι θα κάνουν
και τι προσωπικές απόψεις θα καταθέσουν όσοι είναι αντίθετοι; Θα εξαναγκαστούν
σε παραίτηση είτε άμεσα είτε χαρακτηριζόμενοι ελλιπείς.
13)  Για να είναι εξαιρετικός ο Σχολικός Σύμβουλος  πρέπει να επιμορφώνει, να
εισηγείται και να βοηθάει στην εφαρμογή τους τα καινοτόμα προγράμματα του νέου
σχολείου της αγοράς. Φυσικά και να αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς με βάση τις
κατευθύνσεις του νέου σχολείου, δηλ με το αν είναι καινοτόμοι εφαρμοστές της
αντιλαϊκής αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.
14)     Ο εκπαιδευτικός για να είναι εξαιρετικός:
Ø α) Στην κατηγορία εκπαιδευτικό
περιβάλλον:
Στο κριτήριο διαπροσωπικές σχέσεις πρέπει να
έχει άψογες σχέσεις με τους μαθητές του. Στο κριτήριο παιδαγωγικό κλίμα
να δημιουργεί άριστο κλίμα συμμετέχοντας και σε διάφορα προγράμματα
κοινωνικο-συναισθηματικού προσανατολισμού (π.χ. σχολικής βίας). Στο κριτήριο
οργάνωση της σχολικής τάξης πρέπει να οργανώνει άριστα την τάξη του λαμβάνοντας
υπόψη κάθε ιδιαιτερότητα κάθε μαθητή (δηλαδή να λύνει όσα δημιουργεί η ταξική
κοινωνία).
Ø β) Στην κατηγορία σχεδιασμός προγραμματισμός και προετοιμασία
της διδασκαλίας
: Στο κριτήριο μαθησιακά
χαρακτηριστικά
πρέπει να λαμβάνει κι εδώ υπόψη του κάθε ιδιαιτερότητα
μαθητή. Στο κριτήριο στόχοι και περιεχόμενο κατά την προετοιμασία θα
τσακίζουν τον εκπαιδευτικό με τα σχέδια διδασκαλίας, όπου φυσικά πρέπει να
προβλέπει πάντα διαθεματικές καινοτόμες δραστηριότητες και όχι μόνο να κάνει
μακρο και μικρο-προγραμματισμό αλλά να τον τεκμηριώνει και επιστημονικά. Στο
κριτήριο διδιακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα όχι μόνο πρέπει να
εφαρμόζει και να εναλλάσσει άψογα τις διάφορες μεθόδους αλλά και να προάγει την
ανάπτυξη στάσεων, αξιών (καπιταλιστικών;) και ικανοτήτων κοινωνικής κριτικής.
Αυτό πώς θα κριθεί;
Ø γ) Στην κατηγορία διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των
μαθητών
: στο κριτήριο μαθησιακή και ψυχολογική προετοιμασία του μαθητή για τη
διδασκαλία μαθήματος
πρέπει να υπερπηδά όλα τα εμπόδια και τις
ανομοιομορφίες και τις ελλείψεις και να πετυχαίνει άριστο αποτέλεσμα. Στο
κριτήριο διδακτικών ενεργειών και εκπαιδευτικών μέσων πρέπει να
εφαρμόζει διαθεματικότητα και να ολοκληρώνει το μάθημά του (ποιος θα το κρίνει
αυτό;). Στο κριτήριο βαθμός κινητοποίησης των μαθησιακών διαδικασιών
πρέπει όλα τα παιδιά να εμπλέκονται σε διαθεματικά project και διάφορα
προγράμματα. Στο κριτήριο εμπέδωση της νέας γνώσης και της αξιολόγησης των
μαθητών
, αν δεν τα εμπέδωσαν όλοι οι μαθητές, άντε να αποδείξει ότι δε
φταίει ο ίδιος αλλά ότι η αφομοίωση και η απόδοση κάθε μαθητή εξαρτάται και από
κοινωνικοταξικούς λόγους.
Ø δ) Στην κατηγορία υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια: για να είναι εξαιρετικός ο εκπαιδευτικός, στο
κριτήριο τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις, πρέπει να στηρίζει με τα
μπούνια το νέο σχολείο, να συμμετέχει γι’
αυτό σε επιτροπές και σε κάθε δραστηριότητά του. Στο κριτήριο συμμετοχή στη
λειτουργία της σχολικής ως οργανισμού “του μαθαίνει” και στις
διαδικασίες αυτο-αξιολόγησής της
πρέπει να πρωτοστατεί στη λειτουργία του
νέου σχολείου (καινοτομίες συλλογικές, προγράμματα, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες,
δίκτυα σχολείων, ανταλλαγές…). Στο κριτήριο επικοινωνία και συνεργασία με
γονείς και φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
ο εξαιρετικός εκπαιδευτικός
έχει άριστες σχέσεις με τους γονείς και με κάθε φορέα που συνεργάζεται το
σχολείο και πρωτοστατεί στην υλοποίηση δράσεων του σχολείου πια κι όχι μόνο της
τάξης του, συμμετέχει στα τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, που
γίνονται στο σχολείο του, καθώς και εμπλέκει, αν κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο,
και γονείς και φορείς σε δράσεις του σχολείου!
Ø ε) Στην κατηγορία Επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης καλείται ο εκπαιδευτικός να αναπτύξει στο έπακρον το κυνήγι των
προσόντων
, αφού στο κριτήριο τυπικών προσόντων και επιστημονικής
ανάπτυξης
:
·   Αν έχεις μόνο ό,τι χρειάζεται για διορισμό είσαι μόνο επαρκής.
·   Για να γίνεις πολύ καλός πρέπει να έχεις άλλα 3 από τα παρακάτω προσόντα
(β πτυχίο ή διδασκαλείο ή βεβαίωση σπουδών στην τέχνη και πολιτισμό,
πιστοποίηση Ι ή ΙΙ στις Τ.Π.Ε., ξένη γλώσσας Β2, ΣΕΛΔΕ ή ΣΕΛΜΕ, υπότροφος
ΙΚΥ,  έχει εκδώσει ένα βιβλίο ή συμμετοχή
σε 2 βιβλία ή δημοσίευση 1 άρθρου σε περιοδικό με κριτές).
·   Ενώ, για να γίνεις εξαιρετικός, πρέπει να έχεις 3 από τα προηγούμενα
προσόντα και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.

Στο κριτήριο
επαγγελματικής ανάπτυξης
ο εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται:
·  Ελλιπής, αν δεν συμμετέχει σε καμία μορφή επιμόρφωσης (βλ. ότι δεν υπάρχει
τίποτα πέρα από τα σεμινάρια των Σχολικών Συμβούλων που συνήθως είναι για
καινοτομίες και από πίσω υπάρχουν ΜΚΟ πολλές φορές).
·  Επαρκής, αν αυτοεπιμορφώνεται και συμμετέχει σε ημερίδες και συναντήσεις
στελεχών με το συγκεκριμένο περιεχόμενο που δίνουν στις επιμορφώσεις τους πια,
που είναι δηλαδή προσαρμοσμένο πλήρως στο νέο σχολείο.
·  Πολύ καλός, αν παρακολουθεί σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις,
εκδηλώσεις, ενδοσχολική επιμόρφωση, παίρνει για όλα αυτά πρωτοβουλίες στο
σχολείο του και αν, μέσω αυτών, εισάγει καινοτομίες στην τάξη του και στο
σχολείο του.
·  Εξαιρετικός είναι όταν, εκτός τα του επαρκούς, έχει παρακολουθήσει
σεμινάριο 30 ωρών από δημόσιο φορέα, οργανώνει και μετέχει ως εισηγητής σε
ενδοσχολικές και περιφερειακές επιμορφώσεις, συμμετέχει σε “δια ζώσης ή
εικονικές κοινότητες εκπ/κών” για καινοτόμα έργα που
“ευεργετούν” το σχολείο του ή και δίκτυο σχολείων, παίρνει
πρωτοβουλίες και συμμετέχει σε δράσεις καινοτόμες και αριστείας, σε δράσεις για
τη ζωή του σχολείου ή της περιφέρειάς του και τέλος συμμετέχει σε
δραστηριότητες που αναδεικνύουν την παρουσία του στην εκπ/κή κοινότητα (!)
(διδασκαλία σε ΑΕΙ, ομάδες εργασίας Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α., δειγματική διδασκαλία ή
επιμορφωτής ή βαθμολογητής σε εξεταστικά κέντρα ή ΔΣ επιστημονικών σωματείων ή
ενώσεων ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων). Δηλαδή, αν είναι ένθερμος
συμμέτοχος στην κυβερνητική πολιτική.
15)  Ένσταση μπορεί να κάνει ο αξιολογούμενος μόνο αν η συνολική του βαθμολογία είναι μικρότερη
από 45 μονάδες και αν η διαφορά των κριτηρίων της ίδιας κατηγορίας είναι
μεγαλύτερη από 45 μονάδες.
Με
βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η αξιολόγηση δεν έχει να κάνει με το
πόσο καλύτερος πρέπει να γίνει ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο για να
δώσει μόρφωση στα παιδιά του ελληνικού λαού.
Απαντάει στο ερώτημα: Σε τι αξιολογείται και σε τι ζητάει το αστικό κράτος να είναι καλός ο
εκπαιδευτικός του «νέου σχολείου»
. Δηλαδή:
·  Θα τσακίσει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών της λαϊκής
οικογένειας
, γιατί θα διδάσκονται διαθεματικά αποσπασματικές ληξιπρόθεσμες καταρτίσεις
μέσα από τα διάφορα προγράμματα και θα υποβαθμιστούν τα βασικά επιστημονικά
πεδία. Κι αυτό θα γίνει γιατί ο εκπαιδευτικός θα ωθείται να ασχολείται πιο πολύ
μ’ αυτά τα καινοτόμα προγράμματα,
γιατί γι’ αυτά θα αξιολογείται και
αντικειμενικά θα υποβαθμίζει τα βασικά μαθήματα.
· Θα κατηγοριοποιήσει σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές.
·  Συνδέεται με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας (νόμος 3848/10). Άλλωστε αξιολογείται ο εκπαιδευτικός για το αν
συμμετέχει στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και αν προωθεί το νέο
σχολείο.

Ο εκπαιδευτικός και με εργαλείο την αξιολόγηση καλείται να
βάλει πλάτη να περάσουν οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στο χώρο της
εκπαίδευσης, να προσαρμοστεί δηλαδή το σχολείο στις νέες ανάγκες της
καπιταλιστικής οικονομίας,
να λειτουργεί
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Ενώ παράλληλα θα προωθηθεί και ο στόχος των
απολύσεων στο Δημόσιο.
Πολλά ακόμα μπορεί να πει κανείς, η ουσία όμως είναι μία: Χρειάζεται αποφασιστική αντίσταση στο
νέο σχολείο της αγοράς και στο εργαλείο της αξιολόγησης,
απόρριψη του Π.Δ. και πάλη για την κατάργηση όλου του
νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης.
Το ΠΑΜΕ
εκπαιδευτικών είναι η μόνη δύναμη που είναι ξεκάθαρα κατά του νέου σχολείου και
της αξιολόγησης. Γι’ αυτό και έχει
πλαίσιο και πρόγραμμα δράσης, ώστε, ακόμα και αν ψηφιστεί το Π.Δ., να
μπλοκαριστεί στην πράξη η εφαρμογή της αξιολόγησης με όρους μαζικού κινήματος.

Ο Σύλλογος Επαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης», με αποφάσεις των Γενικών
του Συνελεύσεων, έχει πάρει θέση στο θέμα : 
Ø  Απορρίπτουμε συνολικά το Π.Δ. για την αξιολόγηση. Να αποσυρθεί
τώρα.
Ø  Ζητάμε την κατάργηση όλων των νόμων για την αξιολόγηση.
Ø  Οργανώνουμε πλατιά καμπάνια ενημέρωσης σε γονείς, μαθητές για
το τι σημαίνει αξιολόγηση, τι επιπτώσεις θα έχει στο μαθητή, στο σχολείο, στη
λαϊκή οικογένεια.
Ø  Παίρνουμε μέτρα ώστε συλλογικά να οργανώσουμε την ακύρωση της
αξιολόγησης στην πράξη.
Χωρίς
οργανωμένη και συλλογική  απειθαρχία η
αξιολόγηση δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί!

I. Μπλοκάρουμε με
όρους συλλογικών αποφάσεων και όρους κινήματος την οποιαδήποτε απόπειρα
εφαρμογής της αξιολόγησης και την ακυρώνουμε στην πράξη με αποφάσεις Δ.Σ.,
Γενικών Συνελεύσεων και Επιτροπών Αγώνα.
II. Κανένα στέλεχος
της εκπαίδευσης που αναλαμβάνει οποιονδήποτε ρόλο στην εφαρμογή της αξιολόγησης
δεν έχει θέση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έξω οι αξιολογητές από τα συνδικάτα
και τα σωματεία.
III. Δε συμμετέχουμε σε
οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της αξιολόγησης
(σεμινάρια, αυτοαξιολόγηση, κατάθεση φακέλου…). Δε δεχόμαστε τους αξιολογητές
στην τάξη, δε συνεργαζόμαστε μαζί τους.

 

Ο καινούργιος Big Brother των σχολείων λέγεται … “myschool”

Αρ.Πρωτ. 22

Νέα Ιωνία 17/11/2013

O KAINOYΡΙΟΣ
BΙG BROTHER ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΛΕΓΕΤΑΙ … 
myschool

Νέα
μεγαλεπίβολα σχέδια κατάστρωσε το υπουργείο παιδείας για τον ασφυκτικό έλεγχο
της ζωής στο σχολείο και τη δημιουργία κλίματος εκφοβισμού, προκειμένου
αδιαμαρτύρητα να εκτελούν όλοι τις όποιες εντολές του. Η νέα «καινοτομία» λέγεται «myschool», κι είναι ένα νέο πληροφοριακό σύστημα,
που ζητά απ΄ το διευθυντή του σχολείου ή την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου να συμπληρώνει σε
καθημερινή βάση
ένα σωρό λεπτομέρειες για τη ζωή του σχολείου, σε πολύπλοκα πεδία
που απαιτούν καλή γνώση της πληροφορικής και επιπλέον ώρες εργασίας, προκειμένου
να ανταποκριθεί και να συμπληρώσει τα ερωτήματα. Κι αυτό φυσικά με την
προϋπόθεση ότι ο υπολογιστής του σχολείου λειτουργεί, ότι ο υπολογιστής
«σηκώνει» ένα τόσο βαρύ πρόγραμμα κι ότι ο διευθυντής ή η προϊσταμένη έχει
γνώση χρήσης Υ.Η.  

 
Ο νέος αυτός «εκσυγχρονισμός»,
αφήνει αναπάντητα πολλά επιπλέον ερωτήματα, όπως :
·   Τα στοιχεία εργαζομένων και μαθητών που απαιτεί
να συμπληρώνονται,
αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Ποια
εγγύηση υπάρχει ότι δε θα «διαρρεύσουν» ή
δε
θα πουληθούν σε «φίλιες» εταιρείες
;
Είναι γνωστό άλλωστε ότι στις μέρες μας οι «τράπεζες πληροφοριών» αποτελούν περιζήτητο
εμπόρευμα.
·  Τι τα θέλουν όλα αυτά τα στοιχεία ; Δεν τα
έχουν άραγε ;
Δεν τους φτάνουν πια τα νούμερα του survey ; Δεν
εμπιστεύονται τους διευθυντές ;
·  Πόσες εργατώρες χρειάζονται για να συμπληρωθούν
αυτά τα στοιχεία ;
Σε ποιον λοιπόν χρεώνουν αυτήν την
παραπανίσια εργασία ;
Και 
μάλιστα τη στιγμή που έχουν αφήσει όλα τα
σχολεία
χωρίς γραμματειακή υποστήριξη ;
·  Αν
π.χ. την 1 του Οκτώβρη δοθεί ο αριθμός των εργαζομένων του σχολείου και ο
αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, γιατί μετά πρέπει να γράφουν οι συνάδελφοι πάλι τα ίδια
πράγματα σε καθημερινή βάση ;
Τι
μπορεί να αλλάξει σ΄ ένα σχολείο ;
·  Ποιος
ξέρει πόσα λεφτά
θα φαγωθούν
πάλι για να στηθεί αυτή η νέα … «καινοτομία». Όλες άλλωστε
οι «καινοτομίες» του υπουργείου τα τελευταία χρόνια, έχουν συνήθως μέσα τους
και την πλευρά της «μπίζνας».

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Όλοι μας έχουμε την εμπειρία του ηλεκτρονικού
χαφιέ και τρομοκράτη που λεγεται
survey. Tώρα θέλουν ακόμα
πιο ασφυκτικό έλεγχο και εκφοβισμό εν όψει και της σχεδιαζόμενης αξιολόγησης.
Θέλουν ηλεκτρονική καταγραφή των φακέλων
αξιολόγης, των προγραμμάτων, των
portfolio, κλπ
 
 

Το πρόβλημα του
σχολείου όμως δεν είναι ότι «δεν υπάρχει έλεγχος».
Αντίθετα τα σχολεία λειτουργούν χάρη στην ευσυνειδησία των
δασκάλων. Και το μάθημα γίνεται μόνο γιατί οι δάσκαλοι δεν αποφάσισαν ακόμα να
αρνηθούν το ρόλο του παιδαγωγού και να εκτελούν τυφλά τις εντολές του υπουργείου
(να διδάσκεις τα μαθηματικά με το κεφάλι κάτω -π.χ. βιβλία μαθηματικών, «μην
κάνεις μάθημα, κάνε ευέλικτη ζώνη και προγράμματα κι ας μη βγει η ύλη της
ιστορίας ή της γλώσσας», «μη μαθαίνεις στο παιδί γραμματική και προπαίδεια,
κλπ).

 

Αυτό που επιδιώκουν,
είναι
να ελέγχουν και να εκβιάζουν την
καλύτερη εφαρμογή αυτής της πολιτικής.
Της
πολιτικής που στοιβάζει τα παιδιά μεσα σε σχολεία –
παιδοφυλακήρια μακριά απ΄ τη γνώση, με εκπαιδευτικούς περιφερόμενους σκλάβους
χωρίς δικαιώματα.
Το
πρόβλημα του σχολείου λοιπόν είναι ακριβώς η δική τους πολιτική.
Η πολιτική της ΕΕ και του Νέου Σχολείου. Η πολιτική της
υποχρηματοδότησης των σχολείων, που δεν έχουν ούτε πετρέλαιο, ούτε χαρτί, ούτε
αναλώσιμα. Η πολιτική «λειτουργήστε το σχολείο όπως μπορείτε, χωρίς δασκάλους
και ειδικότητες».
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Π.Ε. «Γ. Σεφέρης» καταγγέλει αυτή τη μεθόδευση και
καλεί το Υπουργείο να την πάρει πίσω. Το … ourschool καμιά σχέση δεν έχει μ΄ ό,τι επιδιώκει το myschool τους.
Αυτό το θέμα θα το
αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί.
Καλούμε σε συσκέψεις, για το πώς θα οργανώσουμε την αντίστασή
μας στο θέμα αυτό, αλλά και γενικότερα στην αξιολόγηση
, 
Α) Τις Νηπιαγωγούς (που ήδη
έχουν κανονίσει από μόνες τους) :
–   Τρίτη
19/11
– Νηπιαγωγεία Ηρακλείου – 6,30 μ.μ.στα 8ο – 10ο Νηπιαγωγεία Ν. Ηρακλείου (2102774448, 2102717780, Υμηττού και Πεντέλης, Ηράκλειο).
–   Τετάρτη
20/11
– Νηπιαγωγεία Ν. Ιωνίας – 6,30 μ.μ. στο 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας (2102798846, Γρηγορίου Ε΄και Ικαρίας, Νέα Ιωνία)  
–   Παρασκευή
22/11
– Νηπιαγωγεία Μεταμόρφωσης – Λυκόβρυσης – 6,30
μ.μ. στο
5ο
Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης
 (2102850288, Φιλίππου 7, Μεταμόρφωση)
Β) Τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, σε ημερομηνία που θα καθορίσουμε σε συνεννόηση μαζί τους.

Για
το Δ.Σ.
Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΝΕΤΤΑ
ΑΛΤΑΝΗ                                             ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
 

Ανακοίνωση για τα κενά και τα μόρια συναδέλφων

Αρ. Πρωτ. 15

Νέα Ιωνία 11/11/2013
Προς : Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Β΄ Αθήνας

Θέμα : Δημοσίευση μορίων και κενών.

Ο Σύλλογός μας δέχτηκε αρκετά παράπονα συναδέλφων
σχετικά με τη μη δημοσίευση των μορίων όλων των συναδέλφων που αποσπώνται ή
τοποθετούνται ή μετακινούνται ή μετατάσσονται, αλλά και για το ότι δεν
δημοσιεύονται πάντα τα κενά που υπάρχουν. Π.Χ. οι Νηπιαγωγοί που τοποθετήθηκαν
τον Σεπτέμβριο (διάθεση, αποσπάσεις, κλπ) δήλωσαν … δήμους, χωρίς να ξέρουν
κενά. Ζητούμε λοιπόν :

1.      Ενόψει των αιτήσεων
μετάθεσης που επίκεινται, να δημοσιεύονται τα μόρια  όλων των συναδέλφων, κάθε κατηγορίας.
2.      Να ανακοινώνονται τα κενά ανά σχολείο κι
ανά ειδικότητα. Και τα λειτουργικά κενά. 
3.      Γενικά να γίνεται όλη η διαδικασία με την
απαιτούμενη διαφάνεια, όπως είναι απαραίτητο.

 

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΝΕΤΤΑ
ΑΛΤΑΝΗ                                                           ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ