Ενημέρωση για το νέο μοντέλο της Ειδικής Αγωγής – Δίνουν το τελικό χτύπημα στην Ειδική Αγωγή !!!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ !!!

ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ !!!

 
Ανακοινώθηκαν
από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας τα Σ.Δ.Ε.Υ. της Β΄ Αθήνας.
Αποτελούν «Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης» (ΣΔΕΥ) :
·  Το ΣΜΕΑ Ν.
Ιωνίας
μαζί με τα Δημ. Σχολεία 1, 2, 6, 7, 10, 15 και 16 και το 3ο
Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας.
·  Το Ειδικό
Ηρακλείου
μαζί με τα 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 Ηρακλείου.
·  Το Ειδικό
Μεταμόρφωσης
μαζί με τα 1, 2, 4, 6, 7 Δ. Σχολεία και το 5ο
Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης.
·  Τα δύο Δημ. Σχολεία της Λυκόβρυσης ανήκουν στο ΣΔΕΥ
που έχει «κέντρο» το ειδικό Σχολείο Κωφών και Βαρυκόων Πεύκης.
· Κι ανάμεσά τους, που και που, και κάποια σχολεία
της δευτεροβάθμιας.
Αυτό το νέο μοντέλο Ειδικής Αγωγής, προβλέπεται από το άρθρο
29 του Νόμου 4115/2013, και προβλέπει:
ü  Τα ειδικά σχολεία μετατρέπονται σε Κέντρα Υποστήριξης μιας
ενότητας σχολικών μονάδων, που ονομάζεται πλέον
ΣΔΕΥ.
ü  Το ΣΔΕΥ έχει σκοπό να συντονίζει τις σχολικές μονάδες μέλη του, ώστε (όπως
ισχυρίζονται) να εντάσσουν και να υποστηρίζουν τους μαθητές με αναπηρία στα
σχολεία και τα αντίστοιχα τμήματα ένταξης και παράλληλης στήριξης.
ü  Το
 ΣΔΕΥ στόχο έχει «την ένταξη και
συμπερίληψη
των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομιλίκων
τους».
ü  Σε κάθε ΣΔΕΥ δημιουργείται Επιτροπή Διαγνωστικής
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)
, που θα
αποτελείται από το διευθυντή, τον εκπαιδευτικό ΕΑ του Τμήματος Ένταξης ή της
Παράλληλης Στήριξης του σχολείου, έναν ψυχολόγο κι έναν κοινωνικό λειτουργό από
το Κέντρο Υποστήριξης του ΣΔΕΥ.
ü  Η
επιτροπή αυτή θα κάνει διάγνωση, θα διαμορφώνει πρόγραμμα
διαφοροποιημένης διδασκαλίας για τους μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης,
θα διαμορφώνει προγράμματα πρώιμης προσχολικής παρέμβασης, θα παρακολουθεί την
εφαρμογή της όλης διαδικασίας, θα συντονίζει και θα παραπέμπει όσους μαθητές
χρειάζονται γνωμάτευση από τα ΚΕΔΔΥ» (άρθρο 39 του νόμου 4115/2013).
Το Υπουργείο
Παιδείας, στα
πλαίσια των κατευθύνσεων Ε.Ε., ΟΟΣΑ,
των επιταγών του κεφαλαίου και της
γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής,  δίνει το τελικό
χτύπημα στη Δημόσια Ειδική Αγωγή
(Ε.Α.). Με την εφαρμογή
αυτών των κατευθύνσεων :
Ø  Τα Ειδικά Σχολεία, τα
οποία σήμερα έχουν τεράστιες  ελλείψεις
σε προσωπικό και υποδομές και τις περισσότερες φορές αδυνατούν να προσφέρουν στοιχειώδες εκπαιδευτικό έργο,  καλούνται να παίξουν ένα ρόλο (να προσφέρουν
δηλαδή και παιδαγωγικό έργο, διάγνωση, αξιολόγηση και υποστήριξη εκτός σχολικής
μονάδας Ε.Α.) που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν.  Έτσι είτε θα
κλείσουν είτε θα υπολειτουργούν
.
Ø  Οι συνθήκες
αποδιοργάνωσης που θα δημιουργηθούν θα φέρουν σε απόγνωση εκπαιδευτικούς,
γονείς και μαθητές. Έτσι εκ των πραγμάτων θα δημιουργηθούν
«φυγοκεντρικές» τάσεις στην Ειδική Αγωγή
:
Α) Από το προσωπικό των Ειδικών Σχολείων
(Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό) το οποίο θ’ αδυνατεί   να σηκώσει το βάρος των «νέων καθηκόντων». Επιπλέον
πολύ σύντομα θα έρθουν στο προσκήνιο ζητήματα ωραρίου Εκπαιδευτικών –
Ειδ.Εκπ/κού και Βοηθητικού προσωπικού και η απαίτηση απλήρωτης εργασίας
.  
Β) Από τους  γονείς των μαθητών, οι οποίοι  βλέποντας το «μπάχαλο» που θα υπάρχει στο
Ειδικό Σχολείο θα πάρουν τα παιδιά τους και είτε θα τα εγγράψουν σε ένα Κοινό
Σχολείο είτε (όσοι βέβαια μπορούν) θ’ απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα για να
καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους.
Έτσι πολλά
Ειδικά Σχολεία άμεσα θα φτάσουν στα πρόθυρα του κλεισίματος.
Ø  Με βάση τα παραπάνω και
τη λογική της «συμπερίληψης» (ξεχάσανε ακόμα και τον όρο ένταξη)
που καλλιεργείται από το ΥΠΑΙΘ και  προκειμένου  ν’ «απαλλάξουν» τον κρατικό προϋπολογισμό από
ένα ακόμα κοινωνικό «έξοδο» , θα  «πεταχτούν» τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και
αναπηρίες στα Κοινά Σχολεία
χωρίς τις παιδαγωγικές κι επιστημονικές
προϋποθέσεις,  την κατάλληλη υποδομή και
στελέχωση.
Ø  Η συγκεκριμένη διαδικασία «συμπερίληψης» θα δημιουργήσει πλείστα προβλήματα στα ήδη
επιβαρυμένα Κοινά Σχολεία. Η ευθύνη
για τη διδασκαλία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα μεταφερθεί στον εκπαιδευτικό της τάξης,
ένα καθήκον στο οποίο είναι αδύνατο να ανταποκριθεί.
Ø Με βάση τα παραπάνω, όσα από τα παιδιά
με Ε.Α. έχουν βαριές αναπηρίες, σωματικές και νοητικές, δε θα εκπαιδευτούν ποτέ
, με αποτέλεσμα να μη μπορέσουν ποτέ να αυτοεξυπηρετηθούν, να αποκτήσουν
ένα επάγγελμα και πολύ περισσότερο να ενταχθούν στην κοινωνία που είναι το
ζητούμενο.
Ø Ταυτόχρονα θα
βιώσουν την περιθωριοποίηση ακόμα και ρατσιστικά φαινόμενα που θ’
αναπτυχθούν στα Κοινά σχολεία.
Μαζί
μ΄ όλα αυτά, έρχεται και το ότι η νέα δομή της Ειδικής Αγωγής (ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ) θα
λειτουργήσει μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με ημερομηνία λήξης μετά δυο χρόνια. Στα
πλαίσια αυτά το προσωπικό πουέχει ήδη  προσληφτεί,
θα είναι με 5μηνα προγράμματα «κοινωφελούς εργασίας». Το γεγονός αυτό εγείρει
τα εξής ζητήματα:
1. Εισάγονται
για πρώτη φορά στη Βασική Εκπαίδευση και μάλιστα στον πιο ευαίσθητο τομέα της,
τα «5/μηνα των 400€». Οι πλέον
εξοντωτικές σχέσεις εργασίας.
2. Το
προσωπικό αυτό θα φτάσει στα σχολεία μετά τα
Χριστούγεννα
και ώσπου να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται σε ένα Εδικό
Σχολείο, ποια είναι τα καθήκοντά του στα πλαίσια του ΣΔΕΥ, να γνωρίσει τις
ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και αυτά να εξοικειωθούν μαζί
του (πράγμα όχι και τόσο εύκολο, για
όσους γνωρίζουν),
να σχεδιάσει την παρέμβασή του…   θ’ απολυθεί για να προσληφτεί την επόμενη
χρονιά άλλος ένας άνεργος συνάδελφός του, ο οποίος θ’ αντιμετωπίσει τα ίδια
προβλήματα. Θα δημιουργηθεί λοιπόν χάος στην Ειδική
αγωγή ή όχι;  
Και γιατί όλα τα
παραπάνω; Για να στηριχτεί η πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ για τη μοιρασιά της
ανεργίας και της εξαθλίωσης σε περισσότερους και όχι για ν’ αντιμετωπιστεί το
ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών ΑμΕΑ όπως υποκριτικά ισχυρίζονται.
3. Αποτελεί
πολιτική επιλογή στα πλαίσια εξόδου από την καπιταλιστική κρίση, η μείωση της
τιμής της εργατικής δύναμης. Έτσι όπως συνέβη σε άλλες υπηρεσίες (πχ. ΟΤΑ)
αυτές οι σχέσεις εργασίας θα γενικεύονται σιγά-σιγά, εις βάρους της μόνιμης και
σταθερής εργασίας. Άλλωστε ένας μόνιμος εργαζόμενος τους «κοστίζει» όσο 3
συμβασιούχοι. Έτσι δεν αποκλείεται πολλοί συνάδελφοι
εργαζόμενοι στην Ειδική Αγωγή να βρεθούν σύντομα στα πρόθυρα της «διαθεσιμότητας»
και της απόλυσης.
4. Τέλος
προκύπτει το ζήτημα: Μετά τη διετία του ΕΣΠΑ, τι;
Μέσα από ευχολόγια, εύηχες λέξεις («ίσες
ευκαιρίες», «συμμετοχή», «πλήρης ένταξη» κ.λπ.), αλλά και με πολύ μεγάλα
ψέματα, πλασάρεται το «νέο» μοντέλο ΕΑ, που κύριο στόχο έχει, να μεταβιβαστεί η
ευθύνη και το κόστος της, στους ίδιους τους «χρήστες», στα παιδιά δηλαδή με
Αναπηρίες και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες και τις οικογένειές τους. Η διαδικασία
πλήρους απορρύθμισης της Ειδικής Αγωγής έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και αποτελεί
κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συμβάλλει σ’ αυτό οι νόμοι που εδώ και χρόνια είναι σημαιοφόροι
των λογικών της “αποκατηγοριοποίησης” και της “πλήρους
ένταξης”
ανεξάρτητα αν το παιδί μπορεί ή όχι να παρακολουθήσει
το γενικό Σχολείο. Έτσι το κράτος αποποιείται την υποχρέωση που έχει στον κρίσιμο κι
ευαίσθητο τομέα της ΕΑ
, φορτώνει το κόστος στις πλάτες των γονιών
και παραδίδει τα 185 χιλιάδες παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες μαζί με
τις οικογένειές τους, βορά στην κερδοσκοπία επιχειρήσεων και φιλανθρώπων!
Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέχρι τώρα, από τα 185 χιλιάδες παιδιά, μόνο ένας
μικρός αριθμός παίρνει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης» καταδικάσει το
έγκλημα που συντελείται στο χώρο της Ειδικής Αγωγής με την εφαρμογή του
Ν.4115/13 και καλεί εκπαιδευτικούς, γονείς, αναπηρικό κίνημα, ειδικό
επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό να συναντηθούν στον αγώνα για:
¨  Να καταργηθεί 
ο Ν.4115/2013  της σφαγής της
Δημόσιας Δωρεάν Ε.Α. και όλοι οι προηγούμενοι που κινούνταν στην ίδια
κατεύθυνση.
¨  Καθιέρωση της Ε.Α. ως υποχρεωτικής και
αποκλειστικά Δημόσιας και Δωρεάν, με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου
Παιδείας, με λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε οι οικογένειες των ΑμΕΑ και
των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες να μη χρειάζεται να καταβάλουν ούτε
€ για τη διάγνωση, αξιολόγηση, συμβουλευτική και  αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών
τους.
¨  Να χρηματοδοτηθεί γενναία ο ευαίσθητος αυτός
χώρος και να δημιουργηθούν όλες οι αναγκαίες υποδομές, ώστε όλα τα παιδιά με
Ειδικές Ανάγκες να φοιτούν στη Δημόσια Ε.Α. και εκπαίδευση.
¨ Να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι συμβασιούχοι
στο χώρο της Ε.Α. (εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό)
και να γίνουν όλοι οι αναγκαίοι μόνιμοι διορισμοί.
¨ Τα
χρήματα του ΕΣΠΑ για την Ε.Α. να δοθούν για να ενισχυθούν τα Ειδικά Σχολεία και
όχι για να κλείσουν.
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 6/12/13

Αφήστε μια απάντηση