ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!

Δώστε τώρα λύση στο
πρόβλημα που ταλανίζει μεταταγμένους και συναδέλφους που δεν έχουν πάρει ακόμα
μετάθεση!

Το καλοκαίρι του
2013, με το άρθρο 82, παρ. 11 του Ν. 4172/2013, μετατάχθηκαν 3559 εκπαιδευτικοί
κοινών (Γυμναστές, Μουσικοί, Αγγλικών) και μη κοινών (Γαλλικών, Γερμανικών,
Καλλιτεχνικών, Θεατρολόγοι, Πληροφορικής) ειδικοτήτων από τη Δευτεροβάθμια (ΔΕ)
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ), με τη δέσμευση ότι θα τους δοθούν άμεσα
οργανικές θέσεις.
Την ίδια περίοδο
έμειναν εκτός μεταθέσεων, Γυμναστές, Μουσικοί και Αγγλικών που προϋπήρχαν στην
ΠΕ, που για χρόνια δεν έπαιρναν μετάθεση και την είδαν να γίνεται μακρινό
όνειρο αφού στις αιτούμενες θέσεις μετατάχθηκαν συνάδελφοί τους από τη Δ.Ε.
Για το πολιτικό κλίμα
μέσα στο οποίο έγιναν οι μετατάξεις (αβεβαιότητα, κίνδυνος διαθεσιμότητας
κ.τ.λ.) και τις διάτρητες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, η κυβέρνηση της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
έχει την πλήρη πολιτική ευθύνη. Η συνέχιση όμως αυτής της κατάστασης
βαραίνει εξ ολοκλήρου τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που έταζε άμεση λύση
και 2 χρόνια μετά δεν έχει κάνει τίποτα!
Φτάσαμε στο 2017, πέρασαν σχεδόν τέσσερα χρόνια, και το
ζήτημα αυτό ταλανίζει τόσο τους μεταταγμένους, που δεν έχουν οργανική θέση, όσο
και τους αμετάθετους που παραμένουν χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους και
πολλοί έχουν αναγκαστεί να πάρουν ακόμα και άδεια άνευ αποδοχών γιατί δεν
αντέχουν τα διπλά οικογενειακά βάρη!
Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Το ζήτημα πρέπει
να λυθεί εδώ και τώρα. Να πάρουν μετάθεση οι αμετάθετοι και οργανική θέση όλοι,
μεταταγμένοι και αμετάθετοι που θα μετατεθούν!

Απαιτούμε να δοθεί λύση άμεσα πριν τις
νέες μεταθέσεις:
1.  
Να
δοθεί η δυνατότητα να γυρίσουν στη Δευτεροβάθμια σε όσους μεταταγμένους το επιθυμούν.
2.  
Να
αποδοθούν αμέσως οργανικές σε όλους τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς για τις
μη προϋπάρχουσες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ειδικότητες (ΠΕ05 Γαλλικών, ΠΕ07
Γερμανικών, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής και ΠΕ32 Θεατρικών
Σπουδών).
3.  
Για
τους εκπαιδευτικούς των κοινών ειδικοτήτων (ΠΕ06 Αγγλικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
και ΠΕ16 Μουσικής), να γίνει ενιαία μοριοδότηση (ανά
ειδικότητα και μεταθετική περιοχή) για τους μεταταγμένους και όσους αμετάθετους υπέβαλλαν αίτηση
μετάθεσης το σχολικό έτος 2012-2013 και το 2013-2014. Να συμπεριληφθούν
και όσοι έκαναν αίτηση μετάταξης το 2013, αλλά αυτή απορρίφθηκε. Να συνταχθούν
οι πίνακες (ανά μεταθετική περιοχή) με βάση τα μόριά τους.
4.  
Να
πάρουν μετάθεση αναδρομικά, κατά προτεραιότητα και με βάση την τότε
υπηρεσιακή τους κατάσταση αλλά και τις τότε προτιμήσεις τους όσοι εκπαιδευτικοί
των κοινών ειδικοτήτων (Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής) δούλευαν στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και είχαν κάνει αίτηση το σχολικό
έτος 2012-2013 και το 2013-2014 και είχαν περισσότερα ή ίσα μόρια με τον τελευταίο
μεταταγμένο της ίδιας ειδικότητας (πάντα για την ίδια μεταθετική περιοχή)
5.  
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, να γίνει αμέσως
τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων (μεταταγμένων και
αναδρομικής μετάθεσης) σε οργανικές θέσεις, που υπάρχουν ή που συστήνονται, με
βάση τα μόριά τους.
Δεν υπάρχει άλλη
ανοχή! Καμία άλλη αναβολή!
Εδώ και τώρα δώστε
λύση στο πρόβλημα!

Αφήστε μια απάντηση