Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος. Τι ισχύει για εκπαιδευτικούς

Κατά τη
διενέργεια των βουλευτικών ή αυτοδιοικητικών εκλογών, ισχύουν τα εξής:

1. Όσοι
εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων λαμβάνουν άδεια
μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
2. Όσοι
μετακινούνται σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω λαμβάνουν άδεια δύο (2)
εργασίμων ημερών, εφόσον κινούνται εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την υπεύθυνη
δήλωσή τους.
3. Όσοι
μετακινούνται σε νησιά ή από νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο
αριθμός των ημερών άδειας που λαμβάνουν, εξετάζεται κατά περίπτωση από τον
αρμόδιο Διευθυντή της Εκπαίδευσης, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές
συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια να ξεπερνά
τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Για τους
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, οι οποίες ορίζονται εκλογικά
τμήματα και παραμένουν κλειστές την Παρασκευή και τη Δευτέρα, οι ημέρες αυτές
θεωρούνται ως μέρος της άδειας. Επομένως, στους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν
στην περίπτωση 3, είναι δυνατό να χορηγείται μόνο μία (1) μέρα άδεια, είτε την
Πέμπτη πριν από τις εκλογές, είτε την Τρίτη μετά τις εκλογές.
Επισημαίνουμε
ότι, σε κάθε περίπτωση διενέργειας εκλογών εκδίδεται εγκύκλιος σχετικά με τις
διευκολύνσεις των εκπαιδευτικών για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Αφήστε μια απάντηση