ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ-ΓΟΝΕΙΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΦΟΒΕΡΟ!!!   ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ-ΓΟΝΕΙΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ!!!

Φαίνεται ότι το επίσημο κράτος 
θεωρεί ότι η συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών ως εκπροσώπων
των συνδικαλιστικών ή των διοικητικών τους οργάνων, σε θεσμοθετημένα όργανα της
Τοπικής Διοίκησης , όπως οι σχολικές επιτροπές, αποτελεί κίνητρο ή παράγοντα
πλουτισμού και ευκαιρία αύξησης της περιουσιακής τους κατάστασης.
 Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς το
γεγονός, να απαιτεί δήλωση «πόθεν έσχες» απ’ όσους εθελοντικά αφιερώνουν χρόνο μόνο
και μόνο για να ελέγξουν τη δίκαιη και σωστή κατανομή των ολοένα και μειωμένων
κονδυλίων της κρατικής (υπο)χρηματοδότησης. Από όσους τελικά αναδεικνύουν τα
οξυμένα προβλήματα της Παιδείας, τις ελλείψεις και τις ανάγκες  που αντιμετωπίζουν τα σχολεία , ώστε αυτά  να καταφέρουν να λειτουργήσουν, χωρίς οι
γονείς να πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη ή να γίνουν  αντικείμενο επιχειρηματικής δράσης κάποιου
«φιλάνθρωπου χορηγού».                                                                            
Η κυβέρνηση μπορεί  να ψάχνει να βρει
ενόχους ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, υποχεώνοντάς τους σε
δηλώσεις «πόθεν έσχες», αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι απ’αυτούς μπορεί να
ωφελούνται οικονομικά.
 Ίσως  να θέλει να δικαιολογήσει τις ευθύνες της για
τον οικονομικό στραγγαλισμό των σχολικών επιτροπών, οι οποίες δεν μπορούν να
καλύψουν τις βασικές λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και πολλές από αυτές να
είναι και χρεωμένες για να μη μείνουν οι μαθητές μας χωρίς θέρμανση.
 Ας σταματήσει πρώτα τις
φοροαπαλλαγές, και τη διαγραφή των χρεών των μονοπωλιακών ομίλων, για να
καλύψει οικονομικά τις σύγχρονες ανάγκες των σχολείων και ας μην προσπαθεί με
τέτοιου είδους νομοθετικές ρυθμίσεις να αποτρέψει  τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Παιδείας  από όργανα οικονομικής διαχείρισης.
                                                                                         
                    Απαιτούμε:

Την εξαίρεση από τη σχετική διάταξη
του νόμου  για το «πόθεν έσχες»
εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών ΤΩΡΑ!     
        
Διαγραφή των
χρεών των σχολικών επιτροπών 
Γενναία  αύξηση των δαπανών για την Παιδεία και των
επιχορηγήσεων
των σχολικών επιτροπών από τον κρατικό προϋπολογισμό.                                                                                

Αφήστε μια απάντηση