ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σχετικά με την παράσταση στο Γ.Λ.Κ.

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2016


Συν/φισσες
– συν/φοι
    Με πρωτοβουλία  των ΣΕΠΕ 
« Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ», « Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ», « Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»  και της ΕΛΜΕ Πειραιά, πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 21/12/016 στις 2.00 μ.μ παράσταση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
    Αντιπροσωπεία των Δ.Σ. των παραπάνω φορέων
συναντήθηκε με διοικητικό στέλεχος του Γ.Λ.Κ. προβάλλοντας   το αίτημα: το ΓΛΚ να πάρει
όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα έτσι, ώστε να πρωτοκολληθούν όλες οι αιτήσεις που
έχουν κατατέθει με οποιονδήποτε τρόπο (ατομικά, συλλογικά, ταχυδρομικά) μέχρι
30/12/2016  για την αναγνώριση των πλασματικών
χρόνων υπηρεσίας των συναδέλφων, ώστε να κατοχυρωθεί ότι οι εισφορές τους  θα  υπολογιστούν
με τον παλιό τρόπο εξαγοράς, αφού  ο
αντεργατικός -αντιασφαλιστικός νόμος του Κατρούγκαλου τις τριπλασιάζει σταδιακά
από 1-1-2017.
Ζητήθηκε
επίσης  για όσους συναδέλφους δεν
προλαβαίνουν να καταθέσουν μαζί με τις αιτήσεις τους και κάποια από τα
δικαιολογητικά που χρειάζονται και τους λείπουν,  να διευκολυνθούν να τα καταθέσουν αργότερα.
   Ο εκπρόσωπος του Γ.Λ.Κ.  διαβεβαίωσε ότι, παρά τις μεγάλες ελλείψεις
σε προσωπικό,  καταβάλλονται   όλες
οι απαραίτητες ενέργειες  ώστε  όλες οι 
αιτήσεις που θα κατατεθούν  και  με τον οποιονδήποτε τρόπο, εμπρόθεσμα  ως τις 30/12/2016  θα πρωτοκολληθούν. και θα γίνουν και δεχτές
αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά τα οποία θα κατατεθούν αργότερα.
Η παρέμβαση των
σωματείων έφερε αποτέλεσμα, που δείχνει τη δύναμη της οργανωμένης πάλης
.

Αφήστε μια απάντηση