ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, Γ΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ημεδαποί και αλλοδαποί, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα) δικαιούνται κάρτα ελεύθερης εισόδου στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους.

Στην περίπτωση των αναπληρωτών και ωρομισθίων, η έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα. Η κάρτα εκδίδεται από τις κατά τόπους Αρχαιολογικές Εφορίες ή Μουσεία σε όλη την Ελλάδα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Α. Εάν η κάρτα εκδίδεται για πρώτη φορά και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:

-Δύο φωτογραφίες και αίτηση εκπ/κού

-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.

Β. Εάν η κάρτα επανεκδίδεται και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:

-Μία φωτογραφία και αίτηση εκπ/κού

-Η παλιά κάρτα

-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ…, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.

Γ. Εάν σε ένα σχολείο είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για έκδοση κάρτας, εκτός των παραπάνω χρειάζεται και ένα διαβιβαστικό από τη Διεύθυνση του σχολείου, που θα αναφέρει: «Σας διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά των παρακάτω εκπαιδευτικών – τα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις κατοικίας και τηλέφωνα- και σας παρακαλούμε για την έκδοση…).

  1.  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

–  Φωτοτυπία της συνταξιοδοτικής πράξης και αίτηση

–  Δύο φωτογραφίες (αν πρόκειται για επανέκδοση υποβάλλεται την παλιά κάρτα και μία φωτογραφία)

Συνημμένα τα σχετικά έντυπα

Αίτηση Εκπαιδευτικού (+φωτογραφίες)

Βεβαίωση Δ/ντή Σχολείου

Διαβιβαστικό Διευθυντή (για ομαδική αποστολή ανά σχολείο)

Οι αιτήσεις να απευθύνονται προς το ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ Μουσείο

ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που θέλουν να ανανεώσουν ή  να εκδώσουν

καινούρια κάρτα να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους (ατομικά ή του σχολείου τους) μέσα σε ένα φάκελο την ημέρα της Γ.Σ. (22/11/2016)

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Βεβαιώνεται ότι ο/η ……………………………………. με αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας ……………… είναι  ……………………(σχέση εργασίας)  εκπαιδευτικός  κλάδου ΠΕ……  και υπηρετεί στο  ………     Δημοτικό/Νηπιαγωγείο  της ………………….. Διεύθυνσης.

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στον/στην  ενδιαφερόμενο/η  προκειμένου να την χρησιμοποιήσει ως δικαιολογητικό για την έκδοση δελτίου ελεύθερης εισόδου από το Υπουργείο Πολιτισμού για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

 

 

                                                                                                 ………………………..

                                                                                    

                                                   

(ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ)

ΠΡΟΣ  ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Σας διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά των παρακάτω εκπαιδευτικών του σχολείου μας και σας παρακαλούμε για την έκδοση της σχετικής κάρτας ελευθέρας εισόδου του Υπουργείο Πολιτισμού και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας

.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αριθμός

Αστυν. Ταυτότητας

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Μόνιμος –αναπληρωτής

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕ

Δ/ΝΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         

……………………………………………

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ
ΤΗΛ/ΝΟ
Δ/ΝΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕ – ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     (ΜΟΝΙΜΟΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ)

ΘΕΜΑ:

“Χορήγηση κάρτας Ελευθέρας Εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους.’’

…………………     ….. / …… / 201…

ΠΡΟΣ :  ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ 

Α Ι Τ Η Σ Η

(εκπαιδευτικού)

Παρακαλώ όπως μου εκδώσετε κάρτα Ελευθέρας Εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους που εποπτεύονται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο/Η

ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

…………………………………….

Αφήστε μια απάντηση