Τι θα απαντούσα στους τομείς και τους δείκτες της αυτοαξιολόγησης. Άρθρο του συναδέλφου Γ. Διαμάντη.

Αφορμή για τα όσα θα εκθέσω παρακάτω
αποτέλεσαν συζητήσεις με υπέρμαχους της αξιολόγησης και κατά προτεραιότητα της
αυτοαξιολόγησης. Η τελευταία έγινε στη διάρκεια της πορείας της 21/3/2014, όπου
συμπορεύτηκα από Κλαυθμώνος μέχρι Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με
συνάδελφο, εκλεγμένο συνδικαλιστή και διευθυντή σχολείου. Καθαρός και ξάστερος
στις πεποιθήσεις του όπως και εγώ στις δικές μου. Μπορεί να του φάνηκα ίδιος με
όσους αρνούνται , αυτή την συγκεκριμένη, όπως την ξεχωρίζει ο κλάδος,
αξιολόγηση, αλλά και εμένα μου φάνηκε τόσο ίδιος με όσους την λοιδορούν μα
συγχρόνως  την αποδέχονται και στις
περισσότερες περιπτώσεις την επιβάλλουν με την επίκληση της νομοταγούς
συμπεριφοράς, χωρίς να συζητούν διόλου την υποχρεωτικότητα της αυτοαξιολόγησης
σε αντίθεση με την προαιρετικότητα της συμμετοχής σε ομάδες. Με σταθερότητα
χαρακτήριζε σαν «μπούρδα» την αυτοαξιολόγηση και επέμενε πως ξοδεύουμε άσκοπα
δυνάμεις και θα μας βρει εξασθενημένους ο πραγματικός κίνδυνος της επερχόμενης
αξιολόγησης. Όταν αντέτεινα ότι όποιος επιδεικνύει νομοταγή συμπεριφορά στη
«αστεία» αυτοαξιολόγηση, ακριβώς την ίδια και μεγαλύτερη θα επιδείξει κατά τη
«σοβαρή» αξιολόγηση , γιατί τότε θα βιώνει άμεσα το ρόλο του εκτελεστή  του 15% των συναδέλφων του και θα είναι
ανακουφιστικό το επιχείρημα ότι εφαρμόζει το νόμο και κατατάσσει βάσει των
δοθέντων αντικειμενικών κριτηρίων, για να έχει ήσυχη τη συνείδησή του, εκείνη
τη στιγμή τον είδα να κοκκινίζει.  Κωδικοποιώ τα κοινά χαρακτηριστικά των
υπέρμαχων της αυτοαξιολόγησης:  
Α. Την θεωρούν εύκολη, ασήμαντη έως κουτή
διαδικασία.
Β. Πολλοί δηλώνουν μεταπτυχιακό με
αντικείμενο την αξιολόγηση.
Γ. Επικαλούνται τη νομιμότητα.
Δ. Δημιουργούν φοβία, με την αναφορά πως
θέλουν να προστατέψουν τους συνάδελφους.
Ε. Τονίζουν ότι η κοινωνία είναι εναντίον
μας, αφού οι πάντες αξιολογούνται.
Ζ. Δηλώνουν πως επιθυμούν την βελτιωτική και
όχι την τιμωρητική αξιολόγηση, χωρίς να αξιολογούν ότι η προτεινόμενη είναι
τιμωρητική.
Η. Δεν αξιολογούν ούτε σχολιάζουν την
σκοπιμότητα του αυθαίρετου 15%.
Θ. Θεωρούν σημαντικότερες τις μικρές ήττες
(π.χ αύξηση ωραρίου) σε σχέση με την κατάργηση στην πράξη της μονιμότητας.
Ι. 
Θεωρούν τις απεργίες αναποτελεσματικό μέσον δράσης και αντίστασης.
Κ. Αναγνωρίζουν πως οι σημερινοί μηχανισμοί
είναι κομματικοί , όμως δηλώνουν ότι τα στελέχη κατά κάποιο τρόπο αξιολογήθηκαν
, και εν πάση περιπτώσει από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
Με όλα αυτά στο κεφάλι μου και με τα κεφάλια
εκατοντάδων συναδέλφων μου στη γκιλοτίνα είπα να αφιερώσω το ελάχιστο μερικά
μεροκάματα και μερικές ώρες για να καταγράψω κάποιες πιθανές απαντήσεις στους
προεπιλεγμένους τομείς και δείκτες της ονομαζόμενης αυτοαξιολόγησης. Έτσι :
1. Για
τον τομέα Μέσα και Πόροι
και το δείκτη 1.1 Σχολικός
χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι :
Θα καλούσα την
Πολεοδομία ή το πολεοδομικό γραφείο του Δήμου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία  και τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας (
λόγω της σεισμικότητας της χώρας ) να ελέγξουν το σχολικό κτήριο και να
συντάξουν  έκθεση για την καταλληλότητα
χρήσης του ως εκπαιδευτηρίου , για το μέγιστο αριθμό μαθητών που μπορεί να
φιλοξενεί με ασφάλεια κάθε αίθουσα σε πιθανή πυρκαγιά ή σεισμό, και θα
προσάρμοζα τη λειτουργία του σχολείου στα προτεινόμενα στην έκθεση αυτή. Στη
συνέχεια θα ζητούσα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να υπολογίσει
πόσα χρήματα κατ’ ελάχιστο απαιτούνται για την επαρκή κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της σχολικής μονάδας βάσει του μέγιστου λογικού αριθμού φιλοξενουμένων
μαθητών και θα διαβίβαζα τον υπολογισμό στο Υπουργείο Παιδείας να ενεργήσει τα
δέοντα προς το Υπουργείο Οικονομικών.
Για το δείκτη 1.2 Στελέχωση
του σχολείου
: Βάσει του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος θα
ζητούσα από το Υπουργείο Παιδείας την πλήρη κάλυψη όλων των μαθημάτων και όλων
των ωρών με μόνιμο προσωπικό, προσλαμβανόμενο και τοποθετούμενο στη σχολική μονάδα
από την ημέρα έναρξης του σχολικού έτους, ώστε να περιοριστούν στο μηδέν τα
κενά και οι ελλείψεις που αυξάνουν εκθετικά τη δυσλειτουργία του σχολείου ,
διότι η έλλειψη 3-4 συναδέλφων και πολύ χειρότερα 6-7 μέχρι τα Χριστούγεννα
αποσυντονίζει και αποδιοργανώνει τους μαθητές οι οποίοι πλην των μαθησιακών
κενών εμφανίζουν μία γενικότερη χαλάρωση , ροπή προς την προχειρότητα και
δικαιολογημένη απαξίωση θεσμών και αξιών. Για τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού
έργου θα συνιστούσα , κατόπιν προσεκτικής μελέτης και επαρκών χρονικά
μετρήσεων, τον περιορισμό του αριθμού συνεργαζόμενων σχολείων, που καθιστά
προβληματική την εκπόνηση προγραμμάτων και κατ’ επέκταση εξορθολογισμένο ωράριο
διδασκαλίας για όσους εκ των πραγμάτων πρέπει να μετακινούνται και σε άλλο
σχολείο, με προτίμηση απόλυτα γειτονικό. Ακόμα τη θεσμοθέτηση διοικητικών
υπαλλήλων, την επαναπρόσληψη φυλάκων και επιστατών για την αποτελεσματική
φύλαξη του κτηρίου, της υλικοτεχνικής υποδομής και των μαθητών.
2. Για τον τομέα Ηγεσία και
Διοίκηση του Σχολείου
και το δείκτη 2.1
Οργάνωση και
συντονισμός της σχολικής ζωής
: Θα πρότεινα βεβαίως κοινούς
πανελλαδικούς στόχους βάσει των προβλεπομένων στο Ν. 1566/1985 Κεφάλαιο Α’ –
Γενικές Διατάξεις – Άρθρο 1 που προβλέπει με λεπτομέρειες την αρμονική ανάπτυξη
σώματος, πνεύματος, κλίσεων, ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, δημιουργικής και
κριτικής σκέψης και γενικά τη διαμόρφωση ελεύθερων, υπεύθυνων και δημοκρατικών
πολιτών, ικανών να υπερασπίζονται την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική κυριαρχία
και ανεξαρτησία της χώρας μας. Την οργάνωση της μαθητικής ζωής βάσει όσων
προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΓ΄ άρθρο 45 και την οργάνωση γονέων βάσει όσων
προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΕ΄ άρθρο 53 του ίδιου νόμου. Με βάση την εμπειρία
δύσκολων σχολικών ετών και κύρια του φετινού η διαμόρφωση λειτουργικού σχολικού
προγράμματος θα με οδηγούσε στην πρόταση για μείωση συνολικά του ωραρίου των
εκπαιδευτικών, με συνυπολογισμό στις ώρες διδασκαλίας των σημαντικά αρκετών
ωρών, πολλάκις ισοδύναμων, για την διόρθωση γραπτών , για την δημιουργία και
εκτύπωση σημειώσεων, για την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, για την υποδοχή
και ενημέρωση γονέων, για την ενημέρωση των συγκεντρωτικών απουσιολογίων, για
την συμπλήρωση και αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων φοίτησης, για την ανά
τρίμηνο συλλογική συνεργασία για την αποτίμηση της επίδοσης και εν γένει
ανάπτυξης των μαθητών, για την ενημέρωση των μαθητικών καρτελών, για τη
συμπλήρωση του μαθητικού μητρώου και του μισθολογικού μητρώου, για την γραφή
των πρακτικών των συνεδριάσεων, των εκδρομών, των σχολικών περιπάτων και των
εκπαιδευτικών επισκέψεων, για τις πρόβες των μαθητικών εορτών, για την εκτέλεση
των εφημεριών, για τη διεξαγωγή των παρελάσεων με ευθύνη και φροντίδα των
γυμναστών, για την εκπόνηση του προγράμματος λειτουργίας που στις τρομακτικά
δύσκολες συνθήκες των συνεχών αλλαγών , των καθυστερημένων καλύψεων κενών, των
μετακινήσεων συναδέλφων σε πολλά σχολεία καταντά έργο πολύ χρονοβόρο και
κουραστικό.
Για το δείκτη 2.2  Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων : Θα
μετέφερα προς τους αρμόδιους φορείς το αίτημα να υποστηριχθεί η αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών με αγορά κατ’ ελάχιστο φορητών υπολογιστών και βιντεοπροβολέων
ισάριθμων προς τις αίθουσες, ώστε να μη γίνεται ο ένας ή οι δύο
βιντεοπροβολείς  αντικείμενο
διεκδίκησης  10-12 διαφορετικών
συναδέλφων ταυτοχρόνως. Θα ζήταγα επίσης τη δημιουργία, στα Γυμνάσια,
εργαστηρίων Φυσικοχημείας λειτουργικών και ασφαλών
( με οργανωμένους πάγκους , με απαγωγούς
εστίες, με επαρκείς νεροχύτες) και την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων με 1
συνάδελφο ανά 15 μαθητές ώστε να πλησιάσουμε σταδιακά τα διεθνή πρότυπα.
Για το δείκτη 2.3 Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού:
Θα αναζητούσα αίθουσες καθηγητών εξοπλισμένες
με υπολογιστές, με γραφεία για κάθε συνάδελφο, όπου θα μπορούσε να δουλέψει
αποτελεσματικά, να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους καθηγητές κάτω από υποφερτές
συνθήκες μέχρι να καταφέρουμε σταδιακά να φτάσουμε στο ίδιο αξιοπρεπές επίπεδο των
πραγματικά ανεπτυγμένων χωρών της Ε.Ε. Θα ζήταγα να γίνει αποδεκτή από την
πολιτεία η ετήσια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με απαλλαγή από τα διδακτικά
τους καθήκοντα, με άμεση κάλυψή του από αναπληρωτή, και σε περίπτωση επιθυμίας
θα ζήταγα να διευκολύνονται οι συνάδελφοι για απόκτηση μεταπτυχιακών άμεσα
σχετισμένων με τις βασικές τους σπουδές, ώστε με την επιστροφή στην οργανική
του θέση να μεταφέρει την επιστημονική του εξέλιξη στην τάξη επ’ ωφελεία των
μαθητών. Εννοείται ασφαλώς ότι διατηρούνται τόσον ο θεσμός των αναπληρωτών
καθηγητών, όσον και οι οργανικές θέσεις.
3. Για τον τομέα Διδασκαλία και
μάθηση
και το δείκτη 3.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών : Θα συνέδεα
απόλυτα το συγκεκριμένο δείκτη  με το
δείκτη 2.2 και κατά τα λοιπά θα ζήταγα ουσιαστικές και αποτελεσματικές
βελτιώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία , που να ξεκινούν από τη βάση της
πυραμίδας και όχι από την κορυφή. Πρακτικός οδηγός μου λόγω ειδικότητας
(χημικός) θα ήταν οι πολύ εύστοχες παρατηρήσεις πλήθους πανεπιστημιακών σε σχολές
που προαπαιτούν γνώσεις χημείας και που καθιστούν δύσκολο έως αδύνατο να
καλυφθούν αυτές εντός των σχολών, γι αυτό και
προτείνονταν από τους πανεπιστημιακούς με
έμφαση η ενίσχυση της διδασκαλίας της Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Έτσι θα ζήταγα το συνδυασμό της δοκιμής εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας  στη δευτεροβάθμια  με τον εξορθολογισμό της ύλης στην
πρωτοβάθμια. Θα ζήταγα μαζί με τους συνάδελφους της πρωτοβάθμιας την απόκτηση
σταθερών , βασικών γνώσεων, από τα παιδιά του Δημοτικού και όχι το παραφόρτωμα
του μυαλού τους με αποσπασματικές , κατακερματισμένες γνώσεις, και διεξαγωγή
προγραμμάτων εξειδικευμένων και παιδαγωγικά άκαιρων γι’ αυτές τις ηλικίες.
Για το δείκτη 3.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών
πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών:
Θα έλεγα ότι κάθε συνάδελφος σε
βάθος αρκετού χρόνου και σε συμφωνία και συνεργασία με τους υπόλοιπους και
ανάλογα με το χρόνο που ορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα για το μάθημά του, μπορεί
να δοκιμάσει μία ποικιλία μεθόδων , να συγκρίνει  τα επί μέρους αποτελέσματα , να μελετήσει και
τα αποτελέσματα συναδέλφων της ίδιας ειδικότητας από όλη τη χώρα, ώστε να
μετρηθούν με σχετική ακρίβεια όλοι οι παράγοντες, γεωμορφολογικοί, οικονομικοί,
κοινωνικοί, που απαιτούν ή ζητούν και ξεχωριστή αξιολόγηση των υποκείμενων μαθητών.
4. Για τον τομέα Κλίμα και
σχέσεις του Σχολείου
και το δείκτη 4.1
Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών
:
Θα συνέχιζα να λειτουργώ , όπως μέχρι σήμερα , με έναν κανονισμό
λειτουργίας τον οποίο συνδιαμορφώνουν, συναποδέχονται και συνυπογράφουν
εκπρόσωποι από το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, από το 15μελές Μαθητικό
Συμβούλιο και από τη Διεύθυνση του σχολείου, που στηρίζεται στη χάρτα του ΟΗΕ
για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, του Παιδιού, τον οφειλόμενο αμοιβαίο σεβασμό
μεταξύ καθηγητών-μαθητών και μεταξύ μαθητών. Θα συνέχιζα να αναδεικνύω τη
χρησιμότητα της ευγενικής συμπεριφοράς , αλλά και της θαρραλέας αναζήτησης της
ισονομίας, της δικαιοσύνης με βασικό εργαλείο το προσωπικό παράδειγμα και την
προσωπική στάση ζωής, που θα περιλάμβανε σεβασμό των αρχών της Δημοκρατίας, της
Ελευθερίας έκφρασης, της Ελεύθερης διακίνησης ιδεών, με αποδοχή της άλλης
άποψης που διατυπώνεται με επιχειρήματα και οδηγεί στη δημιουργία
προσωπικοτήτων , σύμφωνα με το δείκτη 2.1
Για το δείκτη 4.2 Σχέσεις του σχολείου με γονείς και
συνεργασίες με εκπαιδευτικούς – κοινωνικούς φορείς :
Θα συνέχιζα να
συνεργάζομαι αρμονικά με τους γονείς των μαθητών, όπως μέχρι σήμερα γίνεται,
γιατί αυτό επιτάσσει η απλή λογική και η φύση της εργασίας των εκπαιδευτικών.
Θα διευκόλυνα το σύνολο των γονέων στην επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς,
καθορίζοντας τις ημέρες επίσκεψης στο σχολείο σε συνεργασία με το σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων, στέλνοντας τακτικά ενημερωτικά σημειώματα σε γονείς ,που
τα παιδιά τους εμφανίζουν αποκλίνουσα συμπεριφορά ή αδικαιολόγητες απουσίες,
αφιερώνοντας χρόνο τηλεφωνικής επικοινωνίας με γονείς, όταν και εφόσον
απαιτείται. Θα συνέχιζα την επικοινωνία με εκπαιδευτικά ή επιστημονικά
ιδρύματα, που παρέχουν πρόσθετες γνώσεις και επιπλέον καλλιέργεια στους μαθητές
( Ίδρυμα Ευγενίδη, Αστεροσκοπεία, Μουσεία, Επιστημονικές Εταιρείες,
Συμβουλευτικούς σταθμούς ψυχολογικής υποστήριξης). Παράλληλα θα ζητούσα από την
πολιτεία να θεσμοθετήσει την πρόσληψη και μόνιμη τοποθέτηση στις σχολικές
μονάδες ψυχολόγων για θεωρητική και πρακτική βοήθεια στους μαθητές.
5. Για τον τομέα Προγράμματα,
Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης
και το δείκτη 5.1 Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες,
υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις :
Θα ζήταγα είτε την
πλήρη αναμόρφωση των αναλυτικών και των προγραμμάτων σπουδών με τη συμβολή,
κατόπιν απόλυτα διαφανών διαδικασιών, των αντίστοιχων για κάθε αντικείμενο
πανεπιστημιακών, έμπειρων συναδέλφων από το χώρο της Δ.Ε και εκπροσώπων των
επιστημονικών ενώσεων, είτε την οργάνωση της προβλεπόμενης από το Ν.1566/1985
ενισχυτικής διδασκαλίας. Την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας για τη
δημιουργία τμημάτων ένταξης με την παράλληλη πρόσληψη ειδικού διδακτικού
προσωπικού και προσθήκη αιθουσών ή ορισμού κάποιου σχολικού κέντρου υποδοχής
και εκπαίδευσης ξεχωριστών κατηγοριών μαθητών. Στην περίπτωση που υπάρχουν
τέτοιοι μαθητές, προτιμητέα η προσθήκη αιθουσών , ώστε να μην επηρεάζονται
δυσμενώς οι μαθητές ξεχωριστών ικανοτήτων , από την απομάκρυνσή τους. Εννοείται
πως τέτοιες δράσεις δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται χωρίς την κεντρική υιοθέτηση
και οικονομική στήριξη από την πολιτεία.
Για το δείκτη 5.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου :
Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον
προηγούμενο και θα απαιτούσε συμμετοχή και των λοιπών φορέων της σχολικής
κοινότητας ή/και φορέων της περιοχής για την προσθήκη δραστηριοτήτων τοπικού
χαρακτήρα  ή ενδιαφέροντος εφόσον βέβαια
καταστρατηγούνταν η ισονομία , οι ίσες ευκαιρίες και η παροχή ισοδύναμης εκπαίδευσης
σε όλα τα Ελληνόπουλα. Προφανώς σκοντάφτει μία τέτοια προοπτική στην ανάπτυξη
και δημιουργία, μέσω της εκπαίδευσης, σταθερών αρχών και αξιών και
υπονομεύεται  η βασική φιλοσοφία και οι
βασικοί στόχοι ενός αξιόπιστου εκπαιδευτικού συστήματος. Κρίνω πως η βασική
εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί τις διακυμάνσεις της αγοράς, αλλά
να δίνει εκείνα τα βασικά εφόδια ,ώστε ο ενεργός πολίτης να μπορεί να
λειτουργεί αποτελεσματικά σε ένα ποικίλο και μεταβαλλόμενο εργασιακό
περιβάλλον, επιλέγοντας μετά την επαρκή υποχρεωτική εκπαίδευση- που ο κλάδος
χρόνια ζητά να γίνει 12ετής- τις καταλληλότερες σπουδές.
6. Για τον τομέα Εκπαιδευτικά
αποτελέσματα
και το δείκτη 6.1 Φοίτηση και
διαρροή των μαθητών :
Εκ των πραγμάτων η διαρροή μαθητών στο
Γυμνάσιο είναι αμελητέα προς το παρόν, κυρίως λόγω της εννιάχρονης υποχρεωτικής
φοίτησης και  μένει ανεπηρέαστη από την
αρνητική εξέλιξη της οικονομίας μας. Δυστυχώς στο Λύκειο η διαρροή δεν πιστεύω
πως εξαρτάται από την ποιότητα του μαθήματος ή 
τις ακολουθούμενες διδακτικές τεχνικές , αλλά από τις αλλαγές στο
σύστημα αξιολόγησης για το οποίο δεν ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί και στο οποίο
είναι μηδαμινή η παρέμβασή τους. Θα πρότεινα λοιπόν να μετρηθεί η επίδραση των
αλλαγών στη φετινή πρώτη χρονιά για την τάξη που θα ισχύσει, ώστε ανάλογα να
αναζητήσει η πολιτεία τη συμβολή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών
πολιτικών που θα περιορίσουν τη μαθητική διαρροή, απαιτείται συμμετοχή των
φορέων που περιγράφονται και στο δείκτη 5.1.
Για το δείκτη 6.2 Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών
:
Θα συμφωνούσα με κάθε εκπαιδευτικό που δίνει ολοχρονίς μάχη στην τάξη για
το βέλτιστο αποτέλεσμα, ότι εκ των πραγμάτων το ζήτημα του ελέγχου προόδου σε
νέες βάσεις τίθεται για το νέο σύστημα που ξεκίνησε με το σχολικό έτος 2013-14.
Ο έλεγχος με ευσυνειδησία, επιμέλεια και αρτιότητα γίνεται και γινόταν σε όλο
το φάσμα Γυμνασίου και Λυκείου και ασφαλώς πέραν των νομοθετημένων τριμήνων και
τετραμήνων, όλοι οι εκπαιδευτικοί καθημερινά διαμόρφωναν την προφορική τους
εκτίμηση(βαθμολογία) και έκαναν τις απαραίτητες παρεμβάσεις για βελτίωση όλων
και κύρια των πλέον αδύναμων μαθητών. Μένει πραγματικά να μετρηθεί η επίδραση
της τράπεζας θεμάτων στις επιδόσεις των μαθητών. Επειδή η διαμόρφωση των
πολιτών του δείκτη 2.1 δεν έχει σχέση με τη δυνατότητα των μαθητών να
απαντήσουν σε θέματα προεπιλεγμένου βαθμού δυσκολίας , που καθορίζεται από
σκοπιμότητες ,όπως αυτή του αριθμού των εισακτέων στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, πιστεύω ότι
η τράπεζα θεμάτων δεν θα καθορίσει καίρια την επίτευξη των γενικών στόχων του
προγράμματος σπουδών, έτσι αυτοί θα ήταν προτιμότερο να μετρηθούν από τους
άμεσα παιδαγωγικά υπεύθυνους καθηγητές , μέσω δικών τους ερωτήσεων.
Για το δείκτη 6.3 Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών
:
Θα πρότεινα ριζική αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών, με ενσωμάτωση σοβαρής
θεατρικής και μουσικής παιδείας, αποτελεσματική και επαρκή σε χρόνο, βάθος και
όγκο εκμάθηση ξένων γλωσσών, μελέτη θρησκειών, πολιτισμών, ηθών και εθίμων.
Ακόμη πρακτική οικιακή οικονομία , απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της τεχνολογίας για
απλές , καθημερινές μα χρήσιμες εργασίες συντήρησης και καθαριότητας. Αυτό θα
έλεγα απαιτεί τη διαμόρφωση ενός Λυκείου απόκτησης Παιδείας και όχι προθάλαμου
εισαγωγικών εξετάσεων. Άρα θα καλούσα την πολιτεία να αναμορφώσει το νέο
σχολείο ώστε να παράγει καλλιεργημένους χαρακτήρες και όχι άχρωμα και
τυποποιημένα κομπιουτεράκια.
7. Για τον τομέα Αποτελέσματα του
σχολείου
και το
δείκτη 7.1 Επίτευξη των στόχων του σχολείου : Θα
μπορούσα να πω ότι οι στόχοι του σχολείου τίθενται από τους εκπαιδευτικούς  και αυτοί τους φέρνουν εις πέρας. Θα μπορούσαν
να ελεγχθούν με ποικιλότροπες εξετάσεις 
κλασσικές και μη, που εμπλέκονται με αρκετούς από τους υπόλοιπους
τομείς  και εξαρτώνται από αυτούς, Θα
επέμενα ότι δεν θα έπρεπε αυτοί οι στόχοι να είναι ριζικά διαφορετικοί από
σχολείο σε σχολείο , γιατί τότε θα καταργούνταν η συνταγματική επιταγή των ίσων
ευκαιριών, προφανώς στο χειρισμό ενός κοινού προγράμματος θα υπήρχαν
μικροδιαφορές , όχι όμως τέτοιες που να μην οδηγούν στη δημιουργία πολιτών
ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών, ικανών να υπερασπίζονται την εδαφική
ακεραιότητα, την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία της χώρας μας.
Όμως όλα αυτά τα ατελείωτα ,
δυνητικά , «θα», σαν πιθανή απάντηση, δεν χρειάστηκε να καταγραφούν. Ευτυχώς βρέθηκα σε ένα σχολείο που όλα τα
οργανικώς ανήκοντα μέλη αποφάσισαν τη μη συγκρότηση ομάδων για την
αυτοαξιολόγηση – «μπούρδα», όπως τη χαρακτήρισαν αρκετοί, από τους λίγους
συνολικά, που έφτιαξαν ομάδες εργασίας αλλού. Ευχής έργο θα ήταν να απαντήσουν,
τουλάχιστον με περίσκεψη, και όχι με τις έτοιμες απαντήσεις από τα φλασάκια των
πιλοτικών προγραμμάτων ,όπως ευρέως κυκλοφορεί. Αν, και φοβάμαι , πως δεν
ενδιαφέρει το περιεχόμενο των απαντήσεων παρά μόνον ο αριθμός όσων ενέδωσαν, σε
μία άνευ περιεχομένου , κατά την κρίση μου, διαδικασία.
Ζητώ
συγγνώμη από τους συνάδελφους που απολύθηκαν, γιατί από την πλευρά μου δεν
μπόρεσα να κάνω κάτι πιο αποτελεσματικό γι αυτούς.

Γιώργος Π. Διαμάντης ( μάχιμος εκπαιδευτικός 4ου
Γυμνάσιου Μεταμόρφωσης)  

Αφήστε μια απάντηση