ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σε απάντηση  της επιστολής σας  με αρ. πρωτ. 2786/3-2-2017 για τον ορισμό
εκπροσώπων του ΣΕΠΕ «Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ»  στην Σχολική
Επιτροπή  Μονάδων  Π.Ε. του Δήμου Ν.Ιωνίας σας
γνωστοποιούμε  ότι με απόφαση του Δ.Σ.
του συλλόγου μας  κατά τη συνεδρίασή του
στις  7/2/2017 δεν ορίζουμε
εκπροσώπους  για το παραπάνω όργανο,  εφόσον διατηρείται  το απαράδεκτο 
νομικό  καθεστώς  της 
υποχρεωτικής υποβολής  δήλωσης
«πόθεν έσχες» για τους εκπαιδευτικούς που μετέχουν σ΄αυτό, τη στιγμή
μάλιστα  που ίδιοι δε  διαχειρίζονται 
χρήματα  των  επιχορηγήσεων 
του Κρατικού Προϋπολογισμού  προς
τις σχολικές επιτροπές.  
                                       
Θεωρούμε ότι με την
υποχρεωτικότητα της υποβολής στην πράξη «υποχρεώνονται» να απέχουν οι εκπαιδευτικοί,
οι γονείς και οι μαθητές από τα συλλογικά όργανα και τις αποφάσεις που
λαμβάνονται.

Επειδή η απόφασή μας δεν στρέφεται  ενάντια 
στη σύσταση και  λειτουργία  του συγκεκριμένου  θεσμοθετημένου  οργάνου 
εκπρόσωποι του συλλόγου μας  θα
παρίστανται  στις συνεδριάσεις  του ως παρατηρητές.

Αφήστε μια απάντηση