ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Μάρτιος 2014)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ[1]

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΔΕ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕ ΤΙΣ «ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

«Μη δίνετε σημασία στο τι λένε, προσέξτε καλύτερα τι εννοούν»

Στην έκθεση ΟΟΣΑ[2] για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η οποία παραγγέλθηκε το 2011 από το υπουργείο Παιδείας και είναι η βάση για τις αλλαγές που υλοποιούνται, «η αυτοαξιολόγηση πρέπει να οργανωθεί με τρόπο ώστε να είναι συγκρίσιμη μεταξύ σχολικών μονάδων και ώστε να μπορεί να επικυρώνεται και να συμπληρώνεται από εξωτερική αξιολόγηση» (σελ. 67).

Η αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση αποκαλύπτουν το πραγματικό τους πρόσωπο μέσα από αποφάσεις και τοποθετήσεις της κυβέρνησης και των στελεχών της:

 • Δηλώσεις του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη: «Δεν μπορεί στην ίδια υπηρεσία να είναι όλοι άριστοι. Η αξιολόγηση είναι σύγκριση, μέτρηση και κατάταξη. Θα υπάρχουν ποσοστώσεις».
 • Νόμος για την αξιολόγηση στο δημόσιο: καθορίζει ότι το 25% (ανώτερο) μιας υπηρεσίας μπορεί να βαθμολογηθεί με άριστα ενώ πρέπει οπωσδήποτε ένα 15% να βαθμολογηθεί με κάτω της βάσης.
 • Το ενιαίο μισθολόγιο καθορίζει ποσόστωση για την αλλαγή βαθμού. Από τον βαθμό Στ στον Ε μπορούν θεωρητικά να περάσουν όλοι, από τον Ε στο Δ οι 9 στους 10, από τον Δ στον Γ οι 7 στους 10, από τον Γ στον Β οι 4 και από τον Β στον Α μόνο οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι σχολικοί σύμβουλοι.
 • Όμως, ακόμα και η αλλαγή βαθμού έχει απαγορευτεί από το μνημόνιο που ψηφίστηκε το 2011 και την ερμηνευτική εγκύκλιο[3] του 2012. Εκεί αναφέρεται καθαρά ότι απαγορεύονται οι αυξήσεις και η ωριμάνσεις στο δημόσιο τομέα μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από το 10% (!!!). Η ανεργία που βρίσκεται στο 27,7% και με τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθούν αυξάνεται ραγδαία.
 • Την ίδια στιγμή στο δημόσιο ξετυλίγεται το σχέδιο μεσαιωνικής μετατροπής των εργασιακών σχέσεων και των μισθών. Απολύονται π.χ. οι σχολικοί φύλακες και στη θέση τους προσλαμβάνονται «ωφελούμενοι» (δε θεωρούνται εργαζόμενοι) με 427 ως 490 ευρώ, για 5 μήνες, χωρίς δικαίωμα ταμείου ανεργίας μετά, χωρίς δικαίωμα αδειών, επιδομάτων κ.λπ., χωρίς να είναι συντάξιμα… Το σχέδιο περιλαμβάνει 250.000 τέτοιες προσλήψεις. Πόσους/πόσες και από εμάς σχεδιάζουν να μας αντικαταστήσουν/μετατρέψουν σε «ωφελούμενους» ; Οι διαθεσιμότητες και οι απολύσεις στο δημόσιο οδηγούν κατευθείαν στις ελαστικές θέσεις εργασίας ή την ανεργία!
 • Η αυτοαξιολόγηση είναι ο μηχανισμός για να καταστραφούν «εθελοντικά» τα όποια δικαιώματα και του λαού στο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στην εργασία. Η αυτοαξιολόγηση καθιστά τη σχολική μονάδα και τους εμπλεκόμενους σε αυτή (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές) υπόλογους για όλες τις ανεπάρκειες, παραλήψεις και αντιεκπαιδευτικές πολιτικές του κράτους και των κυβερνήσεων. Ζητούν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να βρουν τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων!!! Ανάλογα με την τους δείκτες της αυτοαξιολόγησης, τα σχολεία θα κατατάσσονται και θα βαθμολογούνται!!!
 • Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών πρέπει να συνδέεται με ευρύτερους στόχους της εξέλιξης του σχολείου και του συστήματος, και με την αξιολόγηση, τις πρακτικές ανατροφοδότησης και την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. ( ΟΟΣΑ σελ. 36 )
 • Σύνδεση της ανάπτυξης προγραμμάτων επαγγελματικής εξέλιξης των σχολείων με τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος αυτοαξιολόγησης  ( ΟΟΣΑ σελ.43)
 • Ωστόσο, πρέπει   να φροντίσουν, ώστε η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων να μην σχεδιαστεί και να μην ερμηνεύεται απλώς ως μια γραφειοκρατική υποχρέωση ρουτίνας. Γι’  αυτό   το  λόγο, η αυτοαξιολόγηση πρέπει να οργανωθεί, με τρόπο ώστε να είναι συγκρίσιμη μεταξύ σχολικών μονάδων και ώστε να μπορεί να επικυρώνεται και να συμπληρώνεται από εξωτερική αξιολόγηση.  (ΟΟΣΑ σελ.66)
 • Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο πρέπει: να οργανώσει την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα μεταξύ σχολικών μονάδων και να επικυρώνονται και να συμπληρώνονται από εξωτερική αξιολόγηση (ΟΟΣΑ σελ.74)

Έτσι, όταν π.χ. το σχολείο δεν έχει ολοήμερο γιατί το κράτος δε διόρισε εκπαιδευτικούς, καλείται η σχολική κοινότητα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, για να μη φύγουν οι μαθητές και πάνε στο διπλανό σχολείο που έχει ολοήμερο. Κυβέρνηση και υπουργείο ελπίζουν ότι με το φόβο της απώλειας οργανικών θέσεων και των απολύσεων, η σχολική μονάδα εύκολα θα «αποδεχτεί» να καλύψει την κρατική πολιτική. Κυβέρνηση και υπουργείο θεωρούν ότι με το φόβο και την υποταγή, θα δεχτούμε να συμβάλλουμε στην υποβάθμιση του κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης, θα συμβάλλουμε για τη μετατροπή της σε εμπόρευμα που προσφέρεται με άξονα το κέρδος, σε όσους έχουν να πληρώσουν.

Κυβέρνηση και υπ. Παιδείας στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν  άμεσα  τις  επιταγές των εντολοδόχων τους Ο.Ο.Σ.Α-Δ.Ν.Τ-Ε.Ε, βάζουν στόχο:

 • Τη δημιουργία του απαραίτητου  εκείνου αποθέματος  εκπαιδευτικών  σε κινητικότητα – διαθεσιμότητα-απόλυση  ώστε να καλυφθεί,  στο χώρο της Παιδείας, ο «στόχος» των χιλιάδων απολύσεων που θα γίνουν συνολικά στο Δημόσιο.
 • Την προώθηση του «νέου» σχολείου της αγοράς, που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, που οι γονείς θα βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη κι οι μαθητές θα μαθαίνουν μόνο όσα και ό,τι έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις[4] .
 • Τη διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών με ταυτόχρονη μισθολογική-βαθμολογική καθήλωση.
 • Να προωθηθεί η μετακύληση των ευθυνών και των δαπανών του σχολείου κατευθείαν στους “πελάτες”- γονείς λόγω της συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης.
 • Να επιβληθεί στα στελέχη εκπαίδευσης και ειδικότερα στους διευθυντές, η ευθύνη αναζήτησης για χρηματικών πηγών, με εισφορές από γονείς, δωρεές, ευεργέτες, φιλανθρωπίες κλπ.
 • Να πλήξουν δραστικά, συρρικνώνοντας και χειραγωγώντας την παιδαγωγική και διδακτική αυτονομία των εκπαιδευτικών, μέσω της διευρυνόμενης τυποποίησης και ομοιομορφίας των διδακτικών τους πρακτικών, μέσω των πολλαπλών και αλλεπάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης και απόδοσης λόγου αλλά και του πολύπλευρου πολιτικοϊδεολογικού ελέγχου της διδακτικής πράξης από το κράτος και τους μηχανισμούς της αγοράς.
 • Να αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης φορτώνοντας στους εκπαιδευτικούς την ευθύνη για τις δυσλειτουργίες του Δημόσιου Σχολείου.
 • Να αποδομήσουν το δωρεάν, δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, εντείνοντας τις ταξικές ανισότητες και κατηγοριοποιώντας σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Με το νέο αξιολογικό πλαίσιο αθωώνεται η καταστροφική πολιτική της ΕΕ, του ΔΝΤ, της κυβέρνησης και του κεφαλαίου, στην εκπαίδευση και ενοχοποιείται ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο, για όλα τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά δεινά. Την ίδια στιγμή, που οδηγούν στην εξαθλίωση ένα ολόκληρο λαό, επιθυμούν να αξιολογήσουν τα σχολεία για τη σχολική διαρροή και την εγκατάλειψη της μόρφωσης από τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα.

ΑΝΥΠΑΚΟΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ!

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα στην προώθηση της πολιτικής της:

 • Τα σεμινάρια των διευθυντών ακυρώνονται το ένα μετά το άλλο σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας των μαζικών κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών.
 • Το success story δεν προχωρά και χρειάζεται άλλα 12,5 δις για να πληρώσει τα τοκοχρεολύσια του Μαΐου. Η συζήτηση για νέο δανεισμό και νέα μέτρα έχει φουντώσει.
 • 22 Μάρτη λήγουν οι διαθεσιμότητες και είναι κρίσιμο αν θα μετατραπούν σε απολύσεις ή θα υποχρεωθεί να κάνει πίσω έστω και προσωρινά.
 • Η κυβέρνηση μόνο σταθερή και δυνατή δεν είναι! Η πολιτική που ακολουθούν είναι απονομιμοποιημένη στη συνείδηση του λαού.

Να βγούμε ΤΩΡΑ στο προσκήνιο για να αλλάξει ο «φόβος» στρατόπεδο!

Να αρνηθούμε τις εντολές τους, να μπλοκάρουμε τα σχέδια τους, να τους υποχρεώσουμε σε αναδίπλωση!

 • Κοινό μέτωπο ΔΟΕ – ΟΛΜΕ, κοινή στάση – δράσεις Συλλόγων Π.Ε. – ΕΛΜΕ
 • Οι σύλλογοι διδασκόντων να πάρουμε αποφάσεις και με πρακτικό να αρνηθούμε τη συμμετοχή μας στην «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας.
 • Κανείς εκπαιδευτικός να μη συμμετέχει σε «ομάδες εργασίας», να μη δημιουργηθεί καμία ομάδα σε κανένα σχολείο. Κανένας εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να θέσει υποψηφιότητα στο σύλλογο διδασκόντων του Δημοτικού ή του Νηπιαγωγείου για συμμετοχή στις «ομάδες εργασίας».
 • Οι σχολικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές/ντριες των σχολείων να μη συμπράξουν στην προετοιμασία και στην υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης.
 • Δεν έχουν θέση στο σύλλογο τα στελέχη που προωθούν και εφαρμόζουν την αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση.

[1] http://aee.iep.edu.gr/

[2] http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/oosa_paradoteo.pdf

[3] ν.4046/2012, Άρθρο 4: «Από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων.»

[4] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0669:FIN:EL:PDF

Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης, Στρασβούργο, Νοέμβριος 2012

Δημιουργός: ΑΣΕ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών—Παρεμβάσεις-Κινήσεις-Συσπειρώσεις Π.Ε. δεν είναι κομματική συνδικαλιστική παράταξη, συγκροτήθηκε και λειτουργεί στο επίπεδο του Συλλόγου με πλήρη αυτοτέλεια και ελευθερία δράσης, σε αντιπαράθεση με τον κατεστημένο κρατικό - κυβερνητικό - κομματικό συνδικαλισμό και με πλήρη διαχωρισμό από τους μηχανισμούς των κυβερνήσεων, του υπουργείου και της διοίκησης.

Αφήστε μια απάντηση